Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
30 Παιδικό
Ποδηλατικό
Φεστιβάλ Ξάνθης
Κυριακή
5 Σεπτεμβρίου
11:00 τοπρωί Λιμνίο
Κοσύνθου Ποταμού
ΚΑΘΗΜΕPLNH
ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης:
"Εγκλημα" για την πόλη μας
"Προμελετημένο έγκλημα, η ισοπέδωση
του Πολυτεχνείου Ξάνθης"
Προμελετημένο έγκλημα, η ισοπέδωση του Πολυτεχνε ίου
Εάνθης , καθως με την ελάχιστη βάση εισαγωγής υπήρξε σε ΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΝΙ Εκατραγικό βαθμό, μείωση του αριθμού των εισακτέων με εκα
τοντάδες κενές θέσεις.
Αυτουργοί, οι Μητσοτάκης. Κεραμέως και το σύνολο των
κυβερνητικν βουλευτν, που αποφάσισαν εν μέσω πανδη .
μίας, να θεσπίσουν νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστή.
μια . Ένα σύστημα που κόβει εισακτέους από τ δημόσιο ,
δωρεάν πανεπιστήμιο, για να τους στείλει στα κολέγια, με
δίδακτρα.
Φεστιβάλ Via Egnatia
και Θρακικό Π έλαγος
ΦΕΣΤΙΒΛΛ ΘΡΑΚΙΚΟ ΠΕΛΛΟΣ
των φεστιβάλ Via Eguatia κoι Θpκού Πελάγους,
Η eρdτηση θέσης γίνεται με ειδικό πληροφοδιοργαννει τις παρακάτω εκόηλοίσεις
με το μουσι κο σχήμα Mescgeios
φυακό σύστημα που δίνει την άνεοη της αoφολούς
ντας τα στοιχεία τους λομμβόνουν μάλ επιβεβαίοτνν περοασμένων θέσεοv που δ&ατίθενται λόγοι
Πορoσκευή,. Σάββατο & Κυριακή 17,18.19/9ου
Διμάνι Aβδήρων 09:00 ένς 19:00
των μέτρον που εφαρμόζονται, παρακαλούμε
όοους προβούν σε χράτηση και μα διαφόρους λάγους δεν θα μπορέσουν να ποροβρεθούν, να ακυΘεωνό Δημοτικό Αμηηθέατρο 21:15
Τοξοβολία, 7ipLine , Καγμάκ, Αναρφίχηση
Σάρματο & Κυμακή
4& 5-90υ 2021 Γαλάνη- Τέμπη Νέστου
10:00 s 18:00
Η ουμμετοχή-παρακολούθηση των παραπάνω ρoσουν την κράτηση. Η ακίpoσή της γίνετα μέσου
δράσειον είνα ελεθερη γμια το κοινό, τόσο όπο του μάλ που θα έχαυν ήη λάβει για την κφάτηση
oς επιθυμεί να συμμετάσχε θα πρέπει να κάνει που έχουν πουγματοποιήσει .
χράτηση θέσης στον παρακάτω ούνδεσμο:
Για το ούνολο τoν bodσεων θα τηρηθούν τα.
bttps:/booking. opea 1. eulpamth-xanthi-lest ή με υσχίοντα κατά τον χρόνο εκτέλεσής τους νγαονυseanning του πορακάτο QR code
Με την είσυδό συς στην εηοgμοή, επιλέγετε λούνται όσ κάνουν χράτηση να βρίσκονται στο
Σάββατο 18-9-2021 Δημοτικό Σχολείο Μάν - η δρόση που σuς εvδιo ρει (στις δράσεις ιστιο-χόρο διεξογωγής μία ( 1) όpα πριν την ένααξη , Γα
πλοία Γαλάνη-Τέμπη Νέστου επιλέγετε ημέρα, των ίδιο λύγο η διάθεση τον 0έσευv θα γίνεται σταόρα κα είδος δρόσης ) , συμπληρείνετε τα στοιχεία διακά.
που σας ζητούντα και με την ολοχλήρωση της
Συναυλία με τη Νατάσα Θωδρίδον
χράτησης λαμβάνετε επιβεβιαeτικό μάλ το οποίο
Ο ΑΝΠΙΕΡΙΦΕΡΕΙΛΡΧΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
επιδειχνύετε - τυπομένο ή στο ανητό σας -κατά.
ΕΥΦΡΑΙΜΠΔΗΣ ΝΙΚΟΛΛΟΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα