Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τοπο τoυ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΚΡΑΤΑ
ΝΑ ΣΕ ΚΡΑΤΩ!
ΕΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΕΟΡΡΟΠΙΕΣ
νασχηματισμός nrr με εrκεφαλής τον
npo των nuθν Βαγγtλn Ponon αλnd noτο στις onoιες ano
στο Δήμο no και οορροnίες εντός φοσεις του Nίκου rεupΙβεζος με τον του Δήμου της Κopδιός γάκου ωρίς την nopoμ .
Δήμαρκο να καλείται να μας καθς κάηοιο εnκρη αντίδρασ
κρατήσει ιοορρoniες με θυμούν νέα noστα κυρί
Πως η άμεση κινητοποίηση της φιλοζωικής κοινωνίας
των Πολιτν απέτρεψε το Ππροαναγελθεν έγκλημα
κατά των αγριόχοιρων Διονύσου και Εκάλης
Ανασχηματισμός... ισορροπιν
Anς γiα την δολοφονκή καταδυξη με δοκανα , καραμπίνες των αγροοιρων στο n .
Αυγούστου κα μετά eno to διοδτυακό κά| Δεσμα τnς neno ya την συλnoγή unoypopν
φορtων και nontν για να εμnoδστεί το t .
Υκηημα συτό κατ της οριος ζunς και της φύ .
| noupriou nΠολιτιίς Προστοσίας
EΙΝΑΙ ΦΟΒΕΡΟ. ΟΠΟΥ Το ΠΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΕ ΠΙΣΤΕΨΟΥΝ.
ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΑΝΟΣΙ ,
Θα αλάξει
ο Μανωλιός...
ΟΤΑΝ ΤΑ ΤΟΥΒΛΑ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΥΝ
( ΜΕΡΟΣ Β )
Εκτός αo
(Από γελοιογραφία του Πετρουλάκη)
να poτιμά σναστολν
nό κατ ιδαν συζητn - ξορτητα nοιά βλακεία της εργασίας του , nou
σεις με npoοunκό του θα ακούοουν ή όn ano μιορεί να καταλήξει
κυβερνηt .
κού σχήμε .
ότομα ότ , όταν μλός youς , αδιαφορούν no - του εμβολίου ή το κει με ορνητές με τους ντελς για την ζωn ρότερο , να δέxτoι να
nεριοοότερους χάνεις τους , για uς οκoγe , χόσει το naιδί του το .
το χρόνο και tα για νειές τους για τους τος του στο σoλεί .
σου . Είναι σον να μι - yονείς τους κα για το
naς στα επnλa του κοινωνικό σύνολο na
σπιτou σου η σε του . το τελευταίο δεν δ .
βλα Εκείνο όμως nou νουν δεκάρα Εvαι na ναι οδύνατο ακόμη και
μου ηροκαλεί enuη ντελuς ανεύουνο , Δεν
και θυμό τουτάκρονα , είνo δυνατόν κάπoιος
όγω anoυσιν . αντ
anλd ουτό να φορέσει
επόμενες ημέρες και στο Δήμο Πρέβe
ζας, κς έκλειοε η πρτη δετία της
θητείας της Δημοτικής Αρχή .