Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasi on.gr
email: dimonews @ dim opr asion. gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ.10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27858
Αύξηση
καταθέσεων 1,8
δισ. και μείωση
Με 10% επιπλέον επιδότηση οι
δανείων τον Ιούλιο Πολυκατοικίες στο νέο Εξοικονομ)
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέ.
Μπόνους 10% στο ποσο στό επιδύτη.
ζης της Ελλάδος , οι καταθέσεις νοικοχυ .
ριν και επιχειρήσεων κατέγραψαν αυ.
ξηση 788 εκατ. ευρ , έναντι αύξησης κατά 542 εκατ. ευρ τον προηγούμενο μήνα,
εν ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορ
φθηχε σε 9,8% από 9,7% τον προηγούμε
νο μήνα . Αντίθετα , η χρηματοδότηση
του ιδιωτικού τομέα μειθη κε σε 1,2% α.
π 23% τον ποοηγούμενο μήνα , κα η μη
νιαία καθαρή ροή της συνολικής χρημα
τοδότησης προς τον ιδιωτικό το μέα ήταν
αονητική κατά 532 εκατ. ευρ , έναντι θε
τικής καθαρής ροής 517 εκατ . ευρ τον
προηγούμενο μήνα .
Πιο αναλυτικά , όσον αφο - Ε 3
σης των επενδύσεων ενεργειακής ανα
βάθμισης για τις πολυκατοικίες που ε .
ντάσσονται στο σύνολο τους στο πρόγραμμα Εξοικονομν προβλέπει το σχέ
διο του Οδηγού του προγράμματος , που
τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση (https://
ypen.gov.gr/pro dimosiefsi-odigouefarmogis-programmatos-neoexoikonomo/ ) , από το υπουργείο Περι βάλ.
λοντος και Ενέργειας .
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας , Κστας Σκρέκας, δήλωσε : Επειτα
από συστηματική δουλειά σε συνεργασία
με το ΤΕ, τους αρμόδιους φορείς και ακούγοντας την κοινωνία , δρομολογούμε το
Νέο Εξοικονομν, το οποίο θα αποτελέΠρόβλεψη για
ανάπτυξη 13% στο
β' τρίμηνο
πιση των επιπτσεων της κλιματικής χρί
σης και την επίτευξη των φιλόδοξων στοχων μας για τη μείωση των εκπομπν αε ρίων του θερμοκηπίου. Στο νέο Πρόγραμμα λαμβάνουμε ειδική μέριμνα για τος
οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες
μας με τη δημιουργία ξεχωριστού προυπολογισμού ύψους 100 εκατ . ευρ για την
καταπολέμηση της ενεργειακής φτχειας.
Για να κάνουμε το Πρόγραμμα πιο δίκαιο , καταρΜερυθμό άνω του 13% ετησίως (0 ,7%
σε εποχικά διορθωμένη τριμηνιαία βάση)
εκτιμάται ότι θα αυξηθεί το ΑΕΙ του
δεύτερου τριμήνου από προηγούμενη
πρόβλεψη για αύξηση 10% ετησίως , λαμ
βάνοντας μεγάλη θηση από την ιδιωτι .
κή κατανάλωση, σύμφωνα με την Διεύ.
θυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας
Ιδιαιτέρως ενθαρρυντικές είναι και οι
διαθέσιμες ενδείξεις για τον Ιούλο και
τον Αύγουστο , όπου φαίνεται ότι η ταχεία
άνοδος του εισερχόμενου τουρισμού-που
αρχίζει πλέον να προσεγγίζει τα επίπε δα
των αντίστοιχων μηνν το .
2019- συνδυάζεται με την
Εξοικονομ Κατ' Οίκον
Πολυκατοικία
Ανατολική Μεσόγειος και Αφγανιστάν στην ατζέντα
Μητσοτάκη-Μενέντεζ
Περφερειακά και διεθνή ζητήματα
Προειδοποίηση Κομισιόν: Νομικούς κινδύνους
περικλείει η ενισχυτική δόση εμβολίων χωρίς
την έγκριση του ΕΜΑ
χοινού ενδιαφέροντος , με έμφαση στις ε
ξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή , την Α
νατολική Μεσόγειο , τη Βόρεια Αφρική
χαι τα Βαλκάνια , αλλά και τη Μέση Α.
