Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 27.08.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7678
29 χρόνια
ΠΑΝΙΑΛΗΝΑΑ rapid test με κόστος
Φορείς Υγείας:
Ανέφικτο να γίνουν
Βορείου Ελλάδος
Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Οικονομικν
Εος 30 Σεπτεμβρίου α κδηλόσες
Cωvίdν από διοκτήτες
Ιδιοκτήτες αKνητων
Εως Τς 30 Σεπτμβρίου πρέπει να υποβάλουν Τς <Δηλσες Covid>οι διοκτήτες ακινήτον δικαιούχοι αποζημισεων για τα <Κουρεμέναν εοκα που εισέηριξην. Σύμφωνα με
την απόφαση ου υπουργείου Οικονομικν που δημοσεύτηκε σ ΦΕΚ, ο δικαιούχος
εσηραξης αποζημίωσης για τοΥ Ιούλιο εκμισθωτήςυπεκμαθωτής, ανεξηρτήτος του είν
έλαβε την Προκαταβολή, υποχρεούτι να υποβάλει δήλωση Περί μεταβολής του μισθματος (<Δήλωση Covid>) έας Τη συγκε κριμένη ημερομηνία
Hiήpr wατότnήση υινάμον τηοόπαιτίων
ΕπάμιδηΨμη ψιμη δαψα μιτυ τη ομμή
Για Τις περιπτσεις Που Προκαταβληθεί αποξημίωση σύμφωνα με Τς
διατάξεις της παρούσας αλλά δεν
υποβληθεί <ήλωση Covid εντός
της Προθεσμίας ή για Τις περ πτσεις που τροποπιείται η
< Δήλωση Covi Ιoυλίου σε σέση
με τον Ιούνιο 2021, το Ποσό
καθίσταται απαιτητό και η διαδι
κασία αναζήτησής του φς οχρεω
στήτως καταβληθέπος θα προσδιοριστεί με νέα απόφαση
Στην αγορά συναλλάγματος, Το ευρ 1,0784 με το ελβετικό φράγκο . Η ισοτιμία
έναντι του δολαρίου κινείται με οριακές του δολαρίου ενισχύεται σε Ποσοστό
μεταβολές ,
0,16% έναντι του γεν και διαμορφνεται
στα 110,200 γεν . Η στερλίνα έναντι του
Σημεινει οριακή πτση σε Ποσοστό δολαρίου σημεινει οριακή Πτση 0,08%
0,02% και διαμορφνεται στα 1,1771
δολάρια . Το ευρ βρίσκεται στα 129,750
γεν, στο 0,8561 με τη στερλίνα και στο
και διαμορφνεται σπα 1,3752 δολάρια.
Απλειες
γράφουν οι ευρωΠαϊκές
σήμερα
μειθηκε η κατααγορν ομολόγων σημεινουν
από την κεντρική μετοχές των ταξ
διωτικν
της Αρχές ερευνούν
την DWS σχετικά
με τη βιωσιμότητα
ιδιοκτήτρια
British
καταΟι
Aiways,
υποχωρούσαν
από 1.4% έως Προϊόντων της Η
2.5%. Η εταιρεία μετοχή
DWS , θυγατρική
Deutsche
μετοχές τράπεζα των ΗΠΑ
εταιρκαθς (Fed) Περιόρισαν ειν και Των ετα
λιανικν
περαιτέρω
επενδυτικό κλίμα.
Ο Πανευρωπαϊκός
δείκτης μετοχν διωτική εταιρεία
Stoxx
υποχωρούσε αεροπορικές εται
0,4%,
μεγαλύτερες
απλειες
Πωλήσεων.
Η ευρωπαϊκή ταξΤΟ
ναλωτική
εμπιDeutsche
στοσύνη στη Γερμανία λόγω της
αύξησης
κρουσμάτων κορωνοίού, εν οι
ανησυχίες για τον
περιορισμό
υποχωρούσε
διαχείριση Περιουσίας , έκανε βουτιά
10,2% μετά από
Τuί καθς και οι
ρείες Wizz Ai,
Lufthansa και η δημοσίευμα ότι οι
IAG, Που είναι η αμερικανικές
Created by Universal Document Converter