Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Γερμανία
-Κάθε χρόνο καναζητούνται 400.000 ειδικευμένοι μετανάστες
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ 6047 Πέμτη 26.08.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Στις πυρόπληκτες
περιοχές
ονέος Πρόεδρος
Vodafone:
>>>Τελ.
>>> Τελ.
Ολοκληρθηκε ο τρίτος διαγωνισμός Generation Next
Τι αλλάζει στην παρασκευή
ζωοτροφν
της ΚΕΕ
Ε Χατζηθεοδοσίου
Ποιες δράσεις για τους
ο Πρόεδρος της Κεντρικής
Ένωσης
Ελλάδος κ . Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ως Πρτη ενέρ
γεια μετά την ανάληψη των
καθηκόντων του , ξεκινά
Περιοδεία στις πυρόπληκτες
Περιοχές , Προκειμένου να
ενημερωθεί για Τις ανάγκες
επιχειρήσεων
επλήγησαν από τις καταστρ
οφικές Πυρκαγιές. Σε κάθε
Περιοχή θα ΠραγμαΤΟΠΟΙείται διευρυμένη κοινή
συνεδρίαση της Διοικητικής
Επιτροπής της ΚΕΕ υπό Τον
Πρόεδρό της κ . Γιάννη Χατ
ζηθεοδοσίου και των Δ.Ε.
Των κατά Τόπους Επιμελ
ητηρίων , με στόχο τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων για τη στήριξη των
Πυρόπληκτων επιχειρήσεων.
Στις συνεδριάσεις έχουν
Προσκληθεί βουλευτές και
εκπρόσωποι της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Η ΚΕΕ θα ενισχύσει τους
Πληγέντες με το Ποσό των
100.000 ευρ, εν θα Προσφέρει εφόδια και είδη
Πρτης ανάγκης.
για Τους
Επιμελητηρίων
Νέα Πρόστιμα σε eshops γα
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ανακοιννει την εβδομαδιαία
επιχειρησιακή δραστηριότητα
της Διυπηρεσιακής Μονάδας ευρ για Παραβάσεις των
Ελέγχου
(ΑΙ.Μ.Ε.Α.) για την αντιμετπιση του Παράνομου σιν (Κανόνες ΔΙΕΠΠ), Του
εμπορίου στο σύνολο της
επικράτειας
την αντιμετπιση του Παρά εμπορίου έλαβαν
νομου
χρα σε ΑΤΤική.
Ειδική <μέριμναν για στην ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης και της
ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθς και της
δημιουργίας θέσεων εργασίας από αυτές, σε συνδυασμό με την υλοnοίηση παραγωγικν επενδύ σεων, Περιέχει το Επιχειρησια κό Πρόγραμ
μα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Έρευνα και Κανοτομία
(ΕΠΑVΕΚ) το οΠοίο έχει αποσταλεί Προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επ
τροπή και ανα μένεται να τη λάβει εντός του Σεπτεμβρίου.
3. Επιβλήθηκαν Πρόστιμα
συνολικού ύψους 12.75ο
Σε δήλωσή του ο κ . Χατζηθεοδοσίου
Αγοράς Κανόνων Διακίνησης
Εμπορίας Προϊόντων Υπηρετης
επισημαίνει:
<Μέλημα μας , σε συνεργασία Πάντα με τα Επιμελητήρια των Πυρόπληκτων
Περιοχν είναι να στηρίξουμε και οικονομικά και ηθικά
Τις επιχειρήσεις που επλήγ
ησαν από τις Πυρκαγιές,
αλλά και να στείλουμε το
μήνυμα ότι η ενίσχυσή τους
Πρέπει να συνεχιστεί . Δεν
Πρέπει να αφήσουμε την
περιφέρεια να ερημσει,
ούτε να μείνει κάποια
επιχείρηση αβοήθητη αυτή επιχειρήσεις της ΔΙ. Μ. Ε.Α. για
τη δύσκολη ρα .
υπαίθριου
(ν.4497/2017),
4712/2020 Που αφορά την
εμπορίου
1. Κατά το χρονικό διάστημα Τροποποίηση του άρθρου 11
από 09.08.2021 έως και
22.08.2021 πραγματοποιήθη-κυρσεις για την αντιμετπ καν συνολικά 219 έλεγχοι και
βεβαιθηκαν 12 Παραβάσεις απομιμητικν/παραποιημέ- εκτενής αναφορά σε αυτή την
Που αφορούσαν στο Παράνομο εμπόριο.
του ν. 3377/2005 Διοικητικές
του ΕΠΑVΕΚ, ο οΠοίος θα αnολεί σηις κοινοτικές αρχές , γίνεται σπάσει σημαντικό μέρος των
κονδυλίων του Προγράμματος,
που ανέρχονται συνολικά στα
ΣΤΟ Προσχέδιο Που έχει αποσταση της παράνομης διακίνησης
Πρωτοβουλία, η οποία μάλιστα
αποτελεί <ειδικό στόχο εντός 3,9 δισ. ευρ.
νων Προϊόντων και
ν.4446/16 Που αφορά στη
χρήση τερματικού αποδοχής
καρτν και μέσων Πληρωμής
με κάρτα (POS).
2. Σε συνεργασία με την
Ελληνική
Αστυνομία,
Created by Universal Document Converter