Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕ ΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρικής-Νίκόλαος Καραθάνος 1951-1974*Ιδωκτήτρια - Ειό ός μια Σταυρίδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974).
Αp φύλλου 6380-12.415
0,50 ε
Παράλληλα με το έργο της Βιοκλιματικής
Αναβάθμισης της περιοχής
Συνελήφθη αλλοδαπός
Παραολυμπι ακοί Αγνες Τόκιο 2021
Μετά την πλήρη αντικατάσταση
των κουφωμάτων
Από τη 19ης Μαΐου
ξεκίνησαν τα πρτα
έργα του φυσικού
αερίου στη Δράμα
Χάλκινο μετάλλιο
στη σπάθη ο Δραμινής
καταγωγής
Παναγιτης
Τριανταφύλλου
στη Δράμα
Αναπλάθονται
για διακίνη ση
παράνομων μεταναστν
Από την Ειδική Εmχειρησια κή Ομά δα
Επέμβασης της ΕΛΑΣ Δράμας
τα πεζοδρόμια
περιμετρικά του
Γυμνασίου Αρρένων
Συνολικά 1.870.000 ε για τρόφιμα για τα επόμενα 2 χρόνια
Δηλσεις του προέδρου του Π.Ο.Φ.Τ.Μ.Μ. Δ. Δράμας στον Π.Tω
Νέα χρηματοδότηση
για το ΤΕΒΑ Δήμου
Ξεκίνησε το <φρεσκάρισμαν του Καφενείου
Ελευθερίαν για να υποδεχθεί τις εκδηλσεις
του Φεστιβάλ Ταινιν Μ.Μ. Δράμας
Γ. Δεμερτζής: Το Καφενείο Ελευθερία δεν θα ενοικιαστεί ξανά και θα χρησι
μοποιείται μόνο για εκδηλσεις του Δήμου
Δηλσεις του εντεταλμένου συμβούλου Κοινωνικής Πο
λιτικής Δ. Δράμας
Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τα Κοινωνικά Φροντιστήρια
Του Θανόση Πολυμένη
ΤΗ ΝΕΑ χρηματοδ6τηση του 1 εκα .
1 ευρ που εγκρίθηε
από το πρόγραμμα ΤΕ BA
ανακοίνωσε χθες το μεση.
μέρι στα τοπκά μέσα ενη
μέρωσης , ο εντεταλμένος
σύμβουλος Κονωνικής Πο
λιτικής του Δήμου Δράμας
κ Αλέξανδρος Παναγιωτί
δης .
οκ Παναγωτίδης , σημείωσε ότιη χρηματοδότηση είχε ητηθεί από τον
ίδιο και το δήμαρχο Δράμος κ . Μα μαάκο από τη Διαχειριστο Η Πραγματκότητα φάνηκε τα προηγούΑρχή. Ο ίδιος ευχαρίστησε τον υπεύθυνο
κ. Πασπάλα ο οπίος ενέχρινε τη χρημα - από 2 τόνους τρόφμα και είδη πρτης
τοδότηση αυτή επισημαίνοντας ότι , συν
το 1 εκατ. ευρ, συν τα 400.000 ευρ αναγκης και σχολκές τσάντες . Πρόκεπαι
από τις εκττσεις του προηγούμενου που έχουν βγει και θα πρέπει να στηριχ
διαγωνισμού συν 420.000 ευρ για το
2023, αυτή τη στιγμή έχουμε 1.870.000 o oλους. 1ο προγραμμα δεν δίνει Ι του Φεστιβάλ Tανν Μικρού Μήκους Δράμας .
ευρ για τα επόμενα δύο χρόνια , για Ποσληpθούν από τη έα χρονά και nάλι
τρόφιμα και άλλα είδη πρτης ανάγκης διαπροφολόγος , ψυχολόγος και κονωνγια ης φτωχές οικογένειες μέσω του κός λεπουργός, που βοηβούν τους ωφεΤΕΒA
Όπως είπε οκ Παναγκωτίδης, το πρό
γραμμα ΤΕΒΑ αυτή την οα έχει 2100 σημαντικό αυτό , γιατί ο διτροφολόγος ουσιαστικά έχαε αρκετά ενούαα , καθς οι διτες δεν που πάρθηκε ομόφωνα η απόφαση αυτή, το ζήτησα γα
ωpελούμενους , εν ο αpθμός τους είναι μπορεί να δσει συμβουλές επεδή οι
συνεχς αυξανόμενος και θα πρέπει να ψτωχοτερς οικογένειες θα πρέπει να
πω σι αναι nολύ σημαντική για το Δήμο poσεχουνε τη διατροφή τους , καιο καΔράμας αυτή η χρηματοδότηση. Αυτό νωνικός λειτουργός και ο ψυχολόγος
αποτελεί μια απάντηση στους επκρπές , μπορεί να βαηθήσει για τα προβλήματα
οι οποίοι το 2018 εερωνεύονταν ότι το
ΤEBA μαραζs μόνο πορτοκάλια και μήλα .
ΦΩΤΟ Π.Τ.
