Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,τι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Καραμπόλα σταθμευμένων
οχημάτων στη Σπάρτη
cVamvakou Experience
Festival 202 1
> ελ 73 ως 5 Σεπτεμβρίου > σελ.11
Στην Α' Κατηγορία Λακωνίας
| για 14η σεζόν ο Απόλλων
Eηροκαμπίου > σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021 | Ετος 26| Αριθμός 6190 | Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ: 2731081253 Fax: 2731081250.e-maitinfo @lakonikos.gr. www.lakonikos.gr
41 χρόνια
αρχιερατείας
και προσφοράς
για τον Μητροπολίτη
Ευστάθιο
Το μνημείο Παραμένει μη επισκέψιμο υποστηρίζει ομάδα πολιτν
Προτροπές σε Μενδνη
για το κάστρο Βατίκων
Σαράντα ένα συναπτά έτη
Πολύκαρπης επισκοπικής
Πορείας , nou χαρακτηρίζεται
από ηνευματική καθοδήYηση και Πολυποίκιλη Προσφορά σε ανθρωηιστικό και
κοινωνικό επίπεδο , συμηλήρωσε στις 31 Αυγούστου
2021 ο σεβασμιτατος Mnτροπολίτης Μονεμβασίας και
ΣΠάρτης κ Ευστάθιος
Η διαδρομή του Ιεράρχη στη
μητροηολιτική ηεριφέρεια
ξεκινάει το 1980 όταν xnρεύει η Ιερά Μπτρόπολη Mο νεμβασίας και Σηάρττης
ύστερα αnό τον αιφνίδιο θάνατο του μακαριστού ΜητροΠολίτη κυρού Ιεροθέου
Κυριαζόηουλου.
Την Πέμπτη 28 Αυγούστου
1980 συνήλθε εκτάκτως η
Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας
της Εκκλησίας της Ελλάδος .
υπό την ηροεδρία του μακ ριστού Αρχιεπισκόπου Αθn νν και Πάσης Ελλάδος
κυρού Σεραφείμ. Κατά τη
μυστική Ψηφοφορία καταρt
σθηκε το -Τριπρόσωηo στο
oπoίo περιελήφθησαν οι
Πανοσ. αρχιμανδρίτες Μάξιμος Ξύδας [tότε ηρωτοσύ κελλος
Αρχιεπισκοπής Αθηνν) με
42 Ψήφους, Ευστάθιος Σηn λιτης με 38 και θεόφιλος
Σιμόπουλος με 8 ψήφου .
Στην τελική φάση της εκλογής , οι δύο αρχιμανδρίτες
Μάξιμος Ξύδας και Ευστάθιος Σηηλιτης, ισοψήφισαν
λαβόντες αnό 34 ψήφους
Λόγω της ισοψηφίας εφορμόστηκε η διάταξη τυ
ισχύοντος
χάρτη της Εκκλησίας της Ελ λάδος (N590/771 , σύμφωνα
με την οnoίa μεταξύ ηρεσBυτέρων Προτιμάται ο έχων τα
Πρεοβεία. Έτσι, νέος Μητρο
Πολίτης Μονεμβασίας και
Σπάρτης εξελέγη ο nανοσ .
αρx Ευστάθιος Σηηλιτης.
Απευθύνθηκαν στην υπουργό Πολιτισμού με συγκεκριμένα αιτήματα
Το κάστρο της Αγίας Παρα - τον Λακωνικό κόληο και την
σκευής στο Δημοτικό Διαμέρι- ευρύτερη χερσαία περιοχή .
άπτονται της λειτουργικότητας αφού nαρά τις έγγραφες επ και ασφάλειας του χρου , οι σημάνσεις η Εφορεία και ο
Με επιστολή της Προς την onοίες χαρακτηρίστηκαν αυ- Δήμος δεν έχουν ηράξει t της
Ιεράς
Μεσοχωριού
Μονεμβασίας είναι κτισμένο υπoυργό Πολιτισμού Λίνα θαίρετες .
στην κορυφή Βραχδους Μενδνη , η Ομάδα Βατικιωυψματος στον Κάμno Βοιν.
Το Πολιτιστικό μνημείο Βρίσκε - Αφροδισιάς- αξινει την κάστρο μετά από τρίοα χρόνια του φωτισμού δεν έχει γίνει η
τοι κοντά στα χωριά Μεσοχρι εηανεξέταση εκτιμήσεων της από την αναστήλωση naραμέ - anαρaίτητη σύνδεση με τη
και Φαρακλό, εν απέχει από Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακω - νει επίσημα κλειστό και μη ΔΕΗ και το κάστρο δεν φωτίζε τη Νεάπολη 1.850 μέτρα , σε νίας για κατασκευαστικές Πα- επισκέψμο, χωρίς σήμανση σε
σημείο Που ελέγχει στρατηγικά ρεμβάσεις της ομάδας , nou
Ακόμα , οι ενεργοί Πολίτες τη
τν Πολιτν και Ομογενν nεριοχής ισχυρίζονται ότι ατο αnαρότι έγινε η ολοκλήρωση
Ποταν.
Eπίσης , υπογραμμίζουν ηως
όλη την επικράτεια του Δήμου .
συνέχεια σελ. 9
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
καταστατικού
Οι νέες συνθήκες ζωής και εκπαίδευσης απαιτούν ιδιαίτερες φροντίδες για τα παιδιά μας .
Τα Φροντιστήρια Γεωργακάκου εδ και 15 χρόνια λειτουργούν σε ιδιόκτητο χρο ,
με σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές αρχές , στε να δημιουργείται άριστο μαθησιακό κλίμα!
Τα Φροντιστήρια Γεωργακάκου εγγυνται το σεβασμό και την επιτυχία στα Μαθηματικά
και στους στόχους των μαθητν και των μαθητριν τους
συνέχεια σελ . Β
Η Ελιά της Καρίτσας
( 1300 n. Χ.-2020)
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 11.00-13.00 & 18.00-20.00
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μενελάου 25-Σπάρτη-Τηλ 2731023890-Kιv. 6977267143-emait [email protected]
του Βασίλη Βλαχάκου
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα