Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
του στο Δημοτκό Συμβούλιο Δράμας , ήταν
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυπής-Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Σταν μίδου 1. Στυλιανή
ΑΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Περίοδος ' 1974)"
Αρ. φύλλου 6880-12416
0,50 ε
Μεγάλη συμμετοχή στη στάση εργα σίας
στο Νοσοκομείο Δράμας
30 κιβτα με είδη πρτης
ανάγκης προς τους
πυρόπληκτους προσέφερε
το Φιλανθρωπικό
Σωματείο Χωριστής
Χάντμπολ
Διαμαρτυρία
εργαζομένων κατά
της υποχρεωτικότητας
του εμβολιασμού
Χωρίς ιδιαίτερο
πρόβλημα προς
το παρόν η λειτουργία
του Θεραπευτηρίου
Χρονίων Παθήσεων Δράμας
Μιλάει στον n.Τo η διευθύντρια του Θ | ραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Δρό μας
Στους
επικρατέστερους
κορυφαίους
της σεζόν
τρεις Δραμινοί
Μέσω του Περιφερειακού Τμήματος Δράμας του Ελληνικού Ερυθρού Στουρού
Στην τελική ευθεία για την έναρξη
του έργου της καθαίρεσης
του Κολυμβητη ρίου Δράμας
Κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
Κατανομή της ΣΑΤΑ από 50%
στην Κοινότητα Δράμας και
στις υπόλοιπες Κοινότητες
Θέση της υπηρεσίας να δσει το 77% και της δημοτικής αρχής τ 48% στην
Kονότητα Δράμας
Δηλσεις Μ. Τάσσου και Αλ . Τσιαμπούσης στον Πρωινό Τύπον
Του Θανάση Πολυμένη
no TΑπλέον ενδίαφέρονται θέματα που συζητήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 25 ΑυγούατΟ ΑΡΧEΙΟΥ Π.Τ.
η κατανομή της ΣΑΤΑ προς τις Κονότητες του
1 Δήμου Δράμας
Αναφοροκά με το θέμα , είχαμε δημοσιεύσει σχε1 τκά και προ ημερν . Η πρόταση της Οικονομικής
1 Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας γίνεται πάντα πλη1 θυσμακά και είχε προτεία
να δοθεί το 77,74% στην
1 Κανότητα Δράμας (980899
ευρ ) και το υπόλοιπο από
Ι το 1.261.640 ευρ σις υπό 1 λοιπες Κονότητες του
1 Δήμου .
Κατά τη συνεδρίαση του
ι σματος, η δημοτική αρχή
με εισηγητή τον αντιδήμαρχο Προγραμματισμού κ.
Τάσσου, πρότεινε να δαθεί
1 το 48,5% στην Κανότητα
1 Δράμας και το υπάλαπο στις υπόλοατες Κοινότητες
Δική της πρότασης κατπέθεσε η παράταξη -Projec την άλλη, υπήρχε ένα τέταιο πεδίο σύγκλισης με τις προ1 Δράμα 2020-, στε να δοθεί από 50% στην Κοινότητα τάσεις που κατατέθηκαν και ήταν περιπό να γίνει μα
Δράμας και 50% στα υπόλοιπα, εν υπήρξε επίσης και Διαπαραταξιακή. Αλλωστε , η Οκονομκή Υπηρεσία που
μήνες , εν έχει ήδη εκδοθεί και η άδεια
Του Θανόση Πολυμένη
ΤΟΥΝΑΝΤΑΜΕ σε πολλές περατ - κατεδάφισης. Μέχρι όμως να φτάσουμε
σεις σ' αυτή τη χρα και κυρίως στο σημείο να δούμε τα μηχανήματα να
όταν πρόκειται για δημόσια και μπαίνουν στο χρο , θα πρέπει να περμέ ιδιωτικά έργα , οι διαδικασίες αυτές να
φτάνουν στο σημείο να σπάνε νεύρα
κυριαλεκτικά , μέχρι να ξεκινήσει ένα του κόσμου είναι πολλά Παλλοί συμποέργο.
Από την ανακοίνωση ενός έργου μέχρι επιτέλους τα έργα και αναρωτούνται για
την έναρξη των εργασν που απαπούν - ποο λόγο καθυστερούν τόσο πολύ . Δυται μεσολαβεί ένας δρόμος- γραφει - στυχς οι λόγοι είναι καθαρά γραφειοκρατίας , ο oποίος , συνήθως , στηχρα οκρατικοί καθς απατούνται διάφορες
μας είναι μακρύς και γεμίζει με ανυπομο - άδεες
νησία όσους το αναμένουν.
Σ αυτή την κατηγορία φαίνεται ότ εν - αυτν το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
τάσσεται και το έργο της καθαίρεσης του ενέκρνε το βράδυ της Τετάρτης 25 Αυφέροντος οργαισμού και των υφιστάμε γούστου , την έγκριση εσόδου-οχημά
νων κεράδων του Δημοτικού Κολυμβητη- των για την υπό ίδρυση εγκατάσταση
ρίου Δράμας . Όπως είναι γνωστό , η
εταιρεία RAYCAP έχει εκφράσει την πρό - στήριο- του Δήμου Δράμας.
θεσή της να κάνει δωρεά τη μελέτη κατε
δάφισης του υφιστάμενου κτιρίου του Υπηρεσία εξέτασε τον σχετικό χρο στις συζητηθεί εκ νέου σε Δαπαραταξιακή Επτροπή.
Κολυμβητηρίου , να χρηματοδοτήσει το δημοτικές οδούς και μετά από αυτοψία
έργο της κατεδάμσης, να δωρίσειτη με - διαπίστωσε ότι πληρούνται αι απαραίτηνουμε λίγο ακόμα .
Νασημεισουμε εδ ότι, τα παράτονα
λίτες μας αυπομονούν να ξεκνήσουν
Yυή τη δκή μας , αυτή της σόρροπης
κατανομής-.
Σχετικά με την πρόταση της Κονότητας Δράμας η οποία εκφράστηκε με
ψήφισμα , να της δοθεί το 60% από τη
χρηματοδότηση της ΣΑΤΑ , ο κ Τάσσου
Οκ Τσιαμπούσης είπε ότι ,"το ΔΣ. είναι ένας χρος μέσα
στον ατοίο ανταλλάσσουμε απόψες, ερ χόμαστε κοντά ή ερχόμαστε μακριά η μια παράταξη με
Έτσι στο πλαίσιο των διαδικασιν
Οκ. Τάσοου
Κλειστό Κολυμβητήριο-Οειστό Γυμνα
Όπως αναφέρεται στο εσηγητικό , η άλλη πρόταση , στε η συζήτηση να αναβληθεί και να έφερε το θέμα , και τους αξίζουν συγχαρητήρια γιατί
είναι η πρτη φορά που έρχεται τόσο νωρίς Είναι η
Σε δηλσεις του στον nT. θες , ο ανιδήμαρχος πρτη απόpαση που οδηγεί στην ψήφση του προϋπο Προγραμματισμού κ . Τάσσου , σημείωσε ότι η πρόταση λογισμού στε να τον έχουμε έγκαιρα Κατά τη συζή
1 με βάση τις Κανάτητες και έδνε το μεγαλύτερο ποσοσυνέχεια να συμμετάσχει με σημαντικό μάλιστα , η παρούσα έγκριση της εισόχρηματικό ποσό στην κατασκευή του δου- εξόδου οχημάτων ισχύει για τέσ στό (77% ) στη Δηματική Κoνότητα Δράμας . Η πάγια κοί για το χωριό τους- .
έργου μαζί με το Δήμο Δράμας
Η διαδικασία της δωρεάς της εταιρείας εγκατάσταση η αποία αναφέρεται σ
RAYCAP εγκρίθηκε εδ και μερικούς αυτήν.
καταλαβαίνωτους προέδρους, στε να είναι δεκδεκητ1 θέση της δικής μας παράταξης είναι ότι για να πετύ1 χουμε μα σόρροπη ανάπτυξη ανάμεσα στην πόλη και -Proj ect Δράμα 2020- κ . Τσαμπούσης, μιλντας στον
1 σταχωρά , θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι στην πόλη, -Πρωνό Τύπο για την πρόταση της παράταξης είτε
έρχονται πόροι από διάφορα προγράμματα. Για παρά Ηπρότασή μας δεν είχε μγάλη διαφορά από την εισήδειγμα γνονται πολλά έργα μέσα στον ασικό στό της Υηση της δημοτυκής αρχής
Δράμας , έχουν προγραμματιστεί περαιτέρω έργα ,
έχουν υποβληθεί προτάσεις στο Αντνης Τρίσης- τα οποία ουσιαστικά
θα είναι στη Δράμα αυτά,
οπότε θα έπρεπε να εξετάσουμε μα καλύτερη
κατανομή .
Aναφερόμενος στην
πρόταση της παράταξης
- Pioject Δράμα 2020 για
να δοθούν από 50% τα
χρήματα της ΣΑΤΑ , ο κ
Τάσσου είπε ότι , ταν
πολύ κοντά στη δική μας
πρόταση και η οποία τε λικά πέρασε κατά πλειοψηφία . Αυτή η πρόταση
είναι πολύ κοντά στη λοσερα ( 4 χρόνια από σήμερα και για την
Από την πλευρά του , ο επικεφαλής της παράταξης
σελ 4η |
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Πάτκας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όnισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜENN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
nρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Τηλ: 25210 35194-Κιv: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:350-14:00 και 17:50-20:30 , εκτός aπόγευμα Τετάρτης
Ωράρο
Καθημερνές: 1000-13:0 και 1800-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Dr. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΣΤΗΡΙ2ΟΥΜΕ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
τ.ΙΑΤΡΟΣ Κ.Α.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Σύγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΑΝ/ΜΟ ΜUNSTER-MAΙNΖ
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
Dr. MED. ΑPOSTOLOS THEOFILOU
FACHARZT FUR ORTHOPADIE
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 26 -1% 0ΡΟΦΟΣ
ΤΗA. 2521306858-69463761 11
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ PAΝTΕΒΟΥ
Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ.: 25210 22423
email: [email protected] cοm
ΠΡΩΝΟΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα