Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποτα παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΥΤΟΥΣΤΟΥ 2021 ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 1446 ΕΤΟΣ 33ο . ΤHA.: 26510 22044 FAx: 26510 79437
ΤΙΜΗ ΦΥΜΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ . e-mail : [email protected]
ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
2 ΔΙΣ ΕΥΡΩ!
Αναδρομικά που ίοuς ξεπερνούν τα 2 δισεκ τομμέρια ευρ θα χρίνει το φθνόπωρο η Ολομέ
λεια του Ελεγκτιχού Συνεδρίου , για περίπου
300.000 ουνταξιούχους του Δημοσίου.
Το 4ο Τμήμα του αντατου δικαστηρίου παρ πεμψε στην Ολομέλεια σημαντικά προδικαστικά
ερωτήματα που αφορούν την επέκταη των ανα δρομικν των περιχοπν του 2012 από 11 μήνες
σε τρία χρόνια, τη χορήγηση αναδρομικν γα
την Ειοφοά Αληλεγγύης Συνταξιούχων αι εάν
αποσβένονται οι αξισεις συνταξιούχων που
έλαβαν το περασμένο φθνόπωρο τα χρονικς
περιορισμένα αναδρομικ Συνέχεια στη σελιδα 34.
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
0ι Ελληνες
ΥΒΡΙΣΤΗΣ Ε
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
Για τους αρνητές των εμβολίων
ΤΑ ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ καταδρομείς
σφραγίζουν
Υβριστήs εξ επαγγέλματos ο
Δήμαρχοs Κόνιτσαs κ . Εξάρχου και από τα γεγονός ότι
του υπενθυμίζουμε ( ασκνταs
του συγχρόνωs καλοηρoα.
ρετη κριτική) ts τεράστιες ευθύνες noυ επωμίσθηκε ωs
δήμαρχοs την τρέχουσα τετραετί .
Ο κ. Εξάρχου έφερε τον ακριτικό δήμο στο χείλos
του γκρεμού και έδειξε στα τρια χρόνια ότι είναι ο
βασικός αρχιτέκτοναs tns δημουκήs anoτuχία .
Όλα στο δήμο Κόνιτσas βρίσκονται σε ρα μηδέν ,
με το μέλλον να φαίνεται δυσοίωνο . Αυτή την διαnίστωση δεν την λέμε εμείs , αλλά οι δημότες.
Εμείs ξεπερνάμε τουs anaξιωτικούs χαρακτηρι σμούs του κ . Εξάρχου αφού είναι γνωστός ο χαρα κτήραs toυ στην τοηική κοινωνία . Πρέπει όμωs να
ενστερνιστεί tis ευθύνεs nou έχει αναλάβει ωs δη μαρχο , υλοποινταs tis Προεκλογικέs του δε σμεύσει . Πρέπει να καταλάβει ότι η υπομονή των
Κονιτσιωτν έχει ξεπεράσει τα ανθρπινα όρια.
Πρέπει επσns να ανιληφθεί ότι οι ακαιροί ου μενετοίο .
Το γαλλικό περιοδικό Marianne εκτιμά ότι
πίσω από τα αυταρχικά μέτρα που εφαρμό
ζονται δήθεν για την αντιμεττιση της πανδημίας, χρύβεται μια απλή στρατηγική την ελληνκή
Πρόκειται για τη διαίρεση , τη δαιμονοποί ηση , την επιχράτηση μιας υστερίας, καλυμ μθόριο
| Φτης
Z. Πανταζής
Δικηγόρος
Aημοτικν
και περιφερειακν
συμβουλίων
μένης μάλιστα με ταξική περιφρόνηση , για
την χειραγγηση του πληθυσμού ,
Σήμερα ο ιχασμός αφορά τα εμβόλια , αύριο κάθε λογής επιδιξεις της κυβέρνησης , με την ανάδειξη νενός αποδιοπομπαίου
τράγου χαι ενόψει των εκλογν . Αυτή η στρατηγική είναι τόσο
παλιά όσο χαι ο κόσμος . Σνέχεια στη σελίδα 23
στεδράσεις