Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ Ε
agge lia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
logosnewΟotenet.gr
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 10495- ΕΤΟΣ 37.-ΤΙΜΗ 1 -ΣΑBΒΑΤΟ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΑΝΑΛΥΣΗ ALPHA BANK
ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΚΑ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΕΙΝΑN ΕΚΤΟΣ ΑΕΙ ΣΧΕΔΟΝ 40.000 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
Τι μπορεί
να εκτροχιάσει
τον ελληνικό
τουρισμό
Σελ 5
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕΝΔΙΑ-ΜEΝEΝΕΖ
Στο καλύτερο
επίπεδο οι σχέσεις
Ελλάδος- ΗΠΑ
ή εορθολογισμος;
Σελ. 2
Σελ. 3
ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ
Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Δεν υπάρχουν διχασμοί
και διαχωρισμοί πολιτν πίσω
από τα νέα μέτρα Covid
Το μέλλον θα δείξει
Πεδίον δόξης λαμπρό οι βάσεις
εισαγωγής στα Πανεπιστήμια για
την αντιπολίτευση . Η σφοδρότατη
κρτική ήρθε με το "καλημέρα". Με
εκφράσεις όπως " προμελετημένο
έγκλημα " , "σφαγή υποψηφίων",
ο ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα
σύσσωμη η αντιπολίτευση επιτίθε ται στην Κυβέρνηση και ειδικότερα στην υπουργό Παιδείας για την
Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.
Η αλιήθεια είναι ότι 40.000 υποΨήφιοι έμειναν εκτός, Πολλοί Βέ
βαια δεν είχαν συμπληρσει μη χανογραφικό εν αρκετές είναι
και οι σχολές Πανεπιστημίων που
έχουν μηδενικές εισαγωγές υποΨηφίων ή ελάχιστες . "Οι νέοι
Σελ. 8
Σφαγή
κ.Ο.Κ.
Κ.Ε.Π.ΚΑ
των εισακτέων
στα ελληνικά ΑΕΙ
Σελ. 2
ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 82 ΕΤΩΝ
δεν εγκλωβίζονται Πλέον στα Πάνεπιστήμια. Οι σπουδές τους
έχουν Πλέον αντίκρισμα , καθς
δεν έχουμε το φαινόμενο να εισάγεται κανείς με 1, με 2, με 3. Οι
νέοι μας έχουν διέξοδο και Προοπτική . Οι σπουδές τους θα τους
δσουν αυτά που θέλουν και θα
Έφυγε από
τη ζωή
ο Άκης
Τσοχατζόπουλος
τους βoηθήσουν να αποκατασπαθούν επαγγελματικά" ανέφερε χα
ρακτηριστικά η υπουργός Παιδείας. Το μέλλον θα δείξει Ποιος έχει
δίκιο και Πο1ος άδικο.
Σελ. 4
ο λογικός