Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5048 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Έφυγε από covid19 46χρονη
• Μετά από μακρά νοσηλεία
στην ΜΕΘ του νοσοκομείου
Τρικάλων…
• Θλίψη προκάλεσε στους οικείους της, αλλά και στην
κοινωνία του Μουζακίου,
αλλά και όλου του νομού
Καρδίτσας, η είδηση του θανάτου της 46χρονης μητέρας
δύο παιδιών, Νίκης Ρούπα –
Πατσιαούρα.

Πολιτική

Yγεία

Διαμαρτυρία εργαζο- «Εγκρίθηκαν τα τεύχη δημομένων στο νοσοκομείο πράτησης του έργου Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα»
Καρδίτσας

s

«Άκου να δεις… ιστορίες
•
Από την
Ελληνική
Επανάσταση του
1821!!!»

s
Διαβάστε μας και
στο alithianews.gr
Óåë. 12

Óåë. 6

s

Óåë. 11

s

Óåë. 3