Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasi on.gr
email: dimonews @dim opr asion. gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27857
Χαμηλότερο των
Προβλέψεων το
έλλειμμα στο
7μηνο
Στήριξη των ελληνικν ομολόγων
από την ΕΚΤ λόγω Πανδημίας
μέχρι τέλος του 2023
Σε 9,063 δισ. ευρ διαμορφθηκε ο
πρωτογενές έλλειμμα στον προυπολογι .
σμό το 7 μην ο εφέτος , έναντι στόχου για
πρωτογενές έλλειμμα 9, 602 δισ. ευρ και
πρωτογενούς ελλείμματος 7,463 δισ. ευ-.
ρ για την ίδια περίο δο το 2020.
Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους, το ύψος των κα
θαρν εσόδων του χρατικού προϋπολογι σμού ανήλθε σε 26,969 διο . ευρ , παρουσιάζοντας μείωση κατά 636
εκατ . ευρ ή 2,3% έναντι
της εκτίμησης για το αντ χού συμβουλίου της ΕΚT, Philip Lane, σε
συνέντευξη του στο
Reuters , η ΕΚΤ θα επανεπενδύει τα ομόλογα που βρίσκονται
στο χαρτοφυλάκιο της,
στο πλαίσιο του προγράμματος ΡEPP, τα
οποία λήγουν , τουλάχιστον έως το τέλος
του 2023. Συνεπς
θα υπάρχει αρχετή
παρουσία της ΕΚΤ
στην ελληνική αγορά
ομολόγων μέσω του
προγράμματος πανδη μίας (PΕPP), ανεξαρτήτως του ι θα συμβεί
με το τακτικό πρόγραμμα αγοράς ομολό γων ΑΡΡ (Asset Purchase Program)> ότως αναφέρει χαρα ΡEP
ΙΕΛΚΑ: Πς ο
εμβολιασμός
επηρεάζει τις
συνήθειες των
καταναλωτν
Σημαντικές διαφορές στις καταναλω.
του 2023, ανεξάρτητα με το τι θα αποφασιστεί για το έκταχτο πρόγραμμα αγοράς
ομολόγων της πανδημίας (PEPP .
Οπως αναφέρει το μέλος του διοικητι
τικές συνήθειες μεταξύ σε εμβολιασμέ
νους και μη χαταδεικνύει έρευνα που
πραγματοποίησε το 1ΕΛΚΑ ( Ινστιτούτο
Ερευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικν
Αγαθν ).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας , η μεγαλύτερη διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο ομάδες καταγράφεται στο αίσθημα ασφάλειας σε σχέση με την κυκλοφορία . Το 6% των μη εμβολιασμένων θεωρούν ότι εί - ν
παρουσία της Ευρωπαϊκής Κε κτηριστικά .
ντρικής Τράπεζας στην ελληνική αγορά
ομολόγων θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος
Τα ελληνικά ομόλογα . 2
Νοσείν το Παγκόσμιο ΑΕΠ από την
καθυστέρηση των εμβολιασμν
Πρόβλεψη για μείω ση ως 2,3 τρισ. δολάρια
Η βραδύτητα της εκστρατείας εμβο Σχεδόν 90% o1ι
εμβολιασμένοι
ενήλικες στην
Ισλανδία
Νεροποντές με αυξημένη έντα ση ως
19% λόγω κλιματικής αλλαγής
λιασμού για την COVID-19 ενδέχεται να
έχει συνέπεια να υποστεί ζημία 2,3 τρισ.
δολαρίων το παγκόσμιο ΑΕΠ την επόμε
νη τριετία .
Σύμφωνα με το χέντρο μελετν The
Economist Intelligence Unit (EU) , cοι
χρες που θα έχουν εμβολιά σει λιγότερο
από το 60% του πληθυσμού τους με ορίζοντα τα μέσα του 2022 θα καταγράψουν συνολικά ζημίες επί του ΑΕΠ ύψους 2,3
τρισ . δολαρίων κατά την περίοδο 20222025 , ποσό που αντιστοιχεί στο ετήσιο
ΑΕΠ μιας χρας όπως , για παράδειγμα, η
Γαλλία.
Τα δύο τρίτα των ζημιν θα υποστούν
Η κλιματική αλλαγή επηρέασε και επιδείνωσε τις καταστροφικές πλημμύρες του
Ιουλίου στην Ευρπη, αλλά ήταν μόνο ένας παράγοντας της καταστροφής. Δύο ημέρες
με ρεκόρ βροχής χαι επακόλουθες πλημμύρες ποταμν έφεραν καταστροφές σε μέρη
του Βελγίου και της Γερμανίας, κοστίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 220 ανθρπους .
Οι ερευνητές υποστηρζουν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη κατέστη σε εννέα φορές
πιθανότερη την εμφάνιση τέτοιων ακραίων καιρικν φαινομένων στη Δυτική Ευρη .
Οι νεροποντές στην περιοχή είναι 3-19% σφοδρότερες εξαιτίας της υπερθέρμανσης
που προκάλεσε ο ανθρπινος παράγοντας , γεγονός που σημαίνει ότι μια ημέρα βροχόπτωσης μπορεί να είναι έως και κατά 19% εντονότερη στη συγκεκριμένη περιοχή σε σχέση με το τι θα ήταν αν δεν είχε αυξηθεί κατά 1,2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπε δα η θερμοχρασία της ατμόσφαιρας παγκοσμίως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της υπηρεσίας World Weather Attribution (WWA).
Ποιός ο αντίκτυπος
Η Ισλανδία αποτελεί μια χρα στην
οποία σχεδόν 9 στους 10 ενήλικες έχουν
λάβει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. Το
επιτυχές αυτό γεγονός θησε την κυβέρνηση να άρει αρχετά περιοριστικά μέτρα
τον περασμένο Ιούνιο , όπως το όριο στον
αριθμό των ατόμων που επιτρέπονται
στις συναθροίσεις, τις απαιτήσεις για
χρήση μάσκας και τη διατήρηση κοινω νιχν αποστάσεων.
ρες, κάτι που θα καθυστερήσει το κλείσι
μο το χάσματος με τις πιο ανεπτιυγμένες
χρες , θα διευρύνει τη φτχεια και θα
αυξήσει τον κίνδυνο ξεσπάσματος χοινω
νικν ταραχν , προειδοποιεί το ΕIU
Την περίοδο 2022-2025
οι χρες της υποσαχάριας Ρ
Οι Ιατροί της Θερατευτικής Κινικής
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη μίου Αθηνν,
Σταυρούλα Πάσχου ( Επί
www.Gimοprasion.gr
χουρη Καθηγήτρια Ενδο-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα