Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
êáé ü÷é ðïëëÜ

s

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 990 - ÅÔÏÓ 18ï

KYΡIAKH 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

Óåë. 3

ÔÇË: 24410 80888

ΑΕΙ: Τέλος στην αγωνία
• Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής
στα ΑΕΙ από τις πανελλήνιες εξετάσεις.
• Στους επιτυχόντες στάλθηκε sms
που αναφέρει το τμήμα στο οποίο εισήχθησαν.
• Οι βάσεις στις σχολές των ΑΕΙ με
έδρα την Καρδίτσα…
• Πόσο επηρέασε τις σχολές της Καρδίτσας, η θέσπιση της ελάχιστης βάσης
εισαγωγής…

s

«Όχι! Θα την πουλούσαν στο μπουρδέλο»

s
Διαβάστε μας και
στο alithianews.gr

• Γράφει ο Γιώργος Αμβροσίου

Óåë. 3

Óåë. 7