Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Star press:Recognized text:
Σφαγή με τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν μέχρι τον Μάρτιο!
οι τελευταίες ρες του Ανέστη Βλάχου
0 κακόςs
του σίνεμά
- Τειάρω 25 Αυγούστου 2021 Αρ. Φύλλου 2.132
Ένα Βήμα ηριν oόσειν ο φυλακισμένος ηθοnοιός
ΛιΠοθύμησε και μεταφέρθη κε στο νοσοκομείο Μυκόνου Doλ 1
Έτοιμος να . κλaηδήσει
Εερή. . ταιβαιάστηκε η Εάσα Μπάστα ο Φιλιππίδης
Απειλητικά μηνύματα φέρεται να δεχόταν τον τελευταίο μήνα το μοντέλο με την κόκα
ΠΟΙΟΙ ΑΠΕΙΛΟΥΝ
ΤΗΝ ΜΠΑΡΜΠΑ
Ποιος είναι ο σείκης της Γλυφάδαφ και Πρην σύτυγός της, με εμμονή
στις νεαρές καλλονές και η άγνωστη σχέση του με τον Αριστοτέλη Ανάση
Λπτομέρειες για το φογικό στύχημα στην Eπίδουρο Τραγωδία στην Ηλεία με φαγωμένο πτμα θpβερ μετο απρόσμενο ελος τς στυρ wν καλιτίων
από τος
Πόνους
η Βάνα
Μπάρμηα
Έπαθε ανακοπή και τον
κατασηάραξων ζ!
Δεν είχε κανέναν να τον βoηθήσει ο 82χρονος
θάνατος-μυστήριο του μοντέλου Νaνά Taπάσκου
Κόντεψε να Πάει anό. . . πέσιμο
σελ12
Ερωτηματικά για τη σεέση της με την Χρυση Αυό σελ 12
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
25/08/2021