Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρσακευή 27.08.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία ομονοίας): Τηλ.:21 0-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6858
ΣΤο τραπέζι επέκταση της υΤΟχρεωτικότητας
Λάθος η τακτική το ορίφντιων περιορομν
Παρουσιάζεται αύξηση 71% σε σχέση με το 2ο τρίμηνο 2020
Εκίνησαν Αετουργία 26370 Εταρεί
0 20 Τίμηνο
Σε 26.370 ανήλθαν οι ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων
( εγγραφές νέων επιχειρήσεων) στο σύνολο των τομέων της
οικονομίας το β' τρίμηνο εφέτος, παρουσιάζοντας αύξηση
71% σε σχέση με το β' τρίμηνο 2020, που είχαν ανέλθει σε
15.419 και μείωση 0,3% σε σχέση με το α' τρίμηνο 2021 ,
που είχαν ανέλθει σε 26.441.
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση
μέσω ΕΣΠΑ
Σημαντική ευκαιρία για
την αναβάθμιση και τον
εκσυγχρονισμό του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής Κε φαλαιαγοράς
αποτελεί η ένταξη στο
ΕΣΠΑ ΤΟυ έργου Ανάπτυξη και Εφαρμοή
Σχεδίου Βελτίωσης και
Οργανωτικής
υργίας της ΕΚ .
ΕΛΛΗΝΚ,
ΣΤΑΤΙΣΜΚΕ
Στον αντίποδα , καταγράφηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ μόνο 4
πτωχεύσεις τόσο το ' τρίμηνο 2021 όσο και το β' Τρίμηνο
2020.
ΕΤΑΔ: Διαγωνισμός
για την εκμίσθωση
των Σαλέ στο Χιονοδρομικό
του Παρνασσού
Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη
μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιν ,
σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρου
Επιχειρήσεων του 2018
ΛειτοΠρόκειται για ένα πλήρως επιδοτούμενο πρόγραμμα , το ύψος του
οποίου υπερβαίνει το
ένα εκατ. ευρ και ως
στόχο , την ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη
εποπτεία της ελληνικής
κεφαλαιαγοράς.
Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία
πρόσληψης εξειδικευμέσυμβουλευτικύ
οίκου , ο οποίος με τη
σειρά του θα προχωρήσει σε σειρά προτάσεων
και λύσεων που θα αφορούν τόσο στη βελτίωση
Το ποσό των 812,5 εκατ.
ευρ άντλησε το Ελληνικό
Δημόσιο από τη σημερινή
δημοπρασία εντόκων γραμματίων 6μην ης διάρκειας.
Η Εταιρεία ΑΚινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε , από
τα τέλη Ιουλίου 2021, προκήρυξε ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση των χρων
λειτουργίας Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης και
Αναψυχής (Σαλέ) , εντός των εγκαταστάσεων της
Επιχειρηματικής Μονάδας της , Χιονοδρομικό
Κέντρο Παρνασσού ν, στις θέσεις αΦτερόλακ κα
1850 και αναβατήρα Βάκχου 2250 , μέσω της
ηλεκτρονικής της πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr
ματίων διάρκειας 26 εβδομάδων , ύψους 625 εκατομμυρίων Ευρ. Η απόδοση
διαμορφθηκε στο-0,39%.
Υποβλήθη καν
προσφορές ύψους 1,041
εκατομμυρίων Ευρ, που
υπερκάλυψαν το ζητούμενο
ποσό κατά 1,67 φορές.
Η δημοπρασία πραγματονου
συνολικές
Το επιτόκιο παρέμενε αμετάβλητο στο-0,39% , εν η
έκδοση
κατά 1,67 φορές έναντι 1,82
στην προηγούμενη δημοπρ-ποιήθηκε
ασία.
υπερκαλύφθηκε
των διαδικασιν λειτοΒασικν Διαπραγματευτν Αγοράς (Primay
Dealers ), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι
υργίας της Επιτροπής
όσο και στον Ψηφιακό
Αναλυτικά, όπως αναφέρει η
ανακοίνωση του ΟΔΔΗΧ
σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία
μετασχηματισμό
τρόπου δράσης της.
Παρασκευή
εντόκων
γραμΑυγούστου 2021.
Created by Universal Document Converter