Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Στη ζυγαριά των θεσμών το έλλειμα του 2022
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜl0PΙΚΗ μ ο
771234
567126
Τρίτη 31 Αυγούστου 2021/ τιμή: 1,30 E
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.605
Μήνυμα επανεκκίνησης
με τον ανασχηματισμό
Ante portas είναι ο ανασχηματισμός , καθς
ο πρωθυπουργός , εν όψει και της ΔΕΘ,
σκοπεύει να στείλει μήνυμα επανεκκίνησης
Επειτα από ένα δύσκολο καλοκαίρι - λόγω
των Πυρκαγιν, αλλά και της Πορείας της
Πανδημίας-η κυβέρνηση θέλει να γυρίσι
σελίδα και να επικεντρωθεί στην επόμενη
μέρα. σελ 15
Στη ζυγαριά των θεσμν
το έλλειμμα του 2022
ηθα περιλαμβάνει η ατζέντα των συνομιλιν με τηv κυβέρνηση- Σεπτέμβριο οι επαφές
ΔΙΠΛΟΡΕΚΟΡ ΣΤΟ Χ.Α.
Ασφυκτικά γεμάτη θα είναι η αίζέντα των διαβου εκκρεμεί να ακλειδσεω ο δημοσιονομικός στόχος Αφού απαντηθεί αυτό το ερτημα, θα Προκύψουν
λεύσεων με τους θεσμούς . Από την Πορεία των συνομιλιν , Που θα ξεκινήσουν στις αρχές Σεππεμβρίου , οιχρες της Ευρπης, έχουν διασφαλίσει u ρήτρα μάτων . Ποιες θα είναι οι φορολογικές ελαφρύνσεις
εν Πολλοίς θα καθοριστεί και το Περιεχόμενο του διαφυγής , κάτι Που σημαίνει ότι δεν έχουν υποΠροϋπολογισμού του 2022 αλλά και το είδος ( και χρέωση Παραγωγής συγκεκριμένου ύψους Πλεονα - επόμενης χρονιάς, ι θα γίνει με τον ΕΝΦΙΑ του 2022 .
τούψος) των φορολογικν ελαφρύνσεων Που θα κα
ταστεί εφικτό να ενσωματωθούν σε αυτόν . Λίγες ημέ επόμενη χρονιά θα κυλήσει με αυξίδο το Πρωτογενές όΠως είναι το Πρόγραιμμα Τέφυρα για την επιδότηση
ρες Πριν ανακοινωθεί η Πορεία του ΑΕΠ για το Πρτο έλλειμμα του -0,5% (ή των 9 12 εκατ. ευρ Που έχουν
εξάμηνο και ένα 10ήμερο Πριν από την ομιλία του
Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης , Στρατηγικής) ή ανθα τροποΠΟιηθεί αυτός ο στόχος
για την επόμενη χρονιά . Η Ελλάδα, όΠως και όλες
οι απαντήσεις και σε σειρά άλλων κρίσιμων ζητη
ΠΩΣ ΑΛΛΑΤΕΙΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
ΤΑΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΓΕΚΤΕΡΝΑ
Που θα ενσωματωθούν στον Προϋπολογισμό της
σμάτων . Ωστόσο , Πρέπει να αποσαφηνιστεί αν η
ανθα υπάρξει Παράταση σε κάποια μέτρα στήριξης
των στεγαστικν δανείων και ένα από τα κυριότε
εγγραφεί στο Μεσοοπρόθεομο Σκέδιο Δημοσιονομικής ρα - τι μέλλει γενέσθαι με τα κόκκινα στεγαστικά
δάνεια και τους Πλειστηριασμούς. σελ. 3
Πς θα αξιοποιήσειο ΕΦΚΑ
Στην αφετηρία 13 εμβληματικές αποφάσεις
Τεράστια είναι η ακίνητη Περ ουσία Που διαθέτει ο ΕΦΚΑ, με κεντρο του επενδυτικού ενδιααντικειμενική αξία Που υπολογίζεται στο 1,08 διο. ευρ, εν η
εμπορική τους είναι αισθητά υψη- αξιοποίησής τους έχει ήδη ξεκι
λότερη. Ο ΕΦΚΑ έχει στη διάθεσ
του , με βάση τα νεότερα επικα
ροΠΟημένα στοιχεία, 230 πλήρη βληματικές αποφάσεις Που έχουν
κτήρια. Έχει οριζόντιες ιδιοκτη - ληφθεί το τελευταίο διάστημα
σίες σε 169 κτήρια, 69 οικόπεδα
και 49 αγροτεμάχια. Το συνολικό
εμβαδόν των κηρίων ανέρχεται
στα 856.733, 89 τμ. Η μέση ηλικία κονομικό όφελος, ή για ακίνητα
τους είναι τα 51 έτn. ΑΠό το σύνολο των κτηρίων, υπάρχουν 35 το μέσως επόμενο χρονικό διάΠου είναι διατηρητέα , από τα
οΠΟία τα 24 είναι κενά. Στο επί
Αφγανιστάν
Βροχή ρουκετν στο
αεροδρόμιο της Καμπούλ>14
φέροντος βρίσκονται τα φιλέταν
της Αθήνας Που η διαδικασία
νήσει . Η N σας Παρουσιάζει
κατ' αποκλειστικότητα τις 13 εμΜΕ 379% ΑΝΑΠΤΥΕΗ ΤΟ 2020
HRECKITT ΒENCKISER
Ο τυφνας Αντα
σάρωσε τ Λουίάνα
από τη διοίκηση του Οργανισμού
για ακίνητα Που έχουν αξιοπο ηθεί αποφέροντας σημαντικό ο
Castor Maritime
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 360 ΕΚΑΤ. ΔΟΛ.
ΣΤΗ SECOND HAND ΑΓΟΡΑ ΠΛΟΙΩΝ >10
Που Πρόκειται να αξιοΠοιηθούν
Σε κατάσταση μείζονος καταστροφής κήρυξε τη Λουζάνα ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο
Μπάντεν, δίνοντας εντολή να παρασχεθεί ομοσπονδιακή βοήθεια για να στηρχθούν οι Προσπάθειες αποκατάστασης των Περιοχν Που Πλήττονται από τον τυφνα Αντα. σελ. 14
Ελεγκτικό Συνέδριο
15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΚΡΙΣΙΜΗ
ΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
στημα. σελ .4
5+1 κρίσιμα
ερωτήματα
στα road shows
των τραπεζν
Τέλος για όλους
ηεισφορά
αλληλεγγύης
Συνταγή
αποδοτικότερης
υλοποίησης
του ΠΔΕ
Covid-19
6,25% το επιτόκιο
ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 500 ΕΚΑΤ. ΔΟΛ.
