Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΥΡΙΑΚΗ

29

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5816

ΠΟΙΕΣ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΦΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ

Αναδιάταξη
τµηµάτων στα ΑΕΙ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

ΣΕΛ. 3

ΠΓΝΠ: 12 ΝΕΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΑΝΟΙΓΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ 4η ΚΛΙΝΙΚΗ COVID

ΚΑΜΠΟΥΛ: ΚΡΙΣΙΜΑ 24ΩΡΑ

Φόβοι για νέα
χτυπήµατα
του ISIS
ΣΕΛ. 8

40% αύξηση

των νοσηλειών σε 24 ώρες!
∆ΡΑΜΑΤΙΚΗ Η ΠΙΕΣΗ ΣΤΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΑΠΕΙΛΗ
ΓΙΑ ΜΙΝΙ ΛΟΚ ΝΤΑΟΥΝ ΣΤΗ
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α MEΤΑ TA
266 XΘΕΣΙΝΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ

ΤΙ Ε∆ΕΙΞΑΝ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΣΕ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Αναταράξεις
στην εστίαση
ΣΕΛ. 6

ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ∆ΕΛΤΑ: ΥΠΕΡ∆ΙΠΛΑΣΙΟΣ Ο ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΣΕΛ. 4

∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ: «ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ» ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ (49,8%) ΕΝΑΝΤΙ ΤΣΙΠΡΑ (31,6%)

«Πληγές» στην
κυβέρνηση, αλλά
παραµένει το +10,1%

«ΕΦΥΓΕ» ΣΤΑ 61 Ο Ν. ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ

Συγκίνηση
στον
«Αγ. Ανδρέα»

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 21-24

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: 5 µ.µ. ΜΕ ΦΩΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

Η πρώτη επίσηµη δοκιµασία