Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Οι 3 παγίδες του ΕΝΦΙΑ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜl0ΡΙΚΗ Μμό
91 771234
567157
Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021 / τιμή : 1,30 ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 Αριθμός φύλλου: 27.602
Οι 3 Παγίδες του ΕΝΦΙΑ
Συνελεστές παλαιότητας - Συμπληρωματικός φόρος - Απαλλαγές για χαμηλά εισοδήματα
Πιο κοντά Αθήνα-Ουάσιγκτον
Στρεβλσεις Που οδηγούν σε αδικίες σε βάρος υπολογισμού της Παλαιότητας , καθς υπολογί- ξάνει , στον Προσδιορισμό της φορολογητέας
εκατομμυρίων ιδιοκτητν ακινήτων Προκαλεί ζεται διαφορετικά για τον ΕΝΦΙΑ και με διαφο - αξίας των ακινήτων Που επιβαρύνονται με συμ
το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τον υπολογισμό ρετική μέθοδο στο Πλαίσιο εφαρμογής του συτου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (EΝΦΙΑ).
Οι διατάξεις με βάση τις οΠοίες προσδιορίζεται μένα, η νομοθεσία για τον ΕΝΦΙΑ Πάσχει σε τρία
το ύψος του κύριου και του συμπληρωματικού σημεία: στον τρόΠο με τον οΠοίο υπολογίζεται
ΕΝΦΙΑ κρύβουν Παγίδες υπερφορολόγησης για
Πολλούς ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίες-παρά κύριο ΕΝΦΙΑ , Που δεν μεινει τον φόρο ανάλογα
τις ενστάσεις της ΠΟΜΙΔΑ δεν έχουν τροποΠο
ηθεί. Πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση
Το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεων ΑθήναςΟυάσιγκτον , αλλά και οι δυνατότητες γα
συνεχή επέκταση και εμβάθυνσή τους διαπιΠληρωματικό ΕΝΦΙΑ και στον τρόΠο με τον οποο
στήματος των αντικειμενικν αξιν . Συγκεκρι- Προσδιορίζεται το ύψος του ετήσιου οικογενει
στθηκαν στη χθεσινή συνάντηση στο
ακού εισοδήματος κάθε φορολογούμενου ιδιο
κτήτη Προκειμένου να κριθεί εάν αυτό είναι χα
Μέγαρο Μαξίμου του Πρωθυπουργού Κυριά
κου Μητσοτάκη και του προέδρου της
Επιτροπής Εξωτερικν Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Μενέντεζ σελ. 17
ηΠαλαιότητα των κτισμάτων Πουυπόκεινται σε μηλότερο ή υψηλότερο από το όριο εισοδήματος
με τα έτη Που έχουν Παρέλθει από την ημερομηνία
έκδοσης της οικοδομικής άδειας, αλλά τον αυ
Που ισχύει για τη χορήγηση μερικής (κατά 50%)
ή ολικής απαλλαγής από τον φόρο κατοχής ακι
νήτων. σελ. 4-5
Κομισιόν: Νομικοί κίνδυνοι
για την 3η δόση εμβολίων
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕMA)
δεν έχει εγκρίνει ακόμη τη χορήγηση της τρτης δόσης και χθες η Κομισιόν διαμήνυσε Πως
όσες χρες κινηθούν αυτόνομα είναι Πιθανό
να αντιμετωπίσουν νομικούς κινδύνους
Φονικά τρομο-χτυπήματα του ISIS Ιστορικό υψηλό 11ετίας
στο αεροδρομίο της Καμπούλ
στα αμοιβαία κεφάλαια
10,410 δισ. ευρ το ενεργητικό
Η εγχρια αγορά των αμοιβαί -θετική αυτή εξέλιξη δικαιολοων κεφαλαίων έχει επιστρέψει γείται από το γεγονός ότι λόγω
στο 2010, καθς στις τελευταίες
συνεδριάσεις του Αυγούστου έχει αυξηθεί και η ζήτηση των
επιτυγχάνονται απανωτά ρεκόρ Πελατν για επενδυτικά ασφα
για το συνολικό ενεργητικό Στη λιστικά Προϊόντα , μέρος των
συνεδρίαση της 25ης Αυγού - oποίων καταλήγει τελικά και
στου, για την οΠοία υπάρχουν αυτό σε μερίδια αμοιβαίων κε
τα τελευταία διαθέσιμα στοικεία , φαλαίων. Τα μηδενικά ή έστω
το συνολικό ενεργητικό αναρ
ρικήθηκε στα 10,410 δισ. ευρ . Που Προσφέρουν οι ουστημικές
Πρόκειται για επίπεδο-ρεκόρ, τράπεζες ωθούν μέρος των απο
Που είχε να δει η αγορά των
αμοιβαίων κεφαλαίων εδ και λογές μεγαλύτερου ρίσκου,
11 χρόνια . Οι 14 μεγαλύτερες όπως τα αμοιβαία κεφάλαια ή
εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων
καταγράφουν στο σύνολό τους
θετική απόδοση στο ενεργητικό (unitlinked ) , τα οΠοίa με τm σε τους για το 8μηνο του 2021, δη - ρά τους κατευθύνουν ένα τμήμα
λαδή από την 1η Ιανουαρίου των χρημάτων τους σε αμοιβαία
μέχρι και τις 25 Αυγούστου . Η κεφάλαια. σελ. 2
Η αύξηση διασωληνωμένων
χτυπά καμπανάκι στο ΕΣΥ >6
των μηδενικν Πλέον επιτοκίων
Προς νέο κύκλο ανατιμήσεων
Εκτεθειμένη και το 2023
η αλυσίδα προσφοράς
Η κρίση στην αλυσίδα προσφοράς , Που φαινόταν έως Πρότινος Προσωρινή, φαίνεται ότι
θα διαρκέσει και το επόμενο έτος , καθς η
έξαρση της μετάλλαξης Δέλτα κλείνει μονάδες
Παραγωγής στην Ασία και Προκαλεί διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές , σε μία εξέλιξη
Που ελλοχεύει σοβαρούς κινδύνους για την
Παγκόσμια οικονομία. Οι μεταποιπτικές μονάδες , Που αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις
σε Πρτες ύλες , και το υψηλότερο ενεργειακό
κόστος εντείνουν τον Πόλεμο Προσφορν
για εύρεση ελεύθερου χρου στα πλοία , με
αποτέλεσμα να έχουν εκτιναχθείοι ναύλοι σε
ύψη ρεκόρ και οι εξαγωγείς να αυξάνουν τις
τιμές . σελ. 15
οριακά επιτόκια καταθέσεων
ταμιευτν να στραφεί προς επτα μακροχρόνια Προγράμματα
των ασφαλιστικν εταιρειν
σελ. 16
a' εξάμηνο
Στα 206 εκατ.
