Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόπο του
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ
Ειοιτήτης Εκδότης Δευθυντής ΒΑΣ ΖΕΡΒΑ Εrος 50-Αρ φύλλου 12007 Τιμή 060 ευρά- Πέμπτη 26λγούστου 2021
ΤΙΑΤΙΤΟ ΘΕMΑ
EΧΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Τροοδο η oυoίuon
να καταhηξουμε σε κο
με το 0έμα των κατοστρο.
φικυν αγν ολά σνα to nς 00 αντιμετn, μο εει noγκόoμες Οιστα κατοφερουμε να anαντn
Ο Αντιπεριφερειάρχης Στρ . Ιωάννου
χαρακτήρισε τη φετινή τουριστική σεζν
|Βαθιά ανάσα για τις επιχειρήσεις του Τουρισμού
Τι δύλωσαν στην Τ.Φ" ο Πολ . Χαλκίδης και ο Σα . Κόκκαλης
αΑn' το σκοτάδι στην λευτεριά . ..)
Συναυλία nαραδοσιακής μουσικής αφιερωμένη
στα 200 xρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821
στα τραγούδια του αγνα και τα
στορuκά τραγούδια , -τις εφημερίδες
τη φετmή τουριστική σεζόv ο Αντι.
Κολοκοτρνης, anό όλrς τις περιοχές An ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ
ΣΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ
ΠΟΙΟΙ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ;
( ΜΕΡΟΣ Γ).
Ευχάριστο..
μγάλη λειοψηφία των υτιονομικν
ΛΟN , ΤΗΝ ΕΠΤΗΡΗΣΗ
και φήφιε στην Βoυλn εκτόσεις ανατίθεται στο τΟΝ ΔΑΣΟ με επίyκ
τον ν . 2612 ΦΕΚ ' Πupoσβεστικό Σμα και εναέρια μέοο , την
Στην οpμοδιότητα της κατανομή των nupooe .
Ε. baουν και ουσικού στικν δυνομεων , ΤHr
11225 5001 Hταν μα
npόnnψn tων δοοικν ΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙ , ΤΗΣ
ΟΥΛΑΕΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
nuρκαγην, ΕΚΤΟΙ 0n0
τν txe oη σετκν ηu .
του τότε υnoupyου Γεup ρο0βεστικν κονονι
γος κ Τζουμάκα Σύμ oμν και δατάξεων, ΤΗ
φωνα με το άpepo 1 tou ΕΝΗΜΕΡΟΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑ .
pσεις , tα oneta ανn
κουν στην aρμοδιάεητα
του Νοοκομείου Πρέβεζας είναι
Εμβολιμένη, οt oστό άνω tou
Τρόφε
| ο Μιγάλης Λουκάς
ματος ,
διασμός της κατοστοnnς ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΙΟΥ .