Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυεής-Νικ αος Καραθάνος 1951-1974 Ιδωκτήτρια-Εκδότρια Στανμίδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Περίοδος " ( 1974Ap. φύλλου 6830-12A14
0,50 ε
Μια άκρως ενδιαφέρουσα
εκδήλωση στην Πλατανιά με
Τίτλο Η Πλατανιά στο βάθος
των αινων-Ο πολιι σμός
και η ιστορία τη
Μλάνε στον "n.T o φιλόλογος- συγγρο φέος κ . Χατζόπουλος και ο συγγροφέας κ .
Έφυγε από
τη ζωή
ο Δραμινός
ηθοποιός
Ανέστης Βλάχος
Στα πλαίσια του πολυμορφικού
UNDERCURRENT Fostival
Η μικρού μήκους
θεατρική παράσταση
αίππόλυτος καλυπτόμενος
σήμερα στη Δράμα
Με την ερμην εία των Δραμινν Ξένιας
Πετμεζά και της Μοίρης Κούστα
Δυο Δραμινοί
ανάμεσα στα μέλη
της νεοίδρυθείσας
Πανελλήνιας Ενωσης
Δασκάλων
Δημοτικού Χορού
Για αναβάθμιση του ιατροτεχνικού εξοπλισμού
Διαμαρτυρία μικροπωλητν
της Δράμας κατά νέων
αδειν στη λαϊκή αγορά
Ενίσχυση του Νοσοκομείου
από την Περιφέρεια
Δόθηκαν θέσεις στη λαϊκή της Δράμας σε Ξανθιτες εν δεν υπάρχουν
κενές θέσεις
> Μιλάνε στον l.Tη πρόεδρος του Σωματείου Μικροπωλητν Ν. Δράμας και
ο αντιδήμαρχος Οικονομικν του Δήμου Δράμας
Του Θανάση Πολυμένη
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
σχετικά με το ζή1 αδειν nou δ6θηκαν σε.
1 μκροπωλητές από την
1Ξάνθη για τηλαή αγορά
1 της Δράμας, προέβησαν
1 χθες μέλη του Σωματείου
1 Μκρoπωλητν Ν Δρά1 μας
Αντπpοσωπεία του Σωματείου Μορoπωλητν
Δράμας , με επικεφαλής
την πρόεδρό τους κα
Παρασκευή Παπαδοπούλου , επσκέφθηκαν χθες
το πρωί τον αντδήμαρχο
Οικονομικν του Δήμου
Δράμας κ rάνη Εφpαμίδη καθς και τον αντηεριφεραάρχη Δράμας κ. Πργο Παπαδόπουλο .
Από την Περpέρεια εγκρίθηκαν ηpιν από ένα μήνα Πe νες. Τότε λες να έρθει όποιος θέλει να δουλέψει.
ρiπo , δύο νέες άδειες μικρατωλητν για να μπορούν
να εκθέτουw στη λαή αγορά της Δράμας . Το πρόβλημα πέχαναν , έδωσαν δυο θέσεις. Φάνηκε ότι από την παλιά
είναι ότι , όπως λειτουργεί σήμερα η λαίή της Δράμας , λαϊκή υπήρχαν 8 κενές θέσεις, έκαναν αtτημα 2 από την
σε δύο σημεία, δεν υπάρχει η δυνατότητα κενν θέ - Ξάνθη και πλέον τους έχουν τακτοποήσει εν ουσια σεων εν όπως υποστηρζει ο αντιδήμαρχος Δράμας κ
Εφραμίδης , η διαδκασία αυτή είχε εκνήσει από το
2017 περάτου , πρo Covid ετοχή , όταν η κατάσταση ήταν ρα όλοι οι Δραμνοί που έχουν άδεα , όλοι εκθέτουν
διαφορετική.
Μλντας Χeες στον -Πρωνό Τύπο- η πρόεδρος του φως από το Υπουργείο στε να βγουν νέα εθέτες , Αν
Σωματείου Μικροuλητν Δράμας κα. Παπαδόπουλου , δεν δοθεί με σα λύση στο rpόβλημά μας , θα ξεκνήεξήγησε ότι δ6θηκαν δύο νέες θέσεις σε μια λαή
αγορά , η onoia αυτή την ρα λετουργεί σε δύο μέρη μας , ή στη συνέχεκα θα προβούμε δικαστκά αν
Οι μοοί είμαστε στην οδό Χελμού και οι μσοί στην 19ης συνεχσουν να έρχονται στη Δράμα α Ξανθιτες.
Μαΐου και η διαδικασία όπως έγινε δεν είναι νόμιμηΌπως μας λέει η δια,
oι θέσες που φαίετι.
ότι είναι κενές , εναι αό
την παλιά λαή αγορ ,
όταν λειτουργούσε από
την προ Covid εποχή.
πριν από δύο χρόνια ,
στην περιοχή της 19ης
Μaΐοu. Aυτή την ρα , ου
θέσεις που λετουργούν
στην οδό Χελμού, είναι
όσες είναι ακρβς και ου
μοκροπωλητές Δεν υπάρχει περίσσευμ .
