Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Γεωργιάδης: Κανένα περιθριο να ξανακλείσουμε
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚ .
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1 983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 6051 Τετάρτη 01.09.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
TrE: Αύξηση
ενεργητικού και
καταθέσεων για Τις
εγχριες
ασφαλιστικές
εταιρίες
ΕΦΚΑ:
>>> Τελ.
ΟινοΠοιεία:
>>> Τελ.
Νέα ειδοποιητή ρια σε 5.722 ασφαλισμένους
παράλληλης απασχόλησης
165.182 χιλιόλιτρα Προς απόσταξη
Ασφαλιστικές
εταιρείες
Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικν
επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά
235 εκατ. ευρ σε σχέση με
ΤΟ Προηγούμενο Τρίμηνο κι
διαμορφθηκε στα 20.366
εκατ . ευρ στο τέλος του β'
Τριμήνου του 2021.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με
τα στοιχεία της Τράπεζας της
Ελλάδος, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικν
επιχειρήσεων
κατά 63 εκατ. ευρ και διαμορφθηκαν στα
εκατ. ευρ στο Τέλος του β'
Τριμήνου του
καταθέσεις στα πιστωτικά
ιδρύματα του εσωτερικού
αυξήθηκαν κατά 8 εκατ .
αυξήθηκαν
1.600
2021. Οι
ΑΑΔΕ:
Νέα ειδική εφαρμογή για άμεση
Ψιφιακή έκδοση Παραστατικν
στα 936 εκατ. ευρ , εν οι
καταθέσεις στα πιστωτικά
ιδρύματα του εξωτερικού
αυξήθηκαν κατά 55 εκατ.
ευρ και διαμορφθηκαν
στα 664 εκατ . ευρω . Το
Ποσοστό των καταθέσεων
επί Του συνολικού ενεργηΤκού αυξήθη κε σε 7,9% το β'
Τρίμηνο του 2021, έναντι
Τρίμηνο.
Νέα εφαρμογή, για τους
ελεύθερους
λματίες και
επιχειρήσεις,
διαθέτουν μηχανογραφικό gio
σύστημα έκδοσης
διαβίβασης παραστατικν Μέσω της εφαρμογής αποδόσεων .
των επιχειρήσεων και να
επαγγε - δια βιβάζονται ταυτόχρονα Παρά τη δραστική μείωση του ελληνικού country risk,
περίπου Το 60% των επενδύσεων των εγχριων ασφαλιστικν εταιρειν είναι τΟποθετημένο σε περιουσιακά στοιχεία του εξωτερικού έναντι πενιχρν
στο myDATA
δεν Πς λειτουργεί το timoloΤις μικρές
Προηγούμενο
Η αξία των
ΤΟΠοθετήσεων των ασφαλιστικν επιχειρήσεων σε
χρεωστικούς ΤΤλους μειθηκε σε 12.150 εκατ. ευρ στΟ
Τέλος του β' Τριμήνου του
2021, έναντι 12.246 εκατ.
συνολικν
αυτής, μια επιχείρηση
μπορεί να:
myDATA
σύστημά
καλύπτει Τις καθημερινές
τους ανάγκες , δημιούργησε και εγκαινιάζει σήμε-της
ρα η Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων, σύμφ-γιο της
ωνα με σχετική ανακοίνωΤους
Για ένα ακόμη Τρίμηνο επαναλαμβάνεται η εικόνα Που θέλει
περίπου το 60% των επενδύσεων των ασφαλιστικν εταιτης Τραπέζης της Ελλάδος, σης
30 Ιουνίου Του 2021 οι ασφαλιστικές εταιρείες είχαν τοποθετ
ημένα σε καταθέσεις , χρεωστι
ρειν Που δραστηριοποιούνται κούς τίΤλους (κυρίως ομόλογα),
στη χρα να είναι τοποθετημέ- αμοιβαία κεφάλαια και μετοχές
νο σε καταθέσεις και ΤίΤλους 18,2 δισ. ευρ, εκ των οποίων
τα 10,55 δισ. ευρ (το 57,9%)
Περιουσιακά
Ειδικότερα , με βάση τα στοιχεία στοχεία του εξωτερικού.
Διαμορφσει το Προφίλ
Συνθέσει Το Πελα τολόΠροηγούμενο
Οργανσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της
Τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή
οφείλεται σε ρευστοποήσεις
ΤΤλων του εσωτερικού. Το
Ποσοστό των χρεωστικν gio.aade.gov.gr), ΠαρέχεΤΙΤλων επί Του συνολικού
ενεργητικού μειθηκε στο
59,7% από 60.8% Το Προη
γούμενο τρίμηνο.
του εξωτερικού.
Είναι το timologio (timoloαφορούσαν
Εκδσει και αποθη
κεύσει σε μορφή pdf α
κάθε είδους Παραστατικά
ται δωρεάν από την ΑΑΔΕ
και μέσω αυτής , δίνεται η
δυνατότητα να εκδίδονται της (τιμολόγια, αποδείξεις
Ψηφιακά τα παραστατικά κλπ)
Created by Universal Document Converter