Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Στο 6.75%
η θετικότητα
των τεστ στην
Πτολεμαίδα,
στο 3,67% στην
Κοζάνη, στο
5,93 % στην
Καστοριά

σελ ~ 24

Δήμος Βοΐου:
Το VoioRace
series ξεκινά
την Κυριακή 29
Αυγούστου

σελ ~ 15

“Παραμυθένια
Κυριακή” την
Κυριακή 5/9 στο
πάρκο Αγίου
Δημητρίου
- θεατράκι

σελ ~ 11

Οι βάσεις των τμημάτων
του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας

σελ ~ 5

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Σάββατο 28 Αυγούστου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7533

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

1.700 επιτυχόντες στο Πανεπιστήμιο
Δυτικής Μακεδονίας από τις 4.420 θέσεις
- Τρία τμήματα με μονοψήφιο αριθμό
εισακτέων, πέντε με κάτω από 32 φοιτητές
σελ ~ 3

Έντεκα από τα 22 τμήματα
του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας με
διψήφιο αριθμό εισακτέων
- Ποια είναι πλέον τα
«πολυπληθή» τμήματα

σελ ~ 24

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

Κάτω από το μέσο
όρο εμβολιαστικής
κάλυψης η
Π.Ε. Κοζάνης
- Τα ποσοστά στη
Δυτική Μακεδονία