ΤΗΣ ELDORADO GOLD
Υπουργείο Ναυτιλίας
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 44 ΕΡΓΩΝ
ΓΙΑΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΚΑΙ 47 ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 10
Από αύριο
οι αναστολές
εργασίας
υγειονομικν
στο ΕΣΥ
Σεπτέμβριος
Από το 2022
Υπ. Ανάπτυξης
Με τον κύκλο των αΠοτελεσμάτων για τα Πιστωτικά ιδρύματα
να ολοκληρνεται σήμερα, κα
θς ανακοιννονται και τα με
γέθη a εξαμήνου της Eurobank
τα βλέμματα στρέφονται σε δύο
road showS Που διεξάγονται Πα ραδοσιακά τον Σεπτέμβριο. Φέ
τος θα διεξαχθούν 8-9 του μηνός από τnν Goldman Sachs και
20 με 23 από την ΒofA. σελ .4
Στην κατάργηση tης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
για όλους ανεξαιρέτως τους φορολογούμενους με
εήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρ θα προχωρήσει
η κυβέρνηση από το 2022, καθς Πρόσφατα έλαβε
σαφές μήνυμα από τους δικαστικούς λειτουργούς ότι
η συνέχιση της επιβολής της εισφοράς αυτής μόνο
στους μισθωτούς του Δημοσίου και τους συνταξιούχους
είναι αντισυνταγματική. Το μήνυμα εστάλη την Περασμένη Παραοκευή στον πρωθυπουργό από την Ενοση
Δικαστν και Εισαγγελέων με τη μορφή αττματος κα
τάργησης uης εισφοράς αλληλεγγύης . σελ .5
Τη βελτίωση του τρόΠου λει
τουργίας των υπηρεσιν Που
εμπλέκονται στην υλοποίηση
του ΠΔΕ αναζητείν το υπουρ
γείο Ανάπτυξης, καθς με απόφαση του υφυπουργού Γιάννη
Τσακίρη συστήνεται 21 μελής
ομάδα εργασίας η οποία θα
αναλάβει τον συντονισμό όλων
των αρμόδιων τμημάτων Που
σχετίζονται με το ΠΔΕ . σελ . 9
Τζόζεφ Ε. Στίγκλιτς
Βραβευμένος με Νόμπελ
Οίκονομικν, καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο Columbia
Διοχετεύοντας
χρηματοδότηση
σε συνάρτηση
με το κλίμα
στην ακύρωση
του υποχρεωτικού
εμβολιασμού σελ6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Σ. Ζαχαράκη: Στις 9 Ιουνίου ψηφίζουμε την σταθερότητα και τον Κ. Μητσοτάκη
  «Στις 9 Ιουνίου ψηφίζουμε την σταθερότητα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη», σημείωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας απόψε σε εκδήλωση που οργάνωσαν σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας,…Σ. Ζαχαράκη: Στις 9 Ιουνίου ψηφίζουμε την σταθερότητα και τον Κ. Μητσοτάκη - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Πάρος: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι
  Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χορτολιβαδική έκταση στην Πάρο επί της επαρχιακής οδού Παροικιάς – Νάουσας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16.30, κοντά…Πάρος: Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Wall: Ανέκαμψαν οι δείκτες
  Με άνοδο έκλεισε η Wall Street στη σημερινή συνεδρίαση, ανακάμπτοντας από τις ρευστοποιήσεις της προηγούμενης εβδομάδας που αφαίρεσαν 2 τρισ. δολάρια από την αγορά, καθώς οι μετοχές τεχνολογίας ανέκτησαν το…Wall: Ανέκαμψαν οι δείκτες - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ζελένσκι: Ευχαρίστησε τον Μπάιντεν για την αμερικανική βοήθεια που αναμένεται να φτάσει «γρήγορα»
  Τον Τζο Μπάιντεν ευχαρίστησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σχετικά με το νέο πακέτο βοήθειας προς τη χώρα του, το οποίο εγκρίθηκε από την Βουλή των Αντιπροσώπων και αναμένεται…Ζελένσκι: Ευχαρίστησε τον Μπάιντεν για την αμερικανική βοήθεια που αναμένεται να φτάσει «γρήγορα» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Γάζα: Έχουν εντοπιστεί περίπου 200 πτώματα σε ομαδικό τάφο στη Χαν Γιουνίς
  Περίπου 200 πτώματα ανθρώπων που σκοτώθηκανκαι θάφτηκαν από τις ισραηλινές δυνάμεις σε ομαδικούς τάφους εντός του νοσοκομείου Νάσερ στη Χαν Γιουνίς επιβεβαίωσε ότι εντόπισε η υπηρεσία πολιτικής άμυνας στη Λωρίδα…Γάζα: Έχουν εντοπιστεί περίπου 200 πτώματα σε ομαδικό τάφο στη Χαν Γιουνίς - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