Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ Ε
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 26.08 .2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΝΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6857
Από την επιτυχία του εμβολιαστικού προγράμματος
Πρόβλεψη Εθνικής για νάπιψη
για ανάπτιη
άνω του 5,7% Το 2021
Πρωτογενές έλλειμμα 9.063 εκατ. ευρ κατέγραψε ο προϋπολογισμός στο επτάμηνο, σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία του πρου
πολογισμού.Το ύψος των καθαρνεσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 26.969 εκατ. ευρ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 636 εκατ . ευρ ή 2,3% έναντι της εκτίμησης για το
αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική | Ενότητες Χανίων, Ηρακλείου
έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025
Μίνι lockdown
στην Μεσσηνία
Παρατείνεται η ισχύς των
ειδικν , τοπικού χαρακτήρα,
μέτρων στις Περιφερειακές
και Ρεθύμνου, έναντι του κορονοtου Covid-19 μέχρι και την
1η Σεπτεμβρίου.
Γκάζι στο σχέδιο ΚΟπτική
ίνα παντού στη χρα>
Παρά την είσπραξη ANFAS ποσού 644 εκατ. ευρ που
δεν είχε προβλεφθεί στο ΜΠΑΣ 2022-2025 , τα σημαντικά
μειωμένα έσοδα από το ΠΔΕ τον Ιούλιο 2021 είναι ο
βασικός λόγος της εν λόγω μείωσης.
Παράλληλα αποφασίστηκε η
λήψη ειδικν τοπικού χαρακ
τήρα μέτρων και για την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσην ίας.
Η παράταση των ειδικν μέτρ
ων για τις Π. Ε Χανίων , Ηρακ
λείου και Ρεθύμνου και η λήψη
ειδικν τοπικού χαρακτήρα
μέτρων για την Π. Ε Μεσσηνίας , αποφασίστη καν μετά
την εκ νέου αξιολόγηση των
επιδημιολογικν δεδομένων
από την επιτροπή των Λοιμωξιολόγων και την Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας
Υγείας έναντι του κορονοίου
Covid-19 στο πλαίσιο της επιδημιολογικής επιτήρησης της
χρας ανά Περιφερειακή Ενότ
ητα και Δήμο σε εβδομαδιαία
βάση.
Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήΑθαν σε 29.461 εκατ. ευρ , μειωμένα κατά 651 εκατ.
ευρ ή 2,2% έναντι του στόχου.
Με συμβούλους τους οποίους επέλεξε μέσα στον
Αύγουστο με ταχείς διαδικασίες επιχειρεί να τρέξει) προγράμματα και έργα για την ανάπτυξη και
τη χρήση οπτικν νν στη χρα μας το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σύμφωνα με
απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας
Τηλεπικοινωνιν και Ταχυδρομείων Δρ . Αθανά
σιος Σταβέρης-Πολυ καλάς , η ένωση εταιρειν
Remaco και ΣΑΛΦΩ και Συνεργάτες εγκρίνεται
ως προσωρινός ανάδοχος του έργου Παροχή
Επικουρικν Υπηρεσιν Υποστήριξης για την
Δράση: Κουπόνι Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας
(Superfast Broadband)> με α/α προσφοράς και με
συνολική προσφερόμενη τιμή 423.734,31 Ε
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Υπενθυμίζεται ότι τα μέτα
που ισχύουν είναι τα κάτωθι:
Πρόστιμο 165.000 ευρ , κομική επιχείρηση η Επιτο δεύτερο υψηλότερο, τροπή Εξέτασης Παρατπου έχει επιβληθεί ποτέ
στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την προστασία κής Ανάπτυξης και Τρο
των Προϊόντων Ονομασίας
(ΠΟΠ ) , με το πρτο να
έχει επιβληθεί πάλι επί
ημερν του Υπουργού παραγωγή και διακίνηση
Σπήλιου Λιβανού στο
Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης
φίμων , επέβαλε σε τυρουπιν & Παραβάσεων
Απαγόρευση κυκλοφορίας από
01:00 το βράδυ έως 06:00 το
πρωί, με εξαίρεση λόγους
εργασίας και σοβαρούς λόγους
υγείας.
του Υπουργείου Αγροτφίμων , μετά από εισήνΕΛΓΟΠροέλευσης ηση
ΔΗΜΗΤΡΑ, για μη τήρηση της νομοθεσίας στην
Απαγόρευση μουσικής καθ
το εικοσιτετράωρο σε
καταστήματα
ενδιαφέροντος
γωγίας.
υγειονομικού
φέτας ΠΟΠ.
Ψυχακαι
Τρο>>
Created by Universal Document Converter