Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TETAΡTH

1

ΣEPTEMBΡIOY
2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5818

ΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

Κρούσµατα:
Σταθερά
ψηλά (162),
133 οι
νοσηλείες

Καταλήψεις και
µηνυτήρια αναφορά

ΩΡΑ ΜΗ∆ΕΝ ΓΙΑ 550 ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Η
ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 5.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

Η απάντηση
Χαροκόπου
σε Χάχαλη

«∆ραπέτευσε» από Κλινική Covid

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 3-4

Ο ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΑΙΑ

Ώρες αγωνίας
για 40χρονο
κτηνοτρόφο
ΣΕΛ. 5

Στην κυβέρνηση
και η Αχαΐα

Μετά από εννέα χρόνια ο νοµός εκπροσωπείται από «γαλάζιο»
στέλεχος«Η εξωτερική πολιτική και ειδικότερα η σχέση της χώρας
µε τον απόδηµο Ελληνισµό, συνιστά µια µεγάλη ευθύνη που όµως
ξεπερνά τις διαχωριστικές γραµµές και µας ενώνει όλους», δήλωσε
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ: ΣΤΌΧΟΣ ΤΟΥ
Κ. ΜΗΤΣΟΤΆΚΗ Η ΦΥΓΉ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΌΣ

∆ΕΥΑΠ ΓΙΑ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ «Γ»

Οι πέντε «νέοι»,
οι «παλιοί» και...
η επανεµφάνιση

«Πάγωσαν»
τα έργα λόγω
καύσωνα
ΣΕΛ. 7

l Αποστολάκης: ∆εν πρόλαβε να ορκιστεί,
κατηγορήθηκε ως «αποστάτης» από τον
ΣΥΡΙΖΑ, τι απάντησε το Μαξίµου

ΕΑΠ: ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ

Αιτήσεις ως
τα µεσάνυχτα
ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 10-11

ΦΑΡΜΑΚΗΣ: ΜΕ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ: 90% ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

«Σωσίβιο» από
τον εσωτερικό
τουρισµό

Η αποτίµηση σε αριθµούς
ΣΕΛ. 2

ΣΕΛ. 8

ΣΕΛ. 21-25

ΕΡΧΟΝΤΑΙ: ΚΛΑΡΚ ΚΑΙ ΜΑΚ ΛΑΦΛΙΝ

Απόλλωνας:
∆ιπλή ενίσχυση
-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗ, ΣΥΖΗΤΑΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥΣ

Η αναδόµηση
από Μυλωνά
ΣΕΛ. 9