νατολή , με επίχεντρο την κατάσταση το
Αφγανιστάν, συζητή θηκαν κατά την συνάντηση που είχαν στο μέγαρο Μαξίμου
ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης
με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτεριχν Σχέσεων της Γερουσίας των Ηνωμέ .
νων Πολιτειν της Αμερικής , Γερουσια.
στή Ρόμπερτ Μενέντεζ.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε
διαίτερα θερμό κλίμα σύμφωνα με κυβερ
νητικές πηγές, και ο πρωθυπουργός τόνι
σε ότι υποδέχεται έναν πολύ πολύ χαλό
φλο της Ελλάδας , αλλά και έναν άνθρωπο που έχει θέσει τη στρατηγική σημασία
της Ανατολικής Μεσογείου στο επίχεντρο
της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ.
Ο. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι κα
νυπομονούμε πραγματικά για την ολολή
ρωση του Νόμου περί Αμυνας και Διακοινοβουλευτι- Σ Α2
Ενδιαφέρον της
Κίνας για το
Αφγανιστάν
Από την ρα που έπεσε η Καμπούλ , ο
αμερικανικός Τύπος δεν παύει να περιγράφει την καταστροφή, τη χρεοκοπία, το
ασζων εαυτόν σωθήτων . Αμέτρη τα άρ θρα αναλύουν ένα βασικό θέμα: την απ λεια. Την απλεια του Αφγανιστάν. Λίγη
σημασία έχει ότι η αμερικανική αποχρηση είχε αναγγελθεί εδ και χρόνια . Διότι
εδ δεν μιλάμε μόνο για την αποτυχία δύ ο δεκαετιν πολέμου, αλλά για το τέλος
μιας εποχής, που τα βιβλία Ιστορίας θα αποκαλέσουν κα μερικανικό αιναν .
Οι σχολιαστές προσπαθούν να δείξουν
ότι αυτός ο πόλεμος ήταν μια 3
Χρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι οποίες αποφασίζουν να χρη σιμοποιήσουν εν .
σχυτικές δόσεις εμβολίων κατά της Covid-19, μπορεί να αντιμετωπίσουν αυξημ ένους
νομικούς κινδύνους επειδή δεν έχει γίνει ακόμη σύσταση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για χορήγηση πρόσθετης δόσης, ανακοίνωσε η Επιτροπή.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) έχει επανειλημμένα δηλσει πως
χρειάζεται περισσότερα δεδομένα πριν μπορέσει να εγχρίνει τη χρήση ενισχυτικν
δόσεων , όμως οκτ ευρωπαϊκές χρες αποφάσισαν να συστήσουν την πρόσθετη δόση
και άλλες 13 ετοιμάζονται να προχωρή σουν σύντομα σε παρόμοιες ενέργειες .
Αυτή τη στιγμή οι ενισχυτικές δόσεις δεν περιλαμβάνονται στην έγκριση της διάθε
σης των εμβολίων κατά της Covid-19 και δεν έχουν ακόμη υποβληθεί σε επστημονική αξιολόγηση από τον ΕΜΑ, καθς δεν υπάρχουν επαρχή δε δομένα , ανέφερε η Κομισιόν σε σημερινή δήλωσή της προς το Reuters.
