Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 25.08.2021
Email:[email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚONΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7676
29 χρόνια Προτεραιότητα ο κλάδος της τυροκομίας για τον
περιφερειάρχη δυτικής Μακεδονίας
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
13 Σεπτεμβρίου
Πού Θα απαγορεύεται η είσοδος ανεμβολίαστων πολιτν
Που μπαν ε
αn Πόσυ Τεσ Βα κάνουν οι εργαζόμενοι
θα κάνουν 01 εργαζομενοι
Αυτό το φθνόπωρο όλοι μπορούν να προστατευτούν και να
Προστατεύσουν μέσω τον εμβολίων, δήλωσε ο Βασίλης Κικλας
ανακοινόνοντας το μέτρα που θα σχύσουν για τους ανεμβολίαστους.
Όπως είπε, Πάνω από το 90%
Των ασθενν σε ΜΕΘ Covid
ενα ανεμβολίαστοι. Ανακοίνω
σε όΤΙ τα νοσοκομεία θα
συνεχίσουν να ευτηρετούν όλα
τα περιστατικά και δεν θα μετα
Τραπούν κλνικές αποκλαστικά
σε Covid καθός αυτό θα ήταν
άδικο για τους εμβολιασμένους
που δικαιούνται περίθαλψη γα
άλλες ασθένεες
Στην αγορά συναλλάγματος , το ευρ κά σε Ποσοστό 0,08% έναντι του γεν και
έναντι του δολαρίου σημεινει οριακή διαμορφνεται στα 109,790 γεν .
Πτση σε Ποσοστό 0,09% και διαμορφνεται στα 1,1735 δολάρια.
Το ευρ βρίσκεται στα 128,830 γεν , στο
0,8555 με τη στερλίνα και στο 1,0711 με
το ελβετικό φράγκο.
Η σοτιμία του δολαρίου ενισχύεται οριαΕλάδας στην
Η στερλίνα έναντι
σημεινει οριακή πτση 0,02% και διαμορφνεται στα 1,3718 δολάρια
δολαρίου
δίσεον σε Ανανεύα.
Την Τετάρτη 25
Αυγούστου 2021
Η ημερομηνία διακανονισμού (set -τευτές
κούς Διαπραγμαανταγωνιστικν ποιηθούν
Αγοράς Προσφορν , Τόσο Τιμή της ΤελευH.Δ.Α.Τ.,
διενεργηθεί tlement) θα είναι
Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων Αυγούστου 2021
διάρκειας
εβδομάδων του
Ελληνικού
Δημοσίου,
Ποσού 625 εκα τομμυρίων ευρ, γίνει με ανταγωνι
σύμφωνα με τη
διαδικασία
κατά την ημέρα ταίας Προσφοράς
διεξαγωγής της
δημοπρασίας , όσο
και κατά Το χροη Παρασκευή 27
Που γίνεται δεκτή
στη δημοπρασία
( cut-of
Προβλέπεται από
Κανονισμό νικό διάστημα της μέχρι συνολικού
price)
Οι Τόκοι των εντό κων υπολογίζον- Λειτουργίας τους
με χρονική Επίσης, βάσει Του
Δικηγόροι:
Η κιβφνηση επισπιύδα
μίας ( 1) εργάσιμης ύψους 30% επί
ημέρας μετά το
Τέλος αυτής, και
δημοπρατούμενου Ποσού
για κάθε μία από
Τις παραπάνω δύο
Περιπτσεις.
μορφή, βάση ACT/ 360.
Η δημοπρασία θα
Κανονισμού των
Βασικν Διαπραγ- μέχρι ρας 12.00
ματευτν παρέχε
ται η δυνατότητα γωνιστικές Προυποβολής
μ.μ. Οι μη ανταπλαστηριασμούς
Φεβρο-στικές προσφορές
από τους Βασιυαρίου 2022.
σφορές θα ικανο2η
Created by Universal Document Converter