Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής-Νικάλαος Καραθάνος 1951-1974* Ιδωκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Περίοδος ' (1974)Αρ. φίλλου 6880-12417
0,50 ε
Τ θα φέρει ένα επικείμενος ανοσχηματισμός
πριν από την επικείμενη ΔΕΘ;
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Την Τρίτη 31 Αυγούστου
Γράμμος-Βίτσι
Αστρονομική
παρατήρηση από
τον Σύλλογο
Ερασιτεχνικής
Αστρονομίας Δράμας
Σήμερα και αύριο
Θα επηρεαστούν
οι εξαγγελίες
του πρωθυπου ργού για
την περιοχή της Δράμας;
(Μνήμη-Συνεργασία
ο μεγάλος ποδηλατικός
και όχι διχασμός)
αγνας στην περιοχή
Γράφει ο Ιωάν νης Μ . Ααλανίδης
κ. Νευροκοπίου
Μιλάει στον n.Τ ο πρό εδρος του Τμήματος Δασολογίας Δράμας
Τρίδυμα αδέρφια από η Δράμα πέρασαν στη Σχολή προήίμησής τους!
Κανένας εισαχθείς στο Τμήμα
Δασολογίας της Δράμας
από τα ΓΕΛ της χρας!
Επιτυχόντες Δραμινοί
μαθητές στα ΑΕΙ
μιλάνε στον Πρωινό Τύπου
Μόνο 25 άτομα στο Δασολογίας από ΕΠΑΛ και από το
10% 2019 και 2020
Χαμηλή ζήτηση και για το Τμήμα Οινολογίας αν και εκεί
τα ποσοστά των εισαχθέντων είναι χαμηλά
> Παπαδόπου λος: Ο κόμπος έφτασε στο χτένι >
Στη Νομική Θεσσαλονίκη η κόρη του γνωστού δικηγόρου Γρηγόρη Μιχαηλίδη,
Γεωργία με 18.026 μόρια
> Τα Τρίδυμα αδέλφια , Μαρία, Μαρίνα και Δημήτρης Πουλής στην Ιατρική Αλεξανδρούπολης , στο Χημικό και στο Φυσικό Ιωαννίνων
Του Θανάση Πολυμένη
ΤΕΤΕΣΜΕΡΕΣ ο-Πρωινός Τύπος- δημοσεύει πάντα ορισμένα από τα παιδιά
της Δράμας που σημενουν επιτυχίες
1 καθς εισάγονται στα ΑΕΙ της χρας . Δυστυχς , τα τελευταία χρόνια , η αναζήτηση των
1 επτυχόντων με τις υψηλότερες επιδόσεις δεν
1 είναι εύκολη, παρ όλα αυτά , για άλλη μια
φορά , καταφέραμε να μιλήσουμε με κάποα
από τα παιδιά αυτά.
Αν κάποιοι γνωρίζουν άτομα που πέτυχαν
1 υψηλές επιδόσεις, θα
1μπορούσαν ίσως να επ 1 κονωνήσουν με την εφη
μερίδα μας , δεδομένου
ότι θεωρούμε χρέος μας
να προβάλλουμε τις επ .
1 τυες των παιδιν μας.
Γεωργία Μιχαη AίδουΙ Τάζογλου: "Προσαρ
μογή και υπομονή
Σήμερα , ο Πρωνός
' Τίπος μλησε με την Γε
1 ωργία χαηλίδου-Τα1 ζογλου , η οποία με
1 επίδοση 18.028 μόρια
1 εισάγεται στη Νομική Η Γεωργία Μιχαηλίδου1 Σχολή του ΑΠe . Η Γεωρ
Του Θανόση Πολυμένη
ΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ
χθες το πρωί , οι
στην Τρτοβάθμια Εκπαί
δευσης από το Υπουρ .
γείο Παιδείας Σύμφωνα
με τις γενικότερες εκτιμήσεις, οι βάσεις εισα γωγής σε περισσότερες
από 400 σχολές στη
χρα , κνήθηκαν ανοπ
αΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
Οι Σχολές με τα περισσότερα μόρια είναι α Αρχτεκτόνων Μηχανικν (Αθήνα) 19.929,
Ψυχολόγων ΣΣΑΣ) Θεσσαλονί
κης 19.039, Αρχτεκτόνων Μηχανκν (Πάτρα) 18.840 , Ιατρικής
(Αθήνα ) 18825, Νομικό (ΣΣΑΣ)
Θεσσαλονίη 18.730, Ιατροκή
Θεσσαλονάκη 18.654, Ικάρων (Σ ) Μηχανκά ΣΜΑ) 18.557 , Αξωματικν Πupo - Δράμας .
