Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,τι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Έδωσε τη δική της μάχη
| για τα 200 χρόνια διοργάνωσε στα Πύρινα μέτωπα
η ΕΟΔ Λακωνίας >σελ 9
Επετειακές εκδηλσεις
Στο Νοσοκομείο Σπάρτης
ο Ι. Βαρβιτσιτης
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021 1Ετος 26| Αριθμός 6187 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ 2731081 253 Fax : 2731081250-mailinfo Glakonikos.gr.www.lakonikos.gr
Αντιπλημμυρική
θωράκιση
άμεσα στη Μάνη
Ομοσπονδία Αγροτικν Συλλόγων Πελοποννήσου:
Αποζημισεις Ψίκουλα
για τα καμένα
υπέγραψε ο Π. Νίκας
Συμβάσεις έργων στη Λακωνία συνολικού Προϋπολογισμού 1.500.000 ευρ,
όπως επίσης και την δημοΠράτηση ενός ακόμα έργου.
Προuπολογισμού 265.000
ευρ, υπέγραψε ο περιφε
ρειάρχης
Παναγιτης Νίκας , την ΤεΠελοπονήσου
τάρτη 25/8 στο Διοικητήριο
Λακωνίας
Ειδικότερα , ο Περιφερειάρχης υπέγραψε το συμφωνητικό
- nρoϋπολογισμού 300.000
ευρ - nαpέμβαση συντήρη
σης των τεχνικν έργων στις
κοίτες noταμν και χειμάρρων ίκαθαρισμοί , συρματοκιβτια , στηθαία , γεφύρια
κλη . Με το έργο αυτό εκτι μάται Πως θα αντιμετωη
στούν άμεσα οι καθαρισμοί
υδατορεμάτων και Ποταμν
Οι αξισεις για την ελάφρυνση των πληγέντων
Δυσαρεστημένη εμφανίζεται αnό τις Πολυήμερες μόχες πou εδρος του ΕΛΓΑ κ. Λυκουρέν- μείνουν στα χωράφια και στα
η Ομοσπονδία Αγροτικν Συλ- έδωσαν στο πλευρό των πυ - τζος εξαγγέλλει onoζημισεις κοπάδια τους , να οργανωθούν
λόγων Περιφέρειας Πελοηον - ροσβεστν και άλλων δημό- Ψίχουλα Που σε καμία Περίνήσου (DAΣΠΠ) από το ύψος σιων υπηρεσιν , για να πτωση δεν καλύπτουν ούτε τους αγωνιστικούς αγροτικούς
των αποζημισεων Πoυ εξήy- σσουν τα χωράφια και τα στο ελάχιστο το μέγεθος της και κτηνοτροφικούς συλλόγειλε η κυβέρνηση για τους σnτια τους αnό την λαίλαna καταστροφής..
Πληγέντες των Πρόσφατων των Πυρκαγιν σε Μεσσηνία .
καταστροφικν Πυρκαγιν σε
περιοχές της Πελοποννήσου , θία, έχουν να αντιμετωπίσουν στές αγροτοκτηνοτρόφοι της χές της χρας noυ επλήγημεταξύ των onoίων και η no - τρα τα επικοινωνιακά τεχνάλύπαθη Μάνη, Οπως τονίζει η σματα της κυβέρνησης μέσω όπως οργανθηκαν και έδω - διεκδικήσουμε και να κερδίΟμοσπονδία , οι Βιοπαλαιστές των αρμοδίων φορέων . Εν σαν την μάχη με τις φλόγες , σουμε αυτά nou μας ανήαγροτοκτηνοτρόφοι της Περι - χάθηκαν μέσα σε μερικές έτοι Πρέπει και τρα μπροστά κουν..
φέρειας Π ελοποννήσου , μετά ρες κόποι μιας ζωής, ο Πρό- στην μάχη για επιβίωση για να
και να συμπαραταχτούν με
γους , τηνΟΑΣΠΠ και με ηερι Συνεχίζοντας , η ΟΑΣΠΠ επi φερειακό και Πανελλαδικό
Λακωνία, Αργολίδα και Κοριν- σημαίνει Πως οι Βιοnαλαι - συντονισμό με όλες τις περιοτων ηεριοχν nou επλήγησαν από τις πρόσφατες καταστροφικές Πυρκαγιές στον
Δήμο Αν. Μάνης, προκειμέ
νου να αnοφευχθούν ηλημμυρικά φαινόμενα nou
μπορεί να ηλήξουν τις αστι κές ηεριοχές και τις δημό .
σιες υποδομές της περιοχής
Ακόμα , ο κ. Νίκας υπ Περιφέρειας Πελοποννήσου σαν, να δσουμε την μάxη να
συνέχεια σελ 9
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
γραψε το συμφωνητικό για
ηροϋπολογισμύ
1.200.000 ευρ έργο συντήρησης και σήμανσης της
Εθνικής οδού 86 ΚροκεέςΜολάοι-Μονεμβασιά
συνένεια σελ 7
Οι νέες συνθήκες ζωής και εκπαίδευσης απαιτούν ιδιαίτερες φροντίδες για τα παιδιά μας .
Τα Φροντιστήρια Γεωργακάκου εδ και 15 χρόνια λειτουργούν σε ιδιόκτητο χρο ,
με σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές αρχές , στε να δημιουργείται άριστο μαθησιακό κλίμα!
Τα Φροντιστήρια Γεωργα κάκου εγγυνται το σεβασμό και την επιτυχία στα Μαθηματικά
και στους στόχους των μαθητν και των μαθητριν τους
Γύθειο του χθες
- Γύθειο του Σήμερα
του Ελ. Μάρκου Ψαρρού
> σελ 3
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ 11.00-13.00 & 18.00-20.00
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Μενελάου 25- Σπάρτη - Τηλ 27310 23890-Κιν. 69772671 43-e-mailit [email protected]

Τελευταία νέα από την εφημερίδα