Πρωτοσέλιδο Αγώνας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κάτι σκάβεται "
στα αρχαία Αβδηρα
θέλεις νυ μύθεις nς ζούοαν οι άνοpunει στα c Τι ανοκείμενα χρησιμonοιούσων στην καθημερινη
Πς τα έφτιοκναν , θΕnεκ να μάθεκ τα μυστικά
Που κρύβει στα σηλάνα της η γn : Γιατί δεν έρχεοι
νυ σκόυουμε nopέα και να τα σνακαπύψουμε,
Έλα να "Ζωντανέψουμε, μαί το noρελθύν . Έλα
νο νwpίσεις από κοντά πς vίνετοι μια σνασκοφn , να
Ιδnn την noρεία των ευpημάτων aπό το χμα μέχ το
ρύφι του μουοείου
Ανακοίνωση
από το Τμήμα Δασολογίας του ΔΙΠΘ
για τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές
Από 1/9 αναστέλλονται
οι κανονικές άδειες του προσωπικού
των Νοσοκομείων
και των Κέντρων Υγείας
Το Σωματείο Εργαζομένων
Νοσοκομείου Ξάνθης
υπέρ του εμβολιασμού,
κατά της υποχρεωτικότητας
Το ΔΣ του
Σωματείου Ερ
Με σχετικό ση
μερινό έγγραφο
το Υπουργείο
γαζομένων Γ.Ν
Υγείας γνωστο .
|Ξάνθης τάσσε
ποιεί , για την
ται υπέρ του
αντιμετπιση
| εμβολιασμού,
έκτακτων ανα.
κατά της υπογκν, την ανα .
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
χρεωτικότη
τας . "Κανένας
συνάδελφος
στολή κανονικν ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
αδειν του προ.
σωπικού των Νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΕΚΑΒ, του ΕΟΔΥ
σε αναστολή εργασίας , κανένας συνάδελφος χωρίς μ.
και των Δημοσιων Δομων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
σθό .
(Κέντρα υγείας, Πολυδύναμα περιφερειακα ιατρεία, τοπικα
Καλεί και σε κινητοποίηση την Πέμπτη 26/08 στις 11
ιατρεία , τοπικές ομάδες υγείας) από 19/2021 μέχρι νεωτέ .
το πρωί στην είσοδο του Νοσοκομείου Ξάνθης
OSCAR ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Η Αυγουστιάτκη Πανο ληνος nάνω αno τmν EANΟΗ
Αno τον καταξιωμένο, πολυβραβευμένο συμπonίτη μας Γιργο Κράλη.
Η φωτογραφία εναι τραβηγμένη anό την κορυφή του Αυγού .
Μέχρι και τον αντι
κατοπτρισμό της Σελή .
η νέα ενίσχυση των Νοσοκομείων Δράμας
και Καβάλας από την Περιφέρεια ΑΜΘ
νης στη 6λασσα anoδίδει μοναδικά , ιδαν .
κά, σαγηνευτικά ο φω.
τογράφος .
onως αναφέρει ο
oη του στο F0tebook.
η Αυγουστιάτικη nαvσεληνος , nάνω anό
την Εάνοη.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα