Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εγκρίθηκε η εξαγορά της < Θερμοηλεκτρική Κομοτηνής
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ .
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 6046 Τετάρτή 25.08.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Οι ταύρο
κυριαρχούν
στην Wall
Street
>>> Τελ.
ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ
>>>Τελ.
Δράσεις για αποκατάσταση του
περιβάλλοντος από την IΚEA
Πρωτόκολλο συνεργασίας για τον
έλεγχο των λιπασμάτων
Έχουν Περάσει τουλάχιστον
δύο δεκατίες από την τελευταία φορά που αναλυτές της
Wall Street ήταν Τόσο ενθουσιασμένοι, με τους <ταύρους να κυριαρχούν στη αμε
ρικανική αγορά και το επενδυτικό
βρίσκεται στα ύψη.
Φορολογικές δηλάσες
ενδιαφέρον
Ενδεικτικό του κλίματος Πυ
επικρατεί, είναι το γεγονός
ότι ΤΟ 56% Των εταιρειν
του S&P 500 έχουν σύσταση
αγοράς (bυy ) , Ποσοστό Που
σύμφωνα με το Bloomberg,
είναι το υψηλότερο από το
Κινητά
Και εκτός , από Τις αποτιμήσεις στο ταμπλό και πην εξε
λίξη των χρηματιστηρια κν
δεικτν είναι ένα ακόμα
σημείο Που δείχνει την έκτα
ση του ενθουσια σμού στην
αγορά, μετά από μία εντυπω
στακή Περίοδο εταιρικν αναΚοονσεων.
Η Sansung Προηγείται σε
Παλήσεις στην Ευρόπη
31% για το δεύτερο τρίμηνο
του 2021, μειωμένο κατά 4%
Παρά το γεγονός όΤι ιστορικά
οι αναλυτές, διάκεινται Πιο
ευνοϊκά προς το στρατόπεδο
Των ταύρων , Πλέον έχουν
γίνει ακόμα πιο αιστόδοξοι
μπροστά στη συνεχιζόμενη
αύξηση των δεικτν και στα
εταιρικά κέρδη Που ξεπερ
νούν ακόμη και Τς υψηλότε
ρες προσδοκίες
Ισχυρή ανάκα μψη σημείωσε
η αγορά έξυπνων κινητν
τηλεφνων στην Ευρπη για
το δεύτερο Τρίμηνο του
2021, όΠου όμως οι πωλήσεις
δεν είναι ακόμη αυτές που θα
ήθελαν οι εταιρείες καθς η
Πανδημία εξακολουθεί να
επηρεάζει την οικονομική
δραστηριότητα.,
σύγκριση
αντίστοιχη χρονική Περίοδο
του 2020. Στη δεύτερη θέση
όμως βρέθηκε η κινεζική
Xiaomi με μερίδιο Που έφτα
σε το 24% , καταγράφοντας
ανάπτυξη κατά 151% σε διάΜε δελτίο Τύπου την Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021 το υπουργείο Οικονο μικν Προχρησε σε μικρή Παράταση τις υποβολής των φορολογικν
δηλσεων φυσικν και νομικν Προσπων.
Πιο συγκεκριμένα, Παρατείνεται η Προθεσμία υποβολής των φορολογικν δηλσεων έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2021.
στημα έτους.
Ανάλογο άλμα στην αύξηση
των μεριδίων και τις Πωλήστημα αυτό ήταν κινεζικές σεις κατέγραψαν άλλες κινε
εταιρείες έξυπνων κινητν ζικές εταιρείες έξυπνων κιν
οποίες ητν , όπως η Οppo, η
συνηθίζουν να προσφέρουν Oneplus και η Realme σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρ
ερευνν
CounterpointΜικρότερη Παραγωγή σημαίνει και χαμηλότερες Πωλήσεις για Τις εταιρείες κι αυτό φαίνεται στα
Τελικά οικονομικά αποτελέΤείνεται η Προθεσμία υποβολής
των φορολογικν δηλσεων
Μεγάλοι κερδισμένοι το διάΠαρ' όλες Τις ανησυχίες σχε
Τικά με την μετάλλαξη τηλεφνων,
Δέλτα, Τη ρυθμιστική καταστολή της Κίνας , το επ κείμενο tapering από την
Federal Reserve και την έκρηξη του πληθωρισμού, οι
Τμές των μετοχν δεν έχουν
επηρεαστεί ακόμη Πολύ.
Η Παράταση δόθηκε με τον
τρόΠο Που έχει καθιερσει
πλέον, η κυβέρνη ση και όπως μέχρι Τις, 10 Σεπτεμβρίου και η
εξαγγέλλεται και αργότερα θα καταβολή των δύο Πρτων
ακολουθήσει νομοθετική δια - μηνιαίων δόσεων (Ιουλίου και
ταξη του ΥΠουργείου Οικονο- Αυγούστου ) του οφειλόμενου
μικν , όταν ανοίξει η Βουλή , φόρου μέχρι Τις 17 Σεππεμ
μιας και βρίσκετεαι σε διακοπές . βρίου .
Με τη διάταξη αυτή θα Παρα
Πιο Προσιτά μοντέλα αλλά και
να πραγματοποιούν Πωλήσεις είας
μέσω του διαδικτύου.
Η κορεατική Samsung Παρέ
στην κορυφή της
μεινε
λίστας των Πωλήσεων στη
Γηραιά Ή πειρο, με μερίδιο
σματα.
Και δεν είναι μόνο οι αμερ κανικές
Created by Universal Document Converter