Ι Του Θανά ση Πολυμένη
ΕΙΝΗΣΕ αυτές τις μέρες ένα πρτο αρχικό φρε
-σκάρισμα της εξωτερεής όψης του ιστορικού Κα - νείου Ελευθερία , αλλά και την χρήση του , μιλάει στον
μενα δύο χρόνα , καθς μοιράσαμε πάνω
τηθεί από Πολιτιστικούς Συλλόγους κτλ
Για το φρεσκάρισμα της εξωτερικής όψης του Καφe για ένα από τα καλύτερα προγράμματα
φειείου Ελευθερία ,
προκειμένου
να Πρωνό Τίπο ο πρόεδρος του Π.Ο.Φ.ΤΜ.Μ. Δράμας
1 χρησμοποηθεί στα πλαίσια των φετινν εκδηλσεων κ. Γιργος Δεμερτζής, ο οποίος σημεινει Εμείς ζητή
σαμε να μην ενοααστεί ξανά ο χρος με απόφαση του
μόνο τρόφμα . Με τα χρήματα αυτά , θα
Όπως ανα γνωστό το Καφενείο -Ελευθερία , διατη Δημοτεικού ΣυμβουΛίου και μετά από πρωτοβουλία μου
1 σίας του Δήμου Δράμας , μέχρι πρότνος ενοικιαζόταν και να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του
1 από το Δήμο Δράμας σε ιδιτες, προκειμένου να λε- Δήμου γα πολπιστικές δράσεις Τόσα χρόνα κανένας
1 τουργεί ως καφέ
Παp όλα αυτά, όλα αυτά τα χρόνια, ο Δήμος Δράμας
δεν πλήρωνε ενοίκο και μόνο καταστρεφόταν. .
Όπως επισημαίνει ο κ Δεμερτζής, από την στιγμή
λούμενους του ΤΈΒA Είναι πολύ
1 πλήρωναν. Ο τελευταίος μάλιστα ενοοααστής έφυγε τις ανάγκες του Φεστιβάλ προχρησα τς εέργειες γα
1 μετά από έξωση που έκανε ο Δήμος και με δικαστική εν μια συντήρηση των εγκαταστάσεων και προχωρήσαμε
1 τολή , καθς είχε να πληρσει ενοίκια αρκετν ετν.
Πλέον , το ιστορικό Καφενείο-Ελευθερία , μετά από ωτέρων MΜημείων που εδρεύειστην Ξάνθη λόγω του
1 πρόταση του προέδρου του Πολιτιστικού Οργανισμού- διατηρητέου του κτιρίου .
Φεστιβάλ Ταινν Μικρού Μήκους (ΠΟ.Φ.ΤΜ.Μ ) κ .
Γιργου Δεμερτζή και ομόφωνη απόφαση του Δημοτι - οδεύτερος όροφος θα ακολουθήσει σε άλλο χρόνο, εν
κού Συμβουλίου Δράμας πρν από λίγο καιρό, θα βρίσκε τρα φρεσκάρεται ο πρτος όροφος.
τα στην αποκλειστική
χρήση του Δήμου, δεν θα
ενοοααστεί ξανά σε δι τες για να λειτουργήσει
ως χρος καφέ και θα
χρησιμαποιείται αποκλειστκά ως χρος εκδηλσεων .
Αρχικά , ο χρος θα
χρησμοποιηθεί από το
Φεστιβάλ για τα λογοτε
χνκά απογεύματα , αλλά
και ως χρος συνάντησης των καλλιτεχνν nou
θα βρίσκονται στην πόλη
σε μα μελέτη, η οποία εγκρίθηκε από την Εφορεία Ναυτν των οικογενεκν. .
Προς το παρόν έχουν διορθωθεί ση μεία στην σκεπή,
σελ4η
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Πάτκας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.ΠΘ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Ειδικευθείσο:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαϊδος
στη Β' Πανεπιστημακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. AΧΕΠΑ
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
npωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
στη Β' ΜENN Νο Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
μας για της κινηματογρα
φικές προβολές Από εxεί
και πέρα , θα είναι στη
διάθεση του Δήμου για
όπος άλλες εκδηλσεις
παρουσιαστούν ή θα η
Τηλ: 25210 351 94 - Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία , Δράμα
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:350-14:00 και 17:50-20:30 , εκτός aπόγευμα Τετάρτης
Ωράριο
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 ( εκτός Τετόρτης!
Σαββατοκρια κα κλειστά
Dr. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
τ.ΙΑΤΡΟΣ Κ.Α.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΤΕ
ΤΗΝ ΤΟΓΙΚΙ ΑΓΟΡΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Σύγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΑΝ/ΜΟ ΜUNSTER-MAΙNΖ
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
Dr. MED. ΑPOSTOLOS THEOFILOU
FACHARZT FUR ORTHOPADIΕ
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 26 -1% 0ΡΟΦΟΣ
ΤΗA. 2521306858-69463761 11
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ PAΝTΕΒΟΥ
Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ.: 25210 22423
email: iatdiagn osi @ gm ail. com
ΠΡΩΠΝΟΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα