Πρωτοσέλιδο Kontra News: Δώρο στα ιδιωτικά ΙΕΚ 40.000 υποψήφιοι
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ: +3.076
ΘΑΝΑΤΟΙ:
Ετos 80 Αρ. φύλλου 231 3
ΣΑΒΒΑΤΟ28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Προκαλεί η Κεραμέως: "Οι νέοι δεν εγκλωβίζονται στα ΑΕΙ.!
ΔΩΡΟ ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΕΚ
40.000 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Που βρέθηκαν εκτός Πανεπιστημίων
ΤΟ ΔΩΡΟ Tms Κεραμέωs Πρos τοus ιδιοκτήτεs ιδιωτικν Πανεπιστημίων
και ΙΕΚ μεταφράζεται σε δισεκατομμύρια ευρ . Σαράντα χλιάδεs υn
Ψήφιοι έμειναν εκτός Πανεπιστημίων με τον φωτογραφικό νόμο Που είχε
Περάσει πρόσφατα η κυβέρνηση και ήταν κομμένοs και ρα μμένοs στα
μέτρα τηs ιδιωτικής Παραπαιδεία .
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Το έγκλημα της Κεραμέως
ΣΕΛ. 3,11
ΣΑΡΑΝΤΑ χιλιάδεs υποψήφιοι μέ
νουν εκτόs Πανεπιστημίων με τον
νόμο τns Κεραμέωs.
ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ιδιωτικν πανεπιστηΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ
Εφιαλτικό σενάριο
ακόμα και για 10.000
κρούσματα ημερησίωs
τον Σεπτέμβριο
μίων και διάφορων ΙΕΚΤρίβουν τα χe
ρια του , γιατί ο νόμοs τερατούργημα
τοUs έφερε τεράστια πελατεία .
ΕΚΤΟΣ από TIs δέκα χιλιάδεs των
υποψηφίων noυ βρέθηκαν εκτός ΑΕΙ,
δεκάδεs Τμήματα σχολν και κυρίωs
στο Πανεπιστήμιο τηs άνθns κινδυνεύουν να κλείσουν .
ΑΛΛΩΣΤE η κυβέρν ηση που έχει
αnοκτήσει τεχνογνωσία στιs συγχω
νεύσειs Που άρχισαν από τα νοσοκο
μεία , μπορεί να την εφαρμόσει και
στα Πανεπιστήμια.
ΣΕΛ. 8-9
1 Πρέπει να γνωρίζετε
για τον συμψηφισμό
φορολογικν οφειλν
των επιχειρήσεων
DΣΕΛ. 11
ΣΕΛ. 16
ΤΖΟ ΜΠΑΪΝΤΕΝ
Ετοιμάζει αντίποινα
κατά του "ισλαμικού
κράτουs"
ΣΟΚ ΣΤΑΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ. 15
ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΟ ΚΥΜΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΓΣΕΒΕΕ
αΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ> ΜΕ ΤΟΥΣ
ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
ΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΚΡΙΔΕΣ
Στα πρόθυρα του
πρτου λιμού
η Μαδαγασκάρη
Με ανακοίνωσή ms n levνική Συνομοσπονδία Εnαγελματιν
Βιοτενν και Εμπόρων Ελλάδαs καυτmριάει τη γενικευμένη
Πρακτική των Παρόχων ενέργειαs να μετακυλίουν στουs κατα
ναλωτές , επικειρήσεις και νοικοκυριά , την αύξηση του κόστουs
από τα δικαιματα εκπομηής ρύπων , του φυσικού αερίου,
αλλά και λόγω τns aυξημένηs κατανάλωσns.
Έπειτα από μια τετραετία χωρis βροχοπτσει s, πολλοί
κάτοικοι τns νότιas Μαδαγασκάρns τρέφονται εδ και
μήνεs μόνο με ακρίδεs.
ΣΕΛ. 13
DΣΕΛ. 10