Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 01.09.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΝΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Όμονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6861
Τι ισχλύ ει Υια τα φυσικά καταστήματα . Τι να προσέξετε
Αλάξαι η ενεργειακή Ετικέτα για λατήρες από 1η Εεπτεμβρίον
Αιττήρες από 1η Σπεμβίον
Στόχος η ενδυνάμωση του Συστήματοςs Εσωτερικού Ελέγχου
ιθωρακζςταν
κρίσιμα έργα
1011001
00001)
0110010
1000001
110011Τ
0000 101
Στην προκήρυξη έργου παροχής υπηρεσιν Αξιολόγ-| Νoval Property:
ησης και Διαχείρισης Δημοσιονομικν Κινδύνων
προχρησε η ΚΤΠ. Στόχος η ενδυνάμωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και η διασφάλιση του
φορέα Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψη .
Αυξήθηκε
29% η εύλογη
των ακινήτων
Εμπόριο: Ανάκαμψη
αλλά και μεικτά
σινιάλα στις
Πέντε από τα 12 πρτα έργα του σχεδίου
ΚΕλλάδα 2.0%, που προωθούνται άμεσα υλοποιεί η αΚοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α. E ,
αναδεικνύοντας και τον καταλυτικό ρόλο της
ΚιΠ στο εγχείρημα του Ψηφιακού μετασχηματισμού της δημόσιας διοίκησης και της ψηφιακής
"αναδιάρθρωσης" των υφιστάμενων διοικητικν
δομν.
Η Noval Property , σύμφωνα
με την υπ. αριθμ. 8/25911912-2002 απόφαση της Επιτροπής
όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει , δημοσιοποιεί την
Κατάσταση
της κατά την 30.06.2021, η
οποία έχει αναρτηθεί στην
εταιρική
www.noval-property.com
Κεφαλαιαγοράς,
Επενδύσεν
εκπτσεις
ιστοσελίδα
Η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου επενδυτικν ακινήτων της Noval Property ανήΤΕΛ.
Είγαη Τι ρ0 αυμ σους δισιοίς
κατά την 30η Ιουνίου 2021,
παρουσιάζοντας αύξηση
29% σε σχέση με την 30η
Ιουνίου 2020 και 7% σε
σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2020.
ανωτέρω
εύλογης αξίας προήλθαν,
μεταξύ άλλων , από την ανάπτυξη ακινήτων, όπως η
ολοκλήρωση του κτηρίου
γραφείων The Orbit στην
Αθήνα και η ολοκλήρωση
της κατασκευής της επέκτασης του εμπορικού κέντρου
River West, την απόκτηση
πλήρους κυριότητας ακινήΤο Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Αττικής ενημερνει πως σύμφωνα με τις εμπορικές
επιχειρήσεις των κυριότερων τοπικν αγορν , τα
καλοκαιρινά στοιχεία για το λιανεμπόριο της ΑΤΤΙκής ποικίλλουν από αγορά σε αγορά και από
κατάστημα σε κατάστημα.
αυξήσεις
Οικονομική ενίσχυση ύψους υφυπουργού ΠΕΝ ιργου
700.000 ευρ, από το Πράσινο Ταμείο , για τις δαπάνες
συντήρησης
ή /και αντικατάστασης του
εξοπλισμού τους , χορηγείται
στους δασικούς συνεταιρισμούς της Βόρειας Εύβοιας,
η οποία επλήγη ιδιαίτερα
από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές.
Αμυρά, κρίνεται απαραίτητη
προκειμένου
Συνεταιρισμοί
( ΔΑΣΕ) και οι Αναγκαστικοί
Δασικοί Συνεταιρισμοί της
περιοχής να μπορέσουν να
συνεχίσουν απρόσκοπτα
Δασικοί
επισκευής
Εργασίας
Ο εμπορικός κόσμος ελπίζει πάντως πως η
αγορά θα συνεχίσει να κινείται ανοδικά και τον
Σεπτέμβριο, με την προϋπόθεση να μη βρεθεί και
το εμπόριο αντιμέτωπο με τα νέα περιοριστικά
μέτρα για τους ανεμβολίαστους, που θα ισχύσουν
από τις 13 Σεπτεμβρίου στην εστίαση και τη διασκέδαση.
κατασκευή μικρν
αντιπλημμυρικν έργων
(κλαδοπλεγμάτων , κορμοφ
ραγμάτων κ.λπ.) στις καμένες δασικές εκτάσεις, αναφ
έρει ανακοίνωση του υπουργείου.
εταιρικού
μετασχηματισμού και την
αγορά τριν ακινήτων,
παράλληλα με την πληση
δύο ακινήτων.
Η συγκεκριμένη έκτακτη
οικονομική στήριξη,
πρωτοβουλία του υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κστα Σκρέκα και του
Created by Universal Document Converter