Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

27oC, 15:00

32oC, 21:00

26oC - Υγρασία 38%-100% - Άνεμοι: NΔ-ΒΔ 0-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:00 - Δύση ηλίου: 20:24

€0.80

ÅðéóôñÝöïíôáò óôï Ãüñäéï* 2354 ÷ñüíéá, ìåôÜ

Εντάξει, εδώ που φτάσαμε δεν είναι
και το πιο εύκολο πράμα! Στου Σολάρη. Οι καταστηματάρχες έχουν δίκιο. Δεν πρόκειται για εθνικό δρόμο. Οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες αδειοδοτήθηκαν οι επιχειρήσεις, μικρές και μεγαλύτερες, δεξιά κι αριστερά, απάδουν των προϋποθέσεων και των συνθηκών ενός εθνικού δρόμου. Κι ας απαλλοτριώθηκε η γη για την κατασκευή του ως τέτοιου πριν από περίπου μισό αιώνα. Τώρα πρόκειται για εσωτερικό δίκτυο πόλης. Εξέλιξη που αναγνωρίστηκε από τις Υπηρεσίες και τους μελετητές, από την στιγμή που αναμόρφωσαν τα αρχικά σχέδια, προσθέτοντας τους κόμβους, κατά την εξαιρετικά καθυστερημένη αποπεράτωσή του. Και μάλιστα με φωτεινούς σηματοδότες. 3»

Τετάρτη 25 Αυγούστου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5416

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ, Μ. ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΤΟ ENIMEROSI.COM

Ôé åðéäéþêåé ç ÐÉÍ óôïõ ÓïëÜñç

Äéáìáñôýñïíôáé
ïé äéåñ÷üìåíïé ïäçãïß,
«óôá êÜãêåëá»
ïé êáôáóôçìáôÜñ÷åò
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στην παρούσα
φάση αποφασίστηκε να εφαρμοστούν μέτρα απαγόρευσης
στάσης και στάθμευσης στο
ρεύμα εισόδου προς το κέντρο
και προς το Αεροδρόμιο. Οι
διερχόμενοι οδηγοί ταλαιπωρούνται από τη βαριά συμφόρηση του δρόμου, ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος ως εθνική οδός εδώ και δεκαετίες.
ΣΕΛΙΔΕΣ

5&11»

Ôñï÷áßï óôç Ëåùöüñï ÁëåîÜíäñáò
Ôñáõìáôßóôçêå ìßá ãõíáßêá
ΚΕΡΚΥΡΑ. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν λίγο μετά τις 14:30 το μεσημέρι, στη διασταύρωση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο κέντρο της πόλης. 3»

¼ëá ôá íÝá ìÝôñá ãéá
ôïõò áíåìâïëßáóôïõò
áðü ôï Öèéíüðùñï »
4

68 êñïýóìáôá
óôçí ÊÝñêõñá
ôçí Ôñßôç 24/8

6»

Ï êïñïíïúüò áöÞíåé êåíÜ
óôá ñüóôåñ ôùí åèíéêþí
ïìÜäùí ðïäïóöáßñïõ »
6

Ãêïýóçò êáôÜ ËÝóóç: Óôá 400 åõñþ/ôüíï ç äéá÷åßñéóç áðïññéììÜôùí ôïõ Íüôïõ
Ð. ðüëç: Æçôïýí
íá åêëåãåß
ôï ðñïåäñåßï
ôçò ÅðéôñïðÞò
Äéáâïýëåõóçò
ðñéí óõíåäñéÜóåé

11»

Åöüäåéá ãéá ôïõò ðõñüðëçêôïõò
áðü ôïí Êåñáõíü Áã. ÍéêïëÜïõ 16»

10»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα