Πρωτοσέλιδο Τα Μετέωρα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ
ΕΤΟ ΙΔΡΥΣΗΣ 197ο
' ΠΕΡΙΟΔΟΣ
AΡΦΥΛΛΟΥ 1414
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΤΙΜΗ: & 130
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
wwww.taeteora.gr
ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ Η ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΓΡΑΨΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ . ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ
Αναλαμβάνει,
Εταοικονομικά
του Δήμου
οθεόδωρος Αλέκος
ΘΥΜΙΖΕΙ ΕΡΗΜΟ
Ο ΠΗΝΕΙΟΣ
θεσσαλίας
FΠένεργειακή
Ταναβάθμση δύο
σχολικνιτηρίων
Σε εκατοντάδες στρέμματα στην κοίτη
του Ποταμού και σε μήκος 25 χλμ . anό
τις nηγές έως τη γέφυρο του Διολεχτού
στα Τρίκαλο , δεν υπόρχει σταγόνα νε ρού.Ο Περιφερειάρχης θεσσολίας δεν
noρέλειψε να ηροειδοnοήσει συστηρ
γα τον ορατό Πλέον κίνδυνο , βροντο φωνάζοντας όχι στην κατασηατάληση του νερού , ναι, στην ορθολογική
χρήσn . Η Φύση μάς προειδοποιεί , η
ούση μάς καλεί, η Φύση μός λέει ενερ ΣΕΑ 10 γήστε τραν , τόνισε ο κ Αγοραστός
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΜΠΕΛΛΟΣ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
M.D, PhD , M.5ε
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. ΓΚΕΚΑ
ΦΛΟΛΟΓΙΚΑ
| ΜΕΤΕΩΡΑ>
Τιμητικό
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ .
ΕΝΔΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Μαθηματικού
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
Λεττουργούν τψματα
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 11 -116
1ος ΟΡΟΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΠΑΘΗΣΕΙ ΦΛΕΒΟΝ ΑΡΤΗΡΙΩ-ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΩΝ
Εναρξη μαθημάτων 1 Σεττέμβρίου
Eγpoφές καθημερινά
Ο ΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΟΗ ΜΑΣ
ΩΡΑΡΙΟΙΑΤΡΕΙΟΥ
ano 17 ω 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
στον Χρήσπο
Γκερέκο
PANΤEBOΥ
ΝΕΟ ΙAΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Αθανόσιος Χ . Μουσιλης
ΝΕΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Κατερίνα Απόδιακου
Ενδοκρινολόγος-Διο8ητολόγος
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΤ. ΓΚΑΓΚΑΣ
Διαδntoογio. n Διδοo otς Σoλής AL..
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΜΑΡΙΝΑ
Εδος συr Πaτμοή Κνή Αλυν
ΟΙΑΤΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
ΓΑΣΤΡΟΣΚΠΗΣΗ - ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ
27-28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, 1011 ΣΕΠΤΕMΒΡΟΥ
Δέχετοι καθημερινά καιonv paντεβού,
6942240574 307521 Τρω 22 2ςοpopς
ΝΕΟΙΛΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ
ΩΡA ΙAΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
0Φ0ΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
μ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ
ΜΟ, MS, PhD
| ΧΕΙΡΟΥΡΟΣ οΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΟΛΟroΣ
ΟΡΑΣΗ
ΚΑΛΛΙΣΟEΝΟΥΣ 12,
ΟΡΕΣ ΛΕΤΟΥΡΓΙΑΣ
9100 n.μ.-9:00 μ.μ.
Δευτέρα-Πορασκευή
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
ΤΗΛ.: 25310 77999
Πoνnστημέου Αθηνν
HIATΡΟΣ ΘΑ ΒΡΣΚΕΤΑΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ
9& 10 ΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ PΑΝΤΕΒΟΥ
Τομοpo κιρooδο0ς
Τρικόλων 16, 2ος όφορος
Τηλ. 6979221940, 2432077212
- Groon laιer