Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Πέμπτη
ΙΡΩΙΝΗ
Αυγούστου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7814
Τιμή Φύλλου 0.50ε
Η εισήγηση του
Δημάρχου Γρεβενν
Γιργου Δασταμάνη
στο Διεθνές
Διαδικτυακό Συνέδριο
κλεισίματος του έργου
ΙTCULTURE
"Παράθυρο"
για νέα μέτρα, αν δεν αυξηθεί ο αριθμός
των εμβολιασμν
Συνέχεια στην 4
Στο τραπέζι επέκταση
υποχρεωτικό τη τας
εμβολιασμν και περιο ρισμοί
στο λιανεμπόριο
Τμήμα Οικονομικν Επιστημν
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
14ο Διεθνές
Οικονομικό Συνέδριο
στα Εφαρμοσμένα
Οικονομικά (ICOAE)
στις 26-28
Αυγούστου 2021
Συνέχεια στην 10
" Καίει" τους κτηνοτρόφους
το ασταμάτητο ράλλυ ανόδου
στις τιμές ζωοτροφν
Συνέχεια στην 7
Συνέχεια στην 11
ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΣ
Διπλωματούχοι Οπτικοί-Οπτομέτρες
ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ // ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ // ΑΚΟΥΣΤΙ ΚΑ
Επίσημos Συνεργότηs ΜΕGA ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε
ΓΡΕΒΕΝΑ
43ης ο κτωβρίου 151
ΓΡΕΒΕΝΑ: ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 7
Τηλ.24620/84444