σβεστικής Ακαδημας (μόνο για πολίτες ) Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι
18.523 , Ηλεκτρολόγων Μηχανικν και
Μηχανικν Υπολογιστν (Αθήνα ) 18 487. ρβάλλοντος, και στην κατηγορία των
Τα Τμήματα του ΔΙΠΑΕ στη Δράμα
Όσον αφορά τα δύο Τμήματα της Δρά φοσητής ! Εν το ίδιο χαρακτηριστικό
μας της Σχολής Γεωτεχνκν Επιστημν : παρατηρείται και στο Τμήμα Αρχχτεκτό- παλαιού παλπευτή, ο οnoίος είχε διατελέσει και δημοτ με την πανδημία και τα τηλεμαθήματα , η Γεωργία μας
Αγροτικής Βιστεχνολογίας και Οινολο - νων Μηχανικν του Δημακρίτειου Πανε
γίας και Δασολογίας και Φυσικού Περ . πιστημου Θράκης στην Ξάνθη.
βάλλοντος , δημοσεύουμε παρακάτω
στοχεία όπως την
ελάχιστη βάση εσα γωγής , τοβαθμό του
πρτου και του τελευταίου εισαχθέντα
καθς και το πόσοι
έχουν πετύχει στα
δύο Τμήματα της
τι ταιριά ζει στον χαρ κτήρα μου . Επειδή θερησα ότι η Νομική σου
δίνει και πολλές διεξ δους στη συνέχεια , εφόσον τελεκσεις , δεν είναι.
μονόδραμος και μπορείς
να κάνει ότι θέλεις , γ'
αυτό ακρβς και την επέ
λεξα . Νομζω ότι τελικά
στο Τμήμα Δασαλογίας και Φυσικού ΠεΗ Μαρία Πουλή
Τάζογλου
στη συνέχεια να συνεχίσω
Ημερήσιων ΓΕΛ , δεν ερνάει ούτε ένας γία , είναι κόρη του κ . Γρη! Υόρη Μχαηλίδη, γνωστού δεηγόρου της Δράμας και
όπως θέλω..
Στην ερτηση για το πς πέρασε τη δύσκολη χρονά
! κός σύμβουλος Δήμου Δράμας . Οκ Μχαηλίδης, Δη- λέει ότι , προφανς και ήταν αντικεμενικά μια δύσκολη
1 νρος παρ Αρείω Πάγω , Κονοτικός Δηγόρος Κύπρου χρονιά. Δηλαδή, ότι το σχολείο άνοιγε και έκλενε, όι τη
και Λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμο Λευκωσίας
Ι μεταξύ άλλων .
Μλντας στον -nΤ η Γεωργία Μχαηλίδου- Τάζο - σου .
Υλου, μαθήτρα του 1ου
ΓΕΛ Δράμας , μάς λέει ότι
αποφάσισεα ακολουθή σει τη Νομική , καθς
κόταν μένεις με έναν άνθρωπο από παδί , έχεις
την τύχη να βλέπεις από
κοντά το ίδιο το επάγγελμα και είναι σίγουρα
μια φαβερή επιρροή
αυτό. Βλέπεις αν σου ται ριάζει ή όχι
Οφεω να πω ότι
ήμουν ανάμεσα και σε
άλλα αντικείμενα στουδν . Δεν είχα αποφaσίσει.
εξαρχής γατί μου άρε
σαν όλα τα μαθήματα .
Δήλωση έκανα σε δάφορες Σχολές , αλλά είναι
αλήθεια ότι ήθελα να δω
μια εβδομάδα μπορούσες να είσαι εκεί και την άλλη όχι
ήταν όντως δύσκολο να προσαρμόσεις το πρόγραμμά
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Πάτκας-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Είδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Τηλ: 25210 35194-Κιv: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:50-1 4:00 και 17:30-20:50, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Ωράρο
Καθημερινές: 1000-13:00 και 1800-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύρακα κλοστά
Dr. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
τ.ΙΑΤΡΟΣ Κ.Α.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
Σύγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙο MUNSTER - MAINZ
Dr . MED. ΑPOSTOLOS THEOFILOU
FACHARZT FUR ORTHOPADIΕ
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 26 -1s 0PΟΦΟΣ
ΤΗΛ. 2521306858-6946376111
Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ.: 25210 22423
email: iatdiagn osi @ gmail. com
ΠΡΩΠΝΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡAΝΤΕΒΟΥ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα