Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον το1ο του
Πρεπει να ξέρει
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΟ BΑΡΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΕΛΙΕH..
ΤΟΥ 4ο ΚΥΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΟΥΝ ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΥΟ ΕΒΔΟΜΑΔΕ
1 enoμενες δύο Δυστυχς ο nρτες μανττική επέκταση του
anoτελέσουν 0ορρυντικές ,
το βορόμετρο npoβληματίσει σοβαρά την αύξησn tόσο του α .
τους επιστήμονες , καθς ριθμού των νοσηλευο.
ταρτου κύματος της nopaτηpeίται ήδη συξη . μενων . όοο και των δια .
μένο επιδημιολογικό συληνωμένων ασθενν , δημιουργντος ή.
δη έντονες συνθήκες
τοφοράς των κρουομά- niεonς στο σύστημα Υ.
για την εξξη του t
ηανδημίας στη χρα
μος καθς θα έχει ano φορτίο σε διάφορες ηΕ.
τιμηθεί το εnonμonoγ . ριοχές με ενδείξεις με κό anoτύηωμα των κο Λοκαιρινν διακοην tων στην Ηπειρωτική γείας ,
στον nλnoυσμό
Ελλάδα, αλλά κα σn .
Εαφνικό μπουρίι
Σάρωσε το παραλιακό μέτωπο της Πρέβεζας
Τι Τκαγκάου' ι "Ντακάου' 1 Μάου Μάου!"
Ηρθε κ' ο φύλαρχος να βάλει τη οppαγίδα του δείχνοντας
την τοiρα του , γρομμένη στο uniδιαr του .
μπεη to μεσημέρ nou t
Εxετε ακούσει για τη Φυλή των Μάου Μoου κάnou εκεί
στην κένυα του 1952 Ασφαλς και έχετε ακούσε
Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των Πανελλαδικν
Τερματίστηκε
το εμπόριο ψεύτικων ελπίδων
σημείωση...
Σημεινουν κυβερνητικά στελέχη
Μα σημείωση Που ΠρέEl μας
των unoψηφίων των
navελnaδικν , κα0ς
xθες ανακονeηκoν οι
Αντατα Εκnαιδευτικά
Σύμφωνα με τις
nputες ανοφορές των
εκnoδευτικν , κατακα μεγάλη άνοδος npεποpτά της Τorκής Φωνής και
οφείλουμε να την επoημάνουμε είνα
ματα της αντατης εκ .