Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 31.08.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7680
29 χρόνια
Τον Οκτβριο Το ν/σ για Τον ΟΑΕΔ
Έρχονται αλλαγές στο επίδομα ανεργίας
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
Δικαιούχοι αναμένεται να είναι έως 800.000 φορολογούμενοι
Ανοιγει η πλιτφόρμ γα τη ρύθμση
γα τη ύθμιση
χρεων της Πανημίας σε εως 72 δ0σεις
Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το άνογμα της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της ΑΑΔΕ για την αποπληρωμή των οφειλν στην εφορία Που γεν
νήθηκαγο απότον Μάρτιο του 2020 μέχρι και τον Ιούλιο του 2021 σε 36
άτοκες η 72 χυμηλότο κες δόσεις από φυσικά Πρόσωπα και επιχειρήσεις πυ
επλήγησαν από Την Πανδημία
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Η Πλατφόρμα αναμένετα να
ανοίξει Το Σεπτέμβριο και εκτμέται ότι οι δυνητικά δικαιούχο
της νέας ευνοίκής ρύθμισης
bl blle Ατμα Κοτουλούτου για ετημέμη
ξεπερνούν
συνολικά
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Τακτική Γενική Συνέλευση, την 10η
Συμβουλίου της Αννυμης Εταιρείας με ΣεΠτεμβρίου 202 1, ημέρα Παρασκευή και
την επωνυμία < FOLLIFOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤEΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ> και τον διακριτικό Ττλο "FF χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνν-Λαμίας, για
GROUP" ( εφεξής η <Εταιρείαν ) , η οποία συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των
ελήφθη την 17η Αυγούστου 2021, θεμάτων Που αναφέρονταν στην από
εκλήθησαν οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε
800.000.
ρα 12:00 μ.μ, στην έδρα της Εταιρείας
στον Άγιο Στέφανο Ατικής, επί του 23ου
Το πρόγραμμα διακανοισμού
προβλέπε τα εξής:
διμουρήμα
17.8.2021 Πρόσκληση.
χαρακτηρίζουν ως Τρόπο αντιμετη-εμπάργκο
σης των Ψηφιακν
νομισμάτων.
εμπορικοί πάροχοι
σχετικν υπηρεσιν θα χρειάζονται τρα άδεια
Η Κούβα θα αναγθα
βοηθήσει Τη χρα
να Παρακάμψει το
καθεστς
κυρσεων
ΗΠΑ, Τ οποίο είχε
αυστηροποιήσει ο
της πρην πρόεδρς
ιστορική
κομμουνιστικό
ρυθμίσει κρυπτο
νομίσματα όπως νησιωτική χρα.
το bitcoin, επικαλούμενη <λόγους Το Ψήφισμα 215
κίνηση
κράτος μετέτρεψε
Κούβα
Παρία στην παγκό
σμια οικονομία. Η
απόφαση
Τσίπρας:
ΣτΟ Τμόνι της χρας
βρίσκται έτας οφνητής
ηις πραγματικότητας
Το οΠοio δημοκοινωνικοοικονομι-.
κού ενδιαφέρον- σιεύτηκε την ΠέμΤος
από την κεντρική Κούβας να ενταχθ-Τραμπ και επέκτει
Τράπεζα για
ο Προέδρος
Πτη στην εφημενα
ρίδα της κυβέρν- συνεχίσουν
Τις Σαλβαδόρ , για να
Μπάιντεν.
στο χρο ησης, αναφέρει ότι δραστηριότητές αποδεχτεί τα απο
κεντρική Τράπε
σμάτων , μιλντας ζα θα θέσει νέους
κεντρωμένα Ψηφ
ίακά νομίσματα,
θα μπορού σε να
των κρυπτονομι>>
στο CNBC , την
κανόνες για τον
αμερικανικό
Created by Universal Document Converter