Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Το Σχέδιο
Δράσης του
ΥΠΕΝ για την
καταπολέμηση
της ενεργειακής
φτώχειας
προβλέπει
επιπλέον 10%
ενίσχυση για
τις λιγνιτικές
περιοχές

σελ ~ 8

Βασίλης
Βασιλακόπουλος:
Ο Μπιλ Γκέιτς
στα σίγουρα δεν
ασχολείται με
το Μαμάτσειο

Αποτελέσματα επιλογής νηπίων και
βρεφών των Δημοτικών Παιδικών
και Βρεφονηπιακών Σταθμών
Δήμου Κοζάνης (2021-2022)

σελ ~ 15

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7532

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Σε μια μέρα η Αποκεντρωμένη εγκρίνει
τους περιβαλλοντικούς όρους 13 φωτοβολταϊκών
σταθμών του Χρήστου Πετρόχειλου - 7 στο Βόιο,
5 στο δήμο Κοζάνης και 1 στο δήμο Σερβίων

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

σελ ~ 3

Μια φάρμα
μανιταριών στο
Εμπόριο Εορδαίας

σελ ~ 3

Φιλοπρόοδος
Σύλλογος Κοζάνης:
Τραγουδάμε μαζί
«Τα καλύτερά
μας χρόνια» τη
Δευτέρα 30/8

σελ ~ 11

“Τρεις” λαλούν
και δυο χορεύουν
στον Δήμο Κοζάνης
για την άναρχη
επέκταση των
φωτοβολταϊκών
πάρκων

σελ ~ 7

σελ ~ 3

Γιάννης Οικονόμου: Το
ενδεχόμενο επέκτασης
της υποχρεωτικότητας
του εμβολίου είναι
πάνω στο τραπέζι
- Δεν διαχωρίζουμε
τους πολίτες