Για να πεις ότι υιάρ.
χουν θέσεις, θα πέπε
να τακτοποήσεις πρτα
τη λαϊκή αγαρά , να πάρει
την τελική της μορφή να
υπάρξει οριστικατοίηση
Από την συνόντηση της Δευτέρας στο Νοσοκομείο Δράμας
|Ε ΝΕΑ απόφαση που υπέγραψε εξατλισμό πληροφορικής και καθαριότη|ο περφeρειάρχης Αν . Μακεδο - τας
Ι νας-epάκης κ . Χρήστος Μετος , ενισχύονται τα δύο Νοσοκομεία σκέφθηκε το νοσοκομείο της Δράμας
Δράμας και Καβάλας , με συνολικό ποσό όηου συμμετείχε σε σύσκεψη για ις πρό
1 εκατομμυρίου ευp Η χρηματοδότηση σθετες ανάγκες του νοσοκομείου ενόψει
αυτή αφορά στην αναβάθμση του κατροτεχνκού εξοπλισμού των δύο Νοσοκο- των εμβολιασμν CcovD-19 στην Περ
μείων. Σε δελτίο Τύπουτο στοίο εξέδωσε φερeακή Ενότητα Δράμας
Χθες η Περιφέρεια ΑΜΘ, αναφέρεται ότι
η Περpέρεα Ανατολικής Μαrεδονίας πλευρά του νοσοκομείου , η δοικήτρια
και eράκης την πολιτοκή της για τη στή- κυρία Μκη Καρατζόγλου , ο αντπpόριξη του δημόσιου συστήματος υγείς , εδρος κ Χρήστος Γεωργασόηουλος και
με τη διάθεση εππλέον πόρων από το
ΕΣΠΑ.
Με την αφορμή αυτή, ο κ . Μέτιος επιτου φθνοπρου αλλά και για την nopeia
ΦΩΤΟ Π.Τ.
Από η χθεσιή διαμαρτυρία των μικροπωλητν έξω από την ΠΕ. Δράμας.
πως θα λετουργεί και αν έχει κενές θέσεις, τότε τις & Στη σύσεψη συμμετείχαν , από την
Αυτοί όμως τρα , έδωσαν υnoσχέσεις ή ποος ξρε
οδιευθυντής της ατpeής υπηpsσίας ιαΗ χρηματοδότηση για το νοσοκομείο από την πλευρά της Περοpέρεας παρόν της Δράμας ανέρχεται σε 566.480 ευρ τες ήταν ο αντιπερωpερeιάρχης Δράμας
και θα καλύψει ανάγκες του νοσοκαμείου κ. Πργος Παπαδόπουλος , ο πρόεδρος
σε σύγχρονο χερουργικό εργαστηρκό του πeρpεpeιaκού συμβουλίου κ Χρήκαι νοσηλευπικό εξοπλισμό , εξοπλισμό στος Γαπαθεοδρου, ο αντατεριφερει ατρείων, πληροφορικής και εστίασης
Σε άι αφορά το νοσοκαμείο της Καβά - κτηνιατροής κ . Πργος Ζμπίδης και ο
λος , η χρηματοδότηση ανέρχεται σε εντεταλμένος σύμβουλος εφαρμογής
450 160 ευρ και θα καλύψει ανάγκες σε δράσεων κανωνκής πολιτικής και συνέρ
γενικό κατρστε χνολογικό εξρηλισμό, σε γειας κ Αριστείδης Μουσάδης
στοκά δεν υπάρχει λαϊκήΗκα Παπαδοηούλου, σημεκνε ακόμα ότ , αυτή την
όρχης αγροτικής ακονομίας και
στη λαϊκή αγορά της Δράμας Δεν δόθηκε το πράσνο
σουμε &αμαρτυρές και θα κλείσουμε τη λαίή της Δρά
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Πάτκας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Αποφοτη ατρικής σχολής ΛΠ.e.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όnισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 2521ο-20806
στη Β ΠανεTιστημακή Παιδιστρκή Κλινική
Νοd ΑΧΕΠΑ
Αξονικές τομογραφίες
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Ανaμακτη - Αξονική Στεφανιογραρία
Αξονικές Αγγείογραφίες
σύγκρονων διαγνωστικν
Τηλ: 25210 35194-Κιv: 69774 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Συμβεβλημένοι με toν ΕΟΠY
Καθημερινα 8 50-14:00 και 1 7:30-20:50, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Dr . ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
τ.ΙAΤΡΟΣ Κ.Α.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
Σύγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΟNSΤER-MAΙΝΖ
Dr . MED , ΑPOSTOLOS THEOFILOU
FACHARZT FUR ORTHOPADIΕ
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ26-15 ΡΟΦΟΣ
Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ.: 25210 22423
email : [email protected] com
ΤΗΛ. 2521306858-6946376111
ΠΡΩΝΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ PAΝΤEΒΟΥ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα