Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τομή:Recognized text:
στην ενημέρωση
Εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού Πρέβεζας
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 947
ΧΡΟΝΟΣ 20ος
Κωδ. 270361 Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 1,00 ΕΥΡΩ
Για υποβάθμιση του
Τμήματος λογιστικής
και χρηματοικονομιής | | αποχαλυπτηρίων του Μνημείου
κάνει λόγο η
"Ανάπτυξη Τρα"
Με συχκίηση η τελτή
Κατάεση στο Ταμείο
Παρακαταθηκν και Δανείων
αποζημισεων για το έργο
γατημχη της Μπογόρτσας
σελ. 4-5
Ισελ. 13
Ένα ακόμη συν στον τουρισμό της Πρέβεζας είναι οι εναλλακτικές
μορφές. Η κατεύθυνση που στρέφεται η νυν δημοτική αρχή είναι 0..
Ιαματικός
Τουρισμός..
σελ. 7
πεύθυη Κεραμέίως & .
Δγα τη συρρίνοση του
Χριμτοικονομικής
σελ. 8
έρα από το γεγονός
ότι επιτέλους η
Πρέβεζα δεν θα πρέπει να αφήσει το εφάλαιο
<<τουρισμός στον αυτόματο
Πιλότο, αλλά να μπει στη
διαδικασία επιστημονικής
προσέγγισης για να μπορέσει
να επενδύσει ουσιαστικά και
αποτελεσματικά, η στροφή
και σε άλλες μορφές τουρισμού, είναι ασφαλς θετικός
προσανατολισμός.
του ΜEGA TV
Η ΠΜΗΡΟΤΠΑ ΠΗΝ ΠΡΕΒΕΤΑ ΤΤ
σελ. 9
Συνέχεια σελ. 3
tέργα των ανθρπων μας
Ζητείται Ζευγάρι ή δύο
μεμονωμένα άτομα για
εργασία στη Γερμανία
Ζπτείται ξευγάρι ή δύο
μεμονωμένα άτομα για
εργασία στη Γερμανία
γιολδάσnς
ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ
σε Ελληνικό
εστιατόριο (Κουζίνα)
με μισθό ικανοποιητικό
και χρο κατοικίας .
Περισσότερες
Πληροοφορίες
επιΚοινωνήστε με τον
Βασίλη στο τηλέφωνο
ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗ ΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑ
ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ 16
(ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ)
Tel +30 2632028280| +30 2632089610
Fax +30 263001528 0
e-mait oimonton @gmaicon
ORRAON S.A.
00491758195567
Construction Company
Kisou Teavela2 | 4100| Preveza GR