Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email: dimonews @ dim opr asion. gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ.10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28-ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27859
Χρηματοδοτήσεις σε
30-35 Πρότζεκτ
ετησίως στα κράτημέλη της επιδικει η
Παρευξείνια Τράπεζα
Συμφωνία για αμοιβαία αμυντική
συνεργα σία
Ελλάδας -ΗΠΑ
Μέσα στο φθινόπωρο οι υπογραφές
Στη χρηματοδότηση πρότζεκτ συνολικού ύψους 12 διο . ευρ στην περίοδο
2021-2030 στο χεύει η διακρατική Τράπε.
ζα Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου
Πόντου (Παρευξείνιον) , η οποία παράλ.
ληλα εμπλουτίζει το επιχειρηματικό της
μοντέλο, στε στο εγγύς μέλλον -πιθα
νς και την επόμενη διετία - να αναλάβει
και ρόλο αone stop shopw στην ολιστική
διαχείριση αναπτυξιακν project μεσαίου και μεγάλου μεγέθους , προσφέροντας
υπηρεσίες συμβουλευτικής, εκτίμησης
και περιορισμού ρίσκου, auditing χτλ.
Τα παραπάνω επισήμανε
από τη Χαλκιδική, ο πρόεδρος
χρατίας και της ευημερίας στην ευρύτερη
περιοχή , εν αναφε ρόμενος στην Τουρκία
τόνισε πως δυστυχς
ο πρόεδρος Ερντογάν
δεν ανταποκρίθηκε
στις προσδοκίες χαι
τρα πρέπει να διαχειριστούμε την τρέχουσα πραγματικότητα .
Ο υπουργός Εξωτεριχν αρχικά καταδίΣυμψηφισμός
φορολογικν
οφειλν σε δύο
βήματα
χασε αμε τον πιο 1σχυρό τρόπο την επίθεση στην Καμπούλν
που στόχο είχε Αμερικανούς στρατιτες
και αθους πολίτες
που προσταθούν να
ξεφύγουν , εν εξέ φρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στον
Αμερικανικό λαό , αλλά και στον Αφγανι
1ο εξαιρετικό επίπεδο των διμερν
σχέσεων μεταξύ Ελλάδος και HΠΑ υπο γράμμισαν σε κοινές δηλσεις τους μετά
τη συνάντησή τους ο υπουργός Εξωτερ
κν , Νίκος Δένδιας και ο Αμερικανός Γε.
ρουσιαστής και πρόεδρος της Επιτροπής
Εξωτεριχν Σχέσεων της Γερουσίας των
HΠA, Ρόμπερτ Μενέντεζ
Μάλιστα , ο κ. Μενέντεζ σημείωσε ότι
οι ΗΠΑ θεωρούν τη χρα μας πυλνα
σταθερότητας για την προαγωγή της δημοΜε δύο απλά βήματα θα γίνεται ο
κόλαό.
Ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε τον κ . Μενέντεξ έναν πραγματικό φί λο της Ελλά δας που έχει
συμψηφισμός των φορολογικν ο φειλν
για τις 31.000 επιχειρήσεις που έχουν ε.
νταχθεί στο πρόγραμμα της επιδότησης
των πάγιων δαπανν, όπως ανακοινθη χε από την ΑΑΔΕ,
Τα βήματα
Βήμα 1: Για τις επιχειρήσεις που έχουν
υποβάλει αίτηση χορήγησης στην πλατφόρμα cmyBusinessSupporv, προσδιορζοΣτα 2,8 δισ. ευρ το όφελος για το Δημόσιο από την
Παραχρηση της Εγνατίας Οδού
ντας το ποσό που επιθυμούν να διατεθεί για την ε - ν
ξοφληση φορολογικν οφει
Αύξηση των εμβολιασμν βλέπει
ο Γεραπετρίτης
Η ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ
ΓΣΕΒΕΕ: Η αγορά
δεν αντέχει καμία
νέα ανατίμηση στο
ενεργειακό κόστος
PROJECTS S.A. αναδείχθηκε προτιμητέ
oς επενδυτής για την παραχρηση του
δικαιματος χρήσης και εκμετάλλευσης
του αυτοκινη το δρόμου της Εγνατίας 0
δού και τριν κάθετων οδικν αξόνων
της για χρονική περίοδο 35 ετν, μετά
την αποσφράγιση του σχετικού φακέλου
από το ΤΑΙΠΕA και την αποδοχή της
βελτιωμένης οικονομικής προσφοράς
που κατέθεσε η συγκεχριμένη ένωση προ
Τια το ενδεχόμενο επέχτασης της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμν και σε άλλες κατηγορίες πολιτν ρωτήθηκε ο υπουργός Επικρατείας , Γιργος Γεραπετρίτης,
σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ, για να απαντήσει ότι σε κάθε πε
ρίπτωση θα υπάρξει διαφορετική προσέγγιση , σημεινοντας πως ειδικά για τα Σ
ματα Ασφαλείας και τις Ενοπλες Δυνάμεις δεν είναι εύχολη η αναπλήρωση, <Θα υ
πάρξει πιο εξατομικευμένη προσέγγιση όταν και αν αποφασιστεί υποχρεωτικός εμ
βολιασμός ν, συμπλήρωσε .
Σημείωσε επίσης ότι η χυβέρνηση ακούει τα επιχειρήματα από όλες τις πλευρές, από
τους πολίτες που θέλουν επέκταση του εμβολιαστικού ρεύματος και από εκείνους που
| δεν το επιθυ μούν . Το χράτος δεν μπορεί να είναι ακραία πατερναλιστικό . Κάποια
στιγμή θα πρέπει και οι πολίτες να αντιλαμβανόμαστε τις υποχρεσεις μας
απέναντι στο χράτος και απέναντι στην κοινότητα . Η λογική δεν μπορεί να 3
Σε σημαντική επιβάρυνση για τις μισπων.
χρομεσαίες επιχειρήσεις οδηγεί η ενεργοποίηση από τους προμηθευτές ηλεκτρι.
κής ενέργειας των σχετικν ρητρν που
συνδέονται με το χονδρεμπορικό κόστος ,
το οποίο τους τελευταίους μήνες έχει πα
ρουσιάσει αύξηση εξαιτίας της αν όδου
του κόστους των δικαιωμάτων εκπομπής
ρύπων διοξειδίου του άνθρακα, την ανξηση του κόστους του φυσικού αερίου
και την αυξημένη λόγω της εποχής ζή .
τηση για ρεύμα.
Αυτό σημεινει σε ανα - Α3
Ειδικότερα , η βελτιωμένη δεσμευτική
προσφορά προβλέπει την καταβολή εφά
παξ τιμήματος ύψους 1.496.100.000 ευρ .
εν , επιπλέον του ανωτέρω τιμή ματος , το
σύνολο των αναμενόμενων ετήσιων εσό δων που θα εισπράξει το Δημόσιο από τη
λειτουργία του αυτοχινη το δρόμου χατά τη
διάρκεια της παραχρησης εκτιμάται ότι
θα υπερβεί τα 850 εκατ. ευρ (7,5% επί
των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων διοδί ων , ΣΕΑ κλπ ) σύμφωνα με
τις προβλέψεις του χρη μα -ΣΕΛΛΑ 2
ww. Oimoprasion.gι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα