Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
Σήμερα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΤΑΙ
ΣΕΛΙΑΕΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΤΟΙΚΗ
ΤΟΠΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΜΙΚΗ
Θεσσαλονίκη
Κωδικός 8711
Hellenic Post
Ετος: θο-Εγνατία 64-Τηλ. 2310 240 652-FAX:2310 24278 Το: 1E-Αρ. Φύλλου: 2073 Ττάρτη 25 Αυγούστου 2021
φέρσα αποδείθηκε
D απειλητκό enail
σε ενοδοχεα
>>>> 4η
Απαγόρευση
κυνηγιού
για 10 χρόνια στο
Δασόκτημα
Ωραιοκάστρου
Τμήμιας μιη τας Μηης αm
Δημήτρης
Τσαλικάκης:
. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει
μια σχετική
πίεση, αλλά δεν
έχουμε φτάσει
στο σημείο να
φτιάχνουμε ΜΕΘ
εκστρατείας
>>>> 5η
Στον εισαγγελέα 48χρονος για τη δολοφονία της συντρόφου του
>>>> Τη
>>>> Τη
ΠΡΑΚΤΟΡΕΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔΩρειοκάστρου: Κατέξεση VOUHER
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19 & DΠTH ΚΤΣΑΡΗ
ΣΥΚΙΕΣ ΒΕΣΣΑΛΕΝΙΚΗΣ
γραφίο 33τ.μ. επίτης
οδού Εγνατία 64
και Βενιζίλου
( 2ος όροφος) κατάλληλο
για γιατρούς, λογιστές,
δικηγόρους κ.ΤΑ.
Πληρ. Τηλ. 6944 32461
2316 018 019
Από τον Δημοτικό Οργανισμό Πολιτι-| προσχολικής ηλικίας την Παρασκεσμού , Πρόνοιας και Αλληλεγγύης | υή 20.08.2021, τα γραφεία των ΒρεφΩραοκάστρου (Α.Ο.Π.Π.ΑΩ) γίνεται ονητιακν και Παιδικν Σταθμν
γνωστό πως σε συνέχεια των ανακοινσεων της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. αναφ
ορικά με την έκδοση των οριστικν Παλαιόκαστρο) θα δέχονται τα νouchαποτελεσμάτων για τα προγράμματα
Εναρμόνιση
Επαγγελματικής Ζωήςν και Οικονομική Στήριξη Οικογενειν με παιδιά
Β977 298 697
Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω .
αγνα και Καραίσκάκη, 1ος όροφος,
( Μακεδονικού
tharinik13Qumail.com
er των ωφελούμενων από την Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021, από τις
7.30 έως τις 14.00.
Οικογενειακής
ΝΙΚΟΣ
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
Created by Universal Document Converter