Αυξημένες
οι ενάρξεις
επιχειρήσεων
το 2021
Tονέο Πλαίσιο
Εναλλακτικά καύσιμα
Από το LNG Προς τη μεθανόλη
τα containerships
Προκήρυξης
απεργιν
τα καθαρά
κέρδη
των ΕΛΠΕ
Τη ρότα που χάραξε η μεγαλύτερη ναυτλιακή
εταιρεία τακτικν γραμμν , η Maersk Line, n
oΠoίa προχρησε σε Παραγγελία οκτ containerships noυ θα λεπουργούν με καύσιμο την
ουδέτερη Περιβαλλοντικά μεθανόλη, αναμένε ται να ακολουθήσουν και άλλες ναυτιλιακές
εταιρείες , σύμφωνα με μια από τις μεγαλύτε ρες εταιρείες κατασκευής μηχανν πλοίων
στον κόσμο, τη γερμανική ΜΑN . Μέχρι τρα
ως βασικό εναλλακτικό καύσιμο χρησιμοποιεί
ται το LNG. σελ. 10
β' τρίμηνο
Για ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
σελ. 11
Σημαντική αύξηση παρου
σίασαν οι ενάρξεις λειτουργίας
νέων επιχειρήσεων , για το σύνολο των τομέων της οικονομίας , κατά το β' τρίμηνο 2021,
σε σύγκριση με το Περσινό αν τίστοιχο χρονικό διάστημα ,
εν εξαιρετικά Περιορισμένος
ήταν ο αριθμός τωνπτωχεύσε
ων. σελ . 7
Εντελς νέο θα είναι το καθεστς Που θα διέπει
εφεξής την προκήρυξη απεργίας. Βασική προσθήκη
ηύπαρξη Προσωπικού Ελάχιστης Εγγυημένης Υπη
ρεσίας στις επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας , Που θα
λειτουργεί ως ασφαλιστική δικλίδα για την απόσκοπτη λειτουργία τους την Περίοδο των απεργιακν
κινητοΠοιήσεων . Με εγκύκλιο του υπ . Εργασίας
οριοθετούνται οι διατάξεις του ν.4808/21 και το μον
τέλο) Που θα ακολουθείται, σε ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα, για να θεωρείται μια απεργία νόμιμη. σελ .3
Βασίλης Ψάλτης
CEO της Alpha Bank
οινέες
χορηγήσεις
α εξαμήνου
ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ
ΤΟ .ΝΕΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
συλ 11 α

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Κ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό της Τουρκίας και της Συρίας
  Η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό της Τουρκίας και της Συρίας ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες που πραγματοποιείται σήμερα και…Κ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα θα σταθεί στο πλευρό της Τουρκίας και της Συρίας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • «Τα τελευταία 100 χρόνια της Κοζάνης μέσα από τη δημοτική της παράδοση»
  «Η Μύρτις μελετά Αριστοτέλη και Πλάτωνα και αναζητά στον Σουΐδα» στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Κοζάνης, όπου συνεχίζονται οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των «100 χρόνων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης».…«Τα τελευταία 100 χρόνια της Κοζάνης μέσα από τη δημοτική της παράδοση» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ισχυρός παγετός στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα – Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες
  Μπορεί οι χιονοπτώσεις να έχουν περιοριστεί σήμερα το πρωί, καθώς η κακοκαιρία Μπάρμπαρα υποχωρεί σταδιακά, ωστόσο το πολικό ψύχος επιμένει σε πολλές περιοχές της χώρας. Στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα…Ισχυρός παγετός στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα – Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Οι ταινίες της εβδομάδας – «Tár», μια μεγάλη ταινία
  Να το πούμε από την αρχή: Σπάνια ταινία «Tár» του Τοντ Φιλντ. Γιατί σπάνια σήμερα βλέπεις ταινίες που παίρνουν τέτοια ρίσκα όπως αυτή, που θέτουν καίρια ερωτήματα και, με έναν…Οι ταινίες της εβδομάδας – «Tár», μια μεγάλη ταινία - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Στη Λέσβο ο Ν. Μηταράκης
  Επίσκεψη στη Λέσβο θα πραγματοποιήσει σήμερα Πέμπτη (09/02) ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης στο πλαίσιο της επίβλεψης των έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Αλληλεγγύης. Σύμφωνα με…Στη Λέσβο ο Ν. Μηταράκης - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