Previous Προηγούμενη μέρα
Next

Πρωτοσέλιδο Σύμβουλος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
i) ΕΛΤΑ
Τι πρέπει να γίνει
με τα καμένα
Δύο ενδιαφέρουσες τοποθετή
σεις για το ΤΙ Πρέπει να γίνει με
τις αναδασσεις Συνεδριάζει
την Τρίτη το Περιφερειακό Συμ.
βούλιο στην Ηλεία
Γ. Χατζηθεοδοσίου
νέος πρόεδρος ΚΕΕΕ
Φτυχότερος είναι ο επιχειρηματ Μήπως στραβά
αρμενίζουμε;
κός κόσμος από την απλεια του
προέδρου της ΚΕEΕ Κ. Μίχαλου .
Ομόφωνα νέος πρόεδρος ο Γάν
νης Χατζηθεοδοσίου (φτο .
Σελ. 15, 17
Σελ . 14
Αρθρο του Παν . Γιαλένιου, σελ . 2
Η Εβδομαδιαία
| Οικονομική Εφημερίδα της Αχαίος
Σύμβουλοs
|Μαζνος 94 1 262 21 Πάτρα
Τηλ: 2610 620 574
pressGreece.gr
όλα όσα Πρέπει
να γνωρίζεις
| www.symboulos .g
|e-mail: [email protected] g
| Τιμή Φύλλου : 1,00 ε
επικ ειρήσεων
Περίοδοs Ι Ap. Φύλλου 1217
| Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021
Ανεμβολίαστοι
Περιορισμοί από
13 Σεπτεμβρίου
>Η πανδημία πιέζει καθημερινά την κοινωνία και το σύστημα υγείας
Αβεβαιότητα
για το μέλλον λόγω κρουσμάτων και μέτρων
Νέα μέτρα για ανεμβολίοστους no
λίτες από τις 13 Σεπεμβρίου . Aπό
την τoεη toυς θα πληρνουν τα
rapid test (10 ευρ) οι εργαζόμε
νοι. Οι υγειονομικοί θα τεθούν σε
αναστολή από ln Σεπτεμβρίου
εν αναστέλλονται όλες οι άδειες .
Η μάσκα ειανέρχεται Παντού . Κυριαρχεί η μετάλλαξη -Δέλια, και
στη Δυτική Ελλάδα , εν Αχαία και
Ηλεία κινδυνεύουν με Ιοckdown.
Ιδιαίτερα δύσκολο το φετινό φθινόπωpο για
την Οικονομία στη Δυτική Ελλάδα, Πou Πρo σπαθεί να βρει το βηματισμό της .
Η αβεβαιότητα για το μέλλον από η μία ,
λόγω του οικονομικού κλίματος και ο τρόπος
εξέλιξης της Πανδημίας έχουν δημιουργήσει
ένα ρευστό Περιβάλλον . Οι αναστολές των
εργαζομένων στις επιχειρήσεις σταματον
και ανοίγει ο δρόμος για aπολύσεις, τηv ρα
Ποu η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει όι δεν
πρόκειται να Προχωρήσει σε lockdown και
να ενισχύσει οικονομικά τις επιχειρήσεις,
Μοναδική ελπίδα τα χρήματα του Ταμείου
Ανάκαμψης , καθς ήδη εκταμιεύθηκαν τα
Πρτα 4 διο. ευρ και ζητούμενο aπoτελεί
Πλέον η πιτάχυνση των επενδυτικν και
Τα μηνύματα και σε
τοπικό επίπεδο δεν
είναι ενθαρρυντικά
αφού η καλοκαιρινή
Kίνηση σεόλες τις
οικονομικές δραστηριότητες Παρουσιάζε
σημαντική κάμψη και
όλα δείχνουν ότι η
ππση θα συνεχιστεί .
Μιλούν στο -Σ.Ε> Οι:
Σελ. 3
Πλάτωνας Μαρλαφ
κας , Πρόεδρος Επμελητηρίου Αxαiας
Γιργος Παιπιάς, Πρόεδρος ΟΕΕ Δυικής
Ελλάδος και Κωνσταντίνος Ζαφειρόnουλος ,
Πρόεδρος ΕΕΣΠ.
Φυσικό αέριο
Ένα βήμα ακόμα Πιo κοντά στην
εποχή tου φυσικού αερίου έρχεται
η Δυτική Ελλάδα , με υπογpaφn
της Περιφέρειας . Ενστάσεις από
τη δημοτική Αρχή της Πάτρας .
Σελ . 7
μεταρρυθμιστικν μέτρων Πou αnaιτούνται.
Σελ . 12-13 ,
Απόψεις σελ. 8
apbpolis
ΔΙΑΔΙΚΤYΑΚ Η
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΕΚΒΕΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΞΑΥροτική
Ανάπτυξη
Ιανουάριος- Δεκέμβριος 2021|
Στο πλαίσιο του
ΣForum
ΕΔΙΚΤΥ0 ΑΝΑΠΤΥΕΗΣ
www.forumanaptixis.gr
Δηλστε συμμετoχή.
Πληροφορίες ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Ε
www.forumanaptixis.gr
Τηλ. 2610 620574
Δηλστε συμμετοχή
Πληροφορίes ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Ε.
Τηλ. 2610 620574
wwwaplopolis.gr
Ανθείas 38 & Ακτή Δυμαίων , Τηλ: 2610 315478
Στο πλαίσιο του
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΝΑΠΤΕΗΣ
Καθημερινή χρήσιμη ενημέρωση
από τον Σύμβουλο Επιχειρήσεων
ΟnlinΕ