dimoprasion.σ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Το «Elenit» του Ευριπίδη Λασκαρίδη κάνει μια αποχαιρετιστήρια στάση στη Στέγη
  Μια πανύψηλη κυρία με ιδιαίτερη κώμη και ακόμη πιο ιδιαίτερη μύτη σηκώνει το τηλέφωνο, τραγουδάει μόνη της και συναναστρέφεται άλλα παράξενα όντα, μιλώντας τους σε μια ολόδική της γλώσσα. Πρόκειται για τον Ευριπίδη Λασκαρίδη αυτοπροσώπως, μεταμορφωμένο σε μια αξιολάτρευτη όσο και εξωφρενική περσόνα, η οποία μας καλωσορίζει σε ένα σύμπαν όπου συμβιώνουν, μεταξύ άλλων, δεινόσαυροι και ανεμογεννήτριες, ο Στίβεν Χόκινγκ και μια στοίβα από λαμαρίνες, το βάθρο ενός dj και η Νίκη της Σαμοθράκης. Μια απόλυτα ιδιοσυγκρασιακή σκηνική γλώσσα διέπει το «Elenit», το εξαίσ
 • Η όπερα δωματίου «Στρέλλα» στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ
  Η πολυβραβευμένη ταινία «Στρέλλα» (2009) του Πάνου Χ. Κούτρα, μια ταινία-σταθμός στον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο, γίνεται όπερα δωματίου μετά από ανάθεση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στον συνθέτη Μιχάλη Παρασκάκη. Μια ταινία εμβληματική για την ορατότητα των τρανς και της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, εμπνέει για πρώτη φορά ένα ελληνικό λυρικό έργο. Η νέα όπερα δωματίου «Στρέλλα», σε λιμπρέτο της Αλεξάνδρας Κ* και μουσική διεύθυνση Κωνσταντίνου Τερζάκη, έρχεται, μέσα από τη φρέσκια και ανατρεπτική ματιά του περιζήτητου θεατρικού σκηνο
 • Εγκαίνια για τη πρώτη μονάδα παραγωγής φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα
  Πραγματοποιήθηκαν χθες στα Εξαμίλια Κορίνθου, τα εγκαίνια της πρώτης μονάδας φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα, της Tikun Europe, θυγατρικής της εταιρείας ισραηλινών συμφερόντων Tikun Olam. Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, σε ομιλία του χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ιστορική, όχι μόνο για την Ticun Olam και την επένδυση στην Κόρινθο, αλλά και επειδή ανοίγει ένας δρόμος που δεν υπήρχε στην Ελλάδα: «Ένας δρόμος για την παροχή στους Έλληνες ασθενείς, των προϊόντων της φαρμακευτικής καννάβεως – ένα προϊόν που έχει μία δύσκολη ιστορία λόγω της ναρκωτ
 • Μικρότερος ο κίνδυνος άνοιας για τις ηλικιωμένες που περπατάνε περισσότερο
  Οι ηλικιωμένες γυναίκες έχουν μικρότερο κίνδυνο για ήπια γνωστική εξασθένηση ή άνοια, αν κάθε μέρα περπατάνε περισσότερο και αν γενικότερα κάνουν περισσότερη σωματική δραστηριότητα μέτριας έως μεγάλης έντασης, δείχνει μια νέα αμερικανική επιστημονική μελέτη. Υπάρχουν διάφοροι τύποι άνοιας (με συχνότερη τη νόσο Αλτσχάιμερ) και με συμπτώματα όπως η απώλεια της μνήμης, η δυσλειτουργία της σκέψης ή της επίλυσης προβλημάτων κ.α. Η ήπια γνωστική εξασθένηση είναι πιθανό πρόδρομο στάδιο της άνοιας. Ο κίνδυνος άνοιας είναι μεγαλύτερος για τις γυναίκες από ό,τι γ
 • Αίγυπτος: Ανακαλύφθηκαν τέσσερις τάφοι των φαραώ και μια μούμια
  Η Αίγυπτος ανακοίνωσε σήμερα την ανακάλυψη τεσσάρων τάφων των φαραώ και μιας μούμιας άνω των 4.000 ετών στη Σακάρα, κοντά στο Κάιρο. Στη νεκρόπολη της Σακάρα, που είναι γνωστή για τη διάσημη πυραμίδα με βαθμίδες του φαραώ Ζοζέρ, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως αυτούς τους σφραγισμένους τάφους της 5ης και της 6ης δυναστείας, από το 2.500 έως το 2.100 προ Χριστού. Οι βαθιές αυτές κοιλότητες, διακοσμημένες με χρωματιστές σκηνές από την καθημερινότητα, ήταν η τελευταία κατοικία του Χνουμντζέντεφ, του μεγάλου ιερέα του φαραώ Ούνας η διακοσμημένη πυραμίδα του οποίου βρίσκε