Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
| Αυγούστου
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7455
Τιμή : 1.00ς
Κάθηιμερινή οικονομική ειδική gημρίδο Διακηρύξευν -Δημοηρασιν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
ΕπανυποΥπ. Εργασία s:
Τα βασικά σημεία του νέου
ασφαλιστικού νομοσχεδίου
λογίζονται
50.000
συντάξειs
ότι θα οδηγήσει σε σημαντικά υψηλότερες
συντάξεις για τους
νέους ασφαλισμένους ,
χωρίς να έτηρεάζονται
οι παλιοί ασφαλισμένοι
και οι συνταξιούχοι ,
Συζητείται
στην Επιτροπή Κοινωνικν Υποθέσεων της
Βουλής ( δεύτερη ανά.
γνωση) το ασφαλίστικό
νομοσχέδιο με τίτλο:
Ασφαλιστική μεταρ.
ρύθμιση για τη νέα αναφέρει χαρακτηρ.
γενιά .
Την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου θα εισαχθεί
προς συζήτηση και ψή .
φιση στην Ολομέλεια
της Βουλής. Η κυριό τερη αλλαγή που φέρνει τονομοσχέδιο
είναι η εισαγωγή του
συστήματος του "ατομικού κουμπαράν , που
εφαρμόζεται με επιτυ χία σε ανεπτυγμένες
ευρωπαϊκές
εδ και αρκετές δε καετίες.
Θα επτρέψει στους
νέους ασφαλισμένους
να αποκτήσουν μεγα
αύριο
Οι συνταξιούχοι που
είναι δικαιούχοι θα
λάβουν συνολικά πε .
μετά τον επανυπολογισμό.
Νέος κύκλος επανυπολογισμού συντάξεων
αναδρομικν ποσν
50.000
χους, που πήραν σύν
συνέχεια στην 11
στικά το υπουργείο Ερ.
γασίας σε ανακοίνωσή
του και συνεχίζει :
Πς θα λειτουργεί το
νέο σύστημα
Αντί ενός γενικού
ακορβανά- για τις επικουρικές, στον οποίο
σήμερα τοποθετούνται
οι εισφορές των σημε
ρινν εργαζομένων
αποδόσεων . Το ύψος
των εισφορν για το
νέο επκουρικό σύστημα παραμένει ως
έχει . Δηλαδή 6.5%
μέχρι τα μέσα του
2022 και 6% από εκεί
και πέρα για τους μι σθωτούς και βάσει
τουλάχιστον
συνταξιού.
εισφορές των νέων θα
αποταμιεύονται και θα
επενδύονται, δημιουργντας ένα αποθεμακατευθύνονται τικό , από το οπίο θα
πληρωθούν οι μελλοντικές τους συντάξεις.
Οι εισφορές που πλη.
ρνει ο κάθε νέος ερκαι
στην πληρωμή των επιχρες κουρικν συντάξεων
των σημερινν συνταξιούχων , υιοθετείταιόπως προαναφέρθηκε - γαζόμενος
η λογική του ατομι
κού κουμπαρά - για τον
κάθε νέο που θα συμ
μετάσχει στο νέο σύστημα . Ειδικότερα , οι
Αύξηση
καταθέσεων
κατά 1,8 δισ.
στη διάρκεια λύτερο έλεγχο της επ του Ιουλίου
πηγαίνουν στη δική
του σύνταξη , η οποία
θα υπολογίζεται στη
βάση του σωρευμένου
ποσού εισφορν και
ασφαλιστικής κλάσης
για τους αυτοαπασχολούμενους.
Το αποθεματικό αυτό
το διαχειρίζεται ένα
κουρικής
σύνταξης και εκτιμάται
συνέχεια στην 10
Πάγιεs δαπάνεs:
Αυτές οι φορολογικές οφειλέs
διαγράφονται με
δύο βήματα
ανήλθαν οι καταε
σεις που διατηρούν
στις τράπεζες οι επι χειρήσεις και τα νο .
στα τέλη
Ιουλίου, καταγράφοντας νέα άνοδο κατά
1,8 δισ. ευρ σε
συνέχεια στην 2
κοκυριά
Σελίδα 9