Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,τι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Αυξημένα Παραμένουν
τα κρούσματα στη Λακωνία
Μήνυμα ανάταξης
| στους πυρόπληκτους
3 σελ. 7| της Μάνης > σελ . 8
Ιδρύθηκε η Εταιρεία
|Σπαρτιατικν Σπουδν
> σελ. 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021 | Ετος 26| Αριθμός 6185 | Τιμή φύλλου 0,508
Τηλ: 2731081253 Fax: 2731081250.e-maitinfo @lakonikos.gr. www.lakonikos.gr
π θα ισχύει για εργασία , μετακινήσεις, Ψυχαγωγία από 13/9
Μέτρα και περιορισμοί
για ανεμβολίαστους
Αίτημα
για διενέργεια
αυτοψίας
σε καμένα κτίρια
στη Μάνη
Δηλσεις
και για ζημιές
από καύσωνα
Covid Frοe OR
Κάλεσμα στους Πολίτες
ιδιοκτήτες κτιρίων,
επλήγησαναπό τις ηρόσφα τες ηuρκαγιές , απευθύνει ο
Δήμος Ανατολικής Μάνης
Ειδικότερα , οι κάτοχοι κτι Δεκτό
σμάτων στα οnoίa δεν έχουν
ERTIFICΑΤΕ
| ΕMΒΟΛΙΑΙΜΟΥ
διενεργηθεί ουτοψίες από τα
κλιμάκια της Διεύθυνσης
Αnοκατάστασης
σεων Φυσικν Καταστροφν (ΔΑΕΦΚ , μηορούν να
Εnπτ.
Προσέλθουν στο δημαρχείο
Γυθείου έως και τη Δευτέρα
30 Αυγούστου 2021 , nροκει μένου να υποβάλλουν a .
ΑΠΟκλειστικά σε ιδιωτικά κέντρα τα τεστ
Δέσμη μέτρων δημόσιας υγείας ανακοινσεις του λέγοντας Πως εδ και στο εξής τα νοσοκομεία έχουν αυξηθεί οι αριθμού , ανέ
τημα για τη διενέργεια
στους Πολίτες και θα ισχύσουν Πως εξελίσσεται μία Πανδημία στατικά .
από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου , ανεμβολίαστων , Πάνω από το
με στόχο την ανάσχεση της Παν - 90% των ασθενν nou Βρίσκον- έχουν εμβολιοστεί πλήρως να αγγίξει η Ελλάδα το επίπεδο
δημίας , ανοκοίνωσε ο υnouργός ται σε MΕΘ-Coνid είναι ανεμβο - κοντά στους 6 εκα , συμπολίτες των
Υγείας Βασίλης Κικλιας
Ουπουργός Υγείας ξεκίνησε ις τοντας nως στόχος είναι anό ξηθεί. Ήδη, μετά τον 15ούγουστο
νοντας Πως χρειάζονται Περίπου
Επιλογή έχουμε και συνολικά 1 εκατ εμβολιασμούς ακόμη για
ουτοψίας από την εν λόγω
υnηρεσία.
άλλων
ευρωηαϊκν
Αnαραίτητα στοιχεία nou
λίαστου , ισχυρίστηκε , προσθέ - μας εν ο αριθμός ουτός θα αυ- χωρ .
Πρέπει να προσκομίσουν οι
συνέχεια σελ 8
Πληγέντες είναι τα εξής Ονο ματεπνυμο και Πατρνυμο
ιδιοκτήτη, ΑΦM , τηλέφωνο
επικοινωνίας , περιγραφή ζημιν . Επιλέον , οι nολίτες
μηορούν να απευθύνονται
Ευρείες συσκέψεις σε Σπάρτη και Τρίπολη
0 σχεδιασμός
για την Πυρόπληκτη Πελοπόννησο
τηλεφωνικά για Παροχή ηλη
ροφοριν στη ΔΑΕΦΚ στο
τηλέφωνο 210 6509300.
Εξάλλου , ο Δήμος ΑνατολιΕπίσπευση αντιπλημμυρικν έργων και γρήγορες αποζημισεις
κής Μάνης ενημερνει τους
Η καταγραφή των ζημιν και
η αντιμετπιση των συνεπειν
των ηρόσφατων ηupκαγιν
nou έπληξαν Περιοχές της Πε ριφέρειας Πελοποννήσου αno τέλεσαν το θέμα συσκέψεων
διενεργήθηκαν nαρουσία του
υφυπουργού nαρά τω Πρωθυ Πουργ Χρήστου Τριαντόπουλου αρμόδιου για θέματα
κρατικής αρωγής και αnοκατάστασης από φυσικές καταστροφές , του γενικού γραμματα
Δημοσίων Επενδύσεων και
ΕΣΠΑ Δημήτρη Σκάλκου,
καθς και του Προέδρου του
ΕΛΓΑ Ανδρέα Λυκουρέντζου.
συνέχεια σελ 9
καλλιεργητές σύκων και αμ .
Πελιν , των onoίωνη nαρa γωγή έχει υποστεί ζημιά anό
τον καύσωνα και έχουν υnoΒάλλει δήλωση καλλιέργειος
nou nραγματοηοιήθηκαν η
Δευτέρα 23 Αυγούστου σε
Σπάρτη και Τρίηολη .
Οι ευρείες συσκέψεις , στις
onoίες έλαθε μέρος ο περιφε
ρειάρχης Παναγιτης Νίκας .
ΟΣΔΕ, ότι δύνανται να κατα θέσουν δηλσεις ζμίς
στους κατά τόηους ανταno κριτές ΕΛΓA έως την Πέμπτη
2 Σεπτεμβρίου 2021.
Β1lakonikOS.gr
Τσιτσιπάς , εμβόλια
και συνδικαλισμός
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
του Βοδωρή Γεωργακόπουλου
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα