Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Δημοσιονομική απειλή από αναδρομικά 2,5 δισ.
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜ|0ΡΙΚΗ ΜυΗ ο
9 771234
567140
Πέμπτη 26 Αυγούστου 2021 / τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 Αριθμός φύλλου: 27.601
Δημοσιονομική απειλή
από αναδρομικά 2,5 δισ.
Χωρίς αντισματα η αγορά
επαγγελματικν ακινήτων
Τοnίο επηρεασμένο από την Πανδημία κυριαρχεί στην αγορά των επαγγελματικν ακινήτων,
με περιορισμένο αριθμό συναλλαγν, Πou
σύμφωνα με τη Δανός International Property
Consultants & Valuers το a εξάμηνο του 2021
(Περιλαμβάνει συναλλαγές που έχουν κλείσει,
έστω κι αν δεν έχουν ολοκληρωθεί ) . σελ. 13
Ελεγκτικό Συνέδριο: ΤοφθινόΠωρο n απόφαση για περικοπές σε συντάξεις από το 2012
Συνταγή τόνωσης
των αγροτικν επενδύσεων
Δημοσιονομική βόμβα έως 2,5 δισ. είναι Πιθανό μνημονίων και ειδικότερα από το 2012 και μετά. Προκαλέσει διπλασιασμό σε αυτή την , έτσι και
να προκύψει το φθινόΠωρο, εάν το Ελεγκτικό Συνέδριο Εάνοι αποφάσεις είναι θετικές για τους συνταξιού
λάβει θετική απόφαση σε Προσφυγές Που έχουν
καταθέσει συνταξιούχοι του Δημοσίου για τα ανα
δρομικά Που διεκδικούν από Περικοπές της μνη- Σημεινεται ότι ήδηn κυβέρνηση αναμένει μια
μονιακής Περιόδου. Η Ολομέλεια του Αντατου Δ- άλλη αντίστοιχη απόφαση, από το ΣτΕ, Που αφορά επομένn ης σχετικής απόφασης να διεκδικούν ανακαστηρίου καλείται να αποφασίσει για τουλάχιστον Περικοπές σε δρα και επικουρικές συντάξεις, από δρομικά Ποσά. Σε κάθε Περίπτωση , δεν έχει οριστεί
τρία κρίσιμα ζητήματα , Που άπτονται των ΠερικοΠν τηνοΠοία είναι Πιθανόνα Προκύψει επιβάρυνση 2 ακόμα η ακριβής ημερομηνία της δίκης. Όμως είναι
Που συντελέστηκαν στις συντάξεις την Περίοδο των
αλλις , Πολύ μεγάλη δημοσιονομική δαπάνη . Η
χους, τότε η επιβάρυνση του κρατικού Προϋπολο εκτίμηση δικαστικν κύκλων είναι ότι από την όοια
γισμού θα είναι Πολύ μεγάλη, όσο και αναπάντεχ απoφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επηρεάζονται
300.000 συνταξιούχοι Όλοι αυτοί ενδεχομένως την
Την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής
ενός τουλάχιστον αιτήματος πληρωμής εντός
ενός έτους από την ένταξη των επενδυτικν
σχεδίων στα προγράμματα Leader για του
δικαιούχους και την αύξηση του Ποσοστού
Προκαταβολής προς τις Ομάδες Tοπικής Δράσης (ΟΤΔ) στο 50% χωρίς την υποχρέωση
Προσκόμισης εγγυητικής επιστολής, Προβλέπει
νέα υπουργική απόφαση, με στόχο την επιτάχυνση της απορροφητικότητας των
Προγραμμάτων Leader και την αποφυγή απλειας κονδυλίων από το Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης. σελ . 10
2,5 δισ. Άρα το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι Πιθανό να
Πιθανό να εκδοθεί εντός του φθινοΠρου . σελ . 2
Ηαύξηση της κατανάλωσης
δεντόνωσε τα φορο-έσοδα
Λιμάνια
Οι ΣΕΜΠ0 άντεξαν
την Πίεση της Πανδημίας
Υστέρηση 181 εκατ. ευρ τον Ιούλιο
Θετικά μηνύματα από την αγο
ρά λόγω κυρίως της αύξησης νές αποτέλεσμα διαμορφθηκε
της κατανάλωσης έλαβε το οι
κονομικό επιτελείο της κυβέρ - ευρ , ένανττι στόχου για ΠροVηoης τον Ιούλιο, ωστόσο το γε τογενές έλλειμμα 9.602 εκατ.
γονός αυτό δεν στάθηκε ικανό ευρ και Πρωτογενούς ελλείμνα ανατρέψει την αρνητική Πο
ρεία των φορολογικν εσόδων
τον εν λόγω μήνα οΠότε και κα
τέγραψαν υστέρηση 181 εκατ.
ευρ , με αποτέλεσμα στο επτά
μηνο η ζημίαν να ανέρχεται
στα 101 εκατ. ευρ . Αυτό ΠιστοΠοιούν άλλωστε και τα στοιχεία
Ιουλίου , ΟΠότε και το Πρωτογεσε έλλειμμα ύψους 9.063 εκα .
