Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Έτος ιδρύσεως

1989
(Μηνιαία έκδοση)
2007 - 2017
(Εβδομαδιαία έκδοση)
2017 (Ημερήσια έκδοση)
Έδρα - Γραφεία:
ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 5Β
Τ.Κ. 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλ.: 2710 23 51 80
Fax: 2710 23 51 81

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΤΡΙΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 | Αρ. φύλλου 926 | 1 €

email:
[email protected]
www.proinosmorias.gr

To ΣτΕ απέρριψε τις αιτήσεις των υγειονομικών για
«πάγωμα» του υποχρεωτικού εμβολιασμού τους
Το Γ' Θερινό Τμήμα του Συμβουλίου της
Επικρατείας (ΣτΕ) απέρριψε αιτήσεις νοσοκομειακών γιατρών και διοικητικών
υπαλλήλων νοσοκομείων, ανά την Ελλάδα,
που ζητούσαν να εκδοθεί προσωρινή διαταγή με την οποία θα «πάγωνε» το θέμα
του υποχρεωτικού εμβολιασμού τους.
Ειδικότερα, για το θέμα αυτό εκδόθηκαν
τέσσερις προσωρινές διαταγές από το ΣτΕ,
οι οποίες αφορούν σε 115 συνολικά προ-

σφεύγοντες. Πλέον το Τμήμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναμένεται να εξετάσει,
εάν θα προχωρήσει σε έκδοση απόφασης
αναστολής για το ίδιο ζήτημα ή όχι.
Εν τω μεταξύ, στην Ολομέλεια ΣτΕ εκκρεμεί ανάλογο αίτημα της ΠΟΕΔΗΝ για
έκδοση, δηλαδή, προσωρινής διαταγής και
για αναστολή της απόφασης για την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών εργαζομένων στον χώρο της υγείας.

Ο Δήμος Γορτυνίας ενημερώνει για την υποβολή δηλώσεων ζημιάς
φυτικού κεφαλαίου από τις πρόσφατες πυρκαγιές, στον ΕΛ.Γ.Α.
Το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης του
Δήμου Γορτυνίας ανακοινώνει ότι, το υποκατάστημα ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης καλεί τους
ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις
χορήγησης ενίσχυσης για Φυτικό Κεφάλαιο
από χθες Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021 έως
και την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021, για
το σύνολο των αγροτεμαχίων τους που ζημιώθηκαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές από
27.07.2021 έως και 13.08.2021.
Κάθε κάτοχος (ιδιοκτήτης ή μισθωτής)
που η γεωργοκτηνοτροφική του εκμετάλλευση ζημιώθηκε από πυρκαγιά, υποβάλει ο
ίδιος ή με τρίτο πρόσωπο, μια αίτηση για το
σύνολο των ζημιωθεισών εκμεταλλεύσεών
του στον ίδιο Δήμο, έστω κι αν έχει εκμεταλλεύσεις σε περισσότερες της μιας Δημοτικές
ή
Τοπικές
Κοινότητες
στο
συγκεκριμένο Δήμο. Αν υπάρχουν ζημιωθείσες εκμεταλλεύσεις, του ίδιου παραγωγού και σε άλλον Δήμο της χώρας, τότε
πρέπει να υποβληθεί και άλλη (νέα) αίτηση
(στον Δήμο που ανήκουν).
Η αίτηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική
μορφή, από τον εξουσιοδοτημένο ανταπο-

του κατόχου η αίτηση υποβάλλεται από το
νόμιμο κληρονόμο του.

κριτή του ΕΛ.Γ.Α., μέσω της διαδικτυακής
εφαρμογής του ΕΛ.Γ.Α. Ηλεκτρονική αίτηση καθίσταται έγκυρη, εφόσον η συμπληρωμένη εκτυπωμένη μορφή της, υπογραφεί
από τον αιτούντα.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ, Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΟΣΔΕ 2021 / ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΓΑ
Τηλ. Επικοινωνίας 2797360242
Επισημάνσεις
• Η αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση στο όνομα του
παραγωγού που ήταν κάτοχος, όταν συνέβη
το ζημιογόνο αίτιο. Σε περίπτωση θανάτου

Προτάσεις ΚΕΕΕ και Επιμελητηρίου Αρκαδίας
για τη στήριξη των πυρόπληκτων περιοχών
Κεντρική συνεδρίαση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και της Διοικητικής Επιτροπής
της
Κεντρικής
Ένωσης
Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ), υπό
τον Πρόεδρό της κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο
28 Αυγούστου, στο Επιμελητήριο Αρκα-

δίας. Θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η
εξέταση των δεδομένων και κυρίως των
προβλημάτων που προέκυψαν στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον των πληγεισών περιοχών της
Αρκαδίας από τις καταστροφικές πυρκαγιές.
[• ΣΕΛΙΔΑ 5]

• Οι ενισχυθέντες παραγωγοί οφείλουν να
υποβάλουν δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής, συμπεριλαμβανόμενης της ζημιωθείσας
εκμετάλλευσης και τα επόμενα από τη ζημιά
έτη.
Οι παραγωγοί που δεν υπέβαλαν Δήλωση
Καλλιέργειας / Εκτροφής για το έτος 2021
μπορούν να υποβάλουν χειρόγραφη αίτηση
ζημιάς στον Ανταποκριτή ΕΛ.Γ.Α., η οποία
υποβάλλεται σε κάθε περίπτωση στο όνομα
του παραγωγού που ήταν κάτοχος της εκμετάλλευσης, όταν συνέβη η ζημιά. Η χειρόγραφη αίτηση καθίσταται έγκυρη, εφόσον
υπογραφεί από τον αιτούντα και πάρει Αρ.
Πρωτοκόλλου.
Σημείωση
Ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. Δήμου Γορτυνίας
• Δημοτική Ενότητα Τροπαίων, κ. Γιάννης Πετράκης, τηλ/νο 2797360242.
• Δημοτική Ενότητα Ηραίας, κ. Μιχάλης
Κότσικας, τηλ/νο 2795360219.