Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 01.09.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7680
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης ζητούν δικαστές και εισαγγελείς
Βορείου Ελλάδος
Ποιες δικαστικές βόμβες αναμένονται
δικιστικές
Ερχονται
αποφασεις για αναορομικ συντάξουχον
Ονται
ομες και νε
120 017
Νέες πληρωμές ανοδρομικν αλά και νέοι κπονοκέφαλον για
το οικονομικό επιτελεο και Τη διοίκηση Του ΕΦΚΑ φέρνει Το
φθνόπωρο, καθός το ασφαλιστικό εσέρχεται σε Τροχά Πληρ
ωμν αλλά και νέων δικαστικν αποφάσεων .
Στο τέλος του Σητεμβρίου , αναμένεται η Πληρωμή του δεύτερου και
μεγαλύτερου κυματος επανυπο
λογισμένων συντάξεων, εν ακολουθούν νέοι αινταξιούχοι αλλά και
δύσκολες υποθέσεις με nαράλληλη
ασφάλιση ή απασχόληση συντα
ξούχων. Εντός του μήνα αναμένε
ται η αποφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας (ΣτΕ) για Τς
Πιστόθηκαν Ποστ στους εργοότες δικαιούρους
Όπως ανακοιννεται από τον e- ΕΦ ΚΑ, Το Ποσό
της ενίσχυσης , που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο
εργοδότη, έχει ενσωματωθεί στην οικονομική
Πιστθηκαν στις οικονομικές καρτέλες τν
εργοδοτν δικαιούχων της ενίσχυσης με τη
μορφή επιδότησης παγίων δαπανν (άρθρο 29
του ν . 4772/2021) Τα δικαιούμενα Ποσά, όπως καρτέλα εργοδότη , Που τηρείται στις ηλεκτροαυτά διαμορφθηκαν και γνωστοποιήθηκαν νικές
από την ΑΑΔΕ και θα συμψηφίζονται με υποχρεσεις τους από τρέχουσες ασφαλιστικές εισφ
ορές μισθολογικν περιόδων Ιουνίου 2021
Νοεμβρίου 2021.
υπηρεσίες
Φορέα
( www.efka.gov.gr/Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για
εργοδότες/Όικονομική καρτέλα εργοδότη) με
τύπο κίνησης: Επιδότηση Παγίων Δαπανν
Εργοδότη.
ης αυμβασης μετς
Γ Θερινό ζητούσαν
εκδοθεί
εκδόθηκαν τέσ- προχωρήσει σε δηλαδή , Προσερις προσωρι-έκδοση απόφα- σωρινής διαταδιαταγές σης αναστολής γής και για ανααπό το ΣΤΕ, οι
οποίες αφορούν ημα ή όχι.
σε 115 συνολικά
Τμήμα
Συμβουλίου της σωρινή διαταγή νές
Επικρατείας με την οποία θα
(ΣΤΕ) απέρριψε >
για το ίδιο ζήτ- στολή
απόφασης γα
υποχρεωτικού προσφεύγοντες.
Σκέρτσος
Δεν υπέρχει τρα θέμα
πότισης της υποχροντικότητας
την υποχρεωΕν τω μεταξύ , Τικότητα
Του Ανωτάτου ΣΤΕ
Δικαστηρίου ανάλογο αίτημα
εκκρεμεί εργαζομένων
στον χρο της
νοσοκ μείων , ανά την Ειδικότερα, για αναμένεται να
ΠΟΕΔΗΝ , υγείας .
έκδοση,
Ελλάδα,
το θέμα αυτό εξετάσει εάν θα
Created by Universal Document Converter