Ανθεκτική στην κρίση Που Προκάλεσε η Πανδημία του κορονοίού αποδεικνύεται η Παγκόσμια
λιμενική βιομηχανία, τουλάχιστον σε ό,ι
αφορά τον όγκο φορτίων στους Σταθμούς
Εμπορευματοκιβωτίων . Σύμφωνα με την
τελευταία ανάλυση των Lioyd's List για τα 100
κορυφαία λιμάνια στον κόσμο το 2020 στη
διακίνηση containers , ο όγκος μειθηκε οριακά
κατά 0,7% ή 632,2 εκατ . teu σε σχέση με το
2019. Και αυτό Παρά το γεγονός ότι η Πανδημία μπλόκαρε πλοία σε αρκετά λιμάνια σε όλο
τον κόσμο. σελ . 11
ματος 7.463 εκατ. ευρ για την
ίδια Περίοδο το 2020. Ειδικότε
ρα, όΠως προκύπτει από τα εν
λόγω στοιχεία, τον Ιούλιο τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε
4.235 εκατ ευρ, μειωμένα κατά
181 εκατ. ευρ ή 4,1% έναντι
του στόχου Που έχει Περιληφθεί
στην επεξηγηματική έκθεση
Πήρεφωτιάν η Βουλή από την Πολτική αντιπαράθεση
Σφοδρή ήταν χθες η αντιπαράθεση στη Βουλή με αφορμή τις Πρόσφατες Πυρκαγιές , δίνοντας μια Πρόγευση των υψηλν τόνων Που θα επικρατήσουν στην Πολιτική σκηνή το επόμενο
διάστημα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης ΤσΠρας διασταύρωσαν τα ξίφη τους στην Ολομέλεια, εν σε υψηλούς τόνους κινήθηκαν και οι
Πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων της ελάσσονος αντιπολίτευσης. σελ . 16
του κρατικού Προϋπολογισμού
για το διάστημα Ιανουαρίου-του ΜΠΔΣ 2022 2025. σελ.3
Πυρόπληκτοι
Οριοθέτηση περιοχν
για ελάφρυνση εισφορν
Έρχεται
ο ..λογαριασμός
για τον ΕΝΦΙΑ
Covid-19
Τις περιοχές Που υπέστησαν φυσικές καταστροφές από τις πρόσφατες πυρκαγιές και των
οnοίων οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι θα
τύχουν διευκολύνσεων- ελαφρύνσεων ως
Προς την καταβολή ασφαλιστικν εισφορν
οριοθετεί εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας.
Προϋπόθεση είναι να υπάρχει επαγγελματική
εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε κάποια αn'
αυτές τις περιοχές και να έχει Προκληθεί ζημία
από τις Πυρκαγιές σελ.5
Κάλυψη κενν
Αναστέλλονται
οι άδειες
υγειονομικν
από 1/9/2021
6,3 εκατομμύρια oημειματα
Εντός του δευτέρου δεκαπενθημέρου του Σεπεμβρίου
Περισσότεροι από 6,3 εκατ. φορολογούμενοι θα λάβουν
στους λογαριασμούς τους στο ΤΑ
XISnet ταειδοΠοιηuήρια με τα οΠοία
θα καλούνται να καταβάλουν τον EN
ΦΙΑ για το τρέχον έτος. Η ΑΑΔΕ ανα
μένεται να εκδσει μετά τις 15/9 τα
εκκαθαριστικά σημειματα του Ε
ΦΙΑ του 2021 και να διεκδικήσεν
Ρωσία-Κίνα φλερτάρουν.
γεωπολιτικά το Αφγανιστάν
Συναγερμός σήμανε στο
υπουργείο Υγείας με αφορμή
τα κενά Που θα δημιουργηθούν
από τις αναστολές εργασίας
σελ. 14
Έρευνα
Προβλέψεις αναλυτν
Υπό εξέταση
μείωση
του φόρου
για το 2022
κατά 8%
Πόσο μεινεται υνεονομικν που δεν δεκοντα
Γεωπολιτική σφήνα στο κενό Που αφήνει στην
κεντρική Ασία η αnοχρηση των ΗΠΑ από το
Αφγανιστάν χτίζουν , Προσεκτικά μεν, μεθοδικά
δε, Ρωσία και Κίνα, κοιτντας Προς την κεπό μενη μέραν της 31ης Αυγούστου. Την ίδια ρα
κλιμακνεται το θρίλερ για την τύχη χιλιάδων
φυγάδων και τον έλεγχο του αεροδρομίου της
Καμπούλ. σελ . 15
<Ράλιν
αγορν
ενμέσω
προκλήσεων
η προστασία
των εμβολίων
μετά το 6μηνο
να εμβολιαστούν, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η
αναστολή των Προγραμματι σμένων αδειν από 1ης
Σεπτεμβρίου και μετά σε όλο
τον τομέα Υγείας . >6
από τους Παραλήπες των σημειωμάτων αυτν Πάνω
από 2,5 δισ. σε έξι δόσεις από τον Σεπτέμβριο του
2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022. σελ .4-5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα