Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Προκηρύχθηκε ο 28ος Εισαγωγικός Διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης. .
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 6048 Παεασκευή 27.08.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Πληρωμς
>>>Τελ.
ΔΕΔΔΗ
>>> Τελ.
7 έως 10 Απριλίου 2022 η επόμενη
Διεθνής Έκθεση για fitness, wellness
Τέλος στις ρευματοκλοπές με τους
έξυπνους μετρητές κατανάλωσης
για ΓΕΦΥΡΑ
Προκηση στους ψιφακούς
νομάδες από ην Ελλάδα
Το Υπουργείο Οικονομικν
Προέβη, στις 29 Ιουλίου, στην
ένατη φάση πληρωμν της
κρατικής επ δότησης από το
Πρόγραμμα <ΓΕΦΥΡΑ 1 και
στην πρτη φάση Πληρωμν
της κρατικής επιδότησης από
το Πρόγραμμα < ΓΕΦΥΡΑ 2%.
Οι Πληρωμές του Προγράμματος <ΓΕΦΥΡΑ 1> ανήλθαν
και αντιστοιχούν στην επιδότηση 115.447 δανείων και
73.704 δικαιούχων . Συνυπο
λογίζοντας και τις Προηγούμε
νες οκτ φάσεις Πληρωμν ,
των μηνν Νοεμβρίου
Δεκεμβρίου 2020 και Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021, Το συνολικό Ποσό της κρατικής
επιδότησης Που έχει καταβ
ληθεί, μέχρι σήμερα , ανέρχε
ται στα 185,5 εκατ. ευρ.
Έτσ, στηρίχθηκαν έμπρακτα
τα νοικοκυριά Που επλήγησαν
από τις οικονομικές επιπτσεις
της πανδημίας, στε να αποn
ληρσουν τα δάνεια της 1ης
κατοικίας τους.
Νέα δικαστική βόμβον 2 διο.
ευρ απειλεί το ασφαλιστικό
Δεν λένε να Τελεισουν οι
Δικαστηρίου
περιπέτειες καλείται να αποφασίσει
για ζητήματα που άπτονται Των περικοπν Που
Αντατυ
δικαστικές
και χρόνια, Το ασφαλιστικό σύστημα της χρας , συντελέστηκαν
με εκατοντά δες χιλιάδες συντάξεις των δημόσιων
συνταξιούχους,
δημοσίου αυτή τη φορά,
να διεκδικούν την επιστροφή αναδρομικν Ποσων μετά . Εκτιμάται, δε ότ ορίζονται όλες οι λεπτομέρειες για την εγκααπό μνημονιακές περικο- σωρευτικά η, νέα αυτή Τάσταση digital nomads στη χρα μας. ΕισοδΠές και ει δικές εισφορές , εξέλιξη αφορά δυνητικά
ύψους ακόμη και Πάνω περίπου 300.000 σημερι- ηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της βίζας.
από 1,5 με 2 δισ . ευρ.
Αυτή τη φορά , Το Ελεγκτικό Συνέδριο Παρέπεμ- υπολογίζεται σημαντικά Τη δυνατότητα εισόδου και
Ψε στην Ολομέλειά Του
Τρία προδικαστικά ερωτή-ευρ. Ακόμη δεν έχει ορ
ματα, Που αφορούν διεκ- στεί ακριβής ημερομηνία Ιακή τεχνολογία, για 12 μήνες Πολίτη.
δικήσεις συνταξιούχων εκδίκασης της υπόθεσης,
του δημοσίου, οι οποίες όμωςέγκριτοι νομικοί
ενδέχεται να ξεπερνούν εκτιμούν Πως θα ξεκινήσει
και τα 2 δισ. ευρ. Συγκε- εντός του φθινοπρου .
κριμένα, η Ολομέλεια Του
Όσον αφορά στο Πρόγραμμα
<ΓΕΦΥΡΑ 2, οι Πρτες πληρωμές ανήλθαν συνολικά στα
44,2 εκατ. ευρ και ανΤστοιχούν στην επιδότηση
19.201 δανείων και 7.774
υπαλλήλων την Περίοδο Με νομοσχέδιο των υπουργείων ΜετανάστευΤων μνημονίων και ειδικό
τερα από Το 2012
σης και Ασύλου και Προστασίας ου Πολίτη
δικαιούχων , Που είναι μικρομε
σαίες επιχειρήσεις, οι οποίες
έχουν αποδεδειγμένα πληγεί
από την Πανδημία του κορω νοίού, δηλαδή έχουν υποστεί
20% μείωση κύκλου εργασιν
κατά το 2020 συγκριτικά με το
το δημοσιονομικό κόστος
Προβλέπει νομοσχέδιο των υπ παραμονής σε Πολίτες Τρίτων υργείων Μετανάστευσης και
Ασύλου και Προστασίας Του
2019.
Πάνω από Το 1,5 δισ.
χωρν Που εργάζονται με Ψηφ
Αθροίζοντας τις πληρωμές των
δύο Προγραμμάτων , Το συνολικό Ποσό της κρατικής
επιδότησης Που έχει κατα
ληθεί , μέχρι σήμερα, ανέρχε
ται περίπου στα 230 εκατ.
με δυνατότητα ανανέωσης
Created by Universal Document Converter