Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5041 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888

Πανδημία ανεμβολίαστων
• Αυτά είναι τα νέα μέτρα
για τους ανεμβολίαστους
•Τι ισχύει για rapid test,
εστίαση, μάσκες...
•Στις ανακοινώσεις, οι
οποίες γίνονται από το
υπουργείο Υγείας, συμμετέχει και η διευθύντρια της
ΜΕΘ του ΓΝ «Ευαγγελισμός»,
πρόεδρος της Ελληνικής
Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας, καθηγήτρια Αναστασία
Κοτανίδου.

Δήμοι

Δήμοι
Στο Μαυρομμάτι η
θεατρική παράσταση
«Καραϊσκάκης: Ὁ παρεξηγημένος ηρωας»

s

Óåë. 11

Συντήρηση και καθαρισμός
• της προτομής του Ν.
Πλαστήρα
στην κεντρική πλατεία του
οικισμού
της Νεράιδας

s

s

Óåë. 6

Óåë. 13

Το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα επισκέφθηκε ο
Γενικός Γραμματέας του
Υπουργείου Εργασίας κ.
Γιώργος Σταμάτης

s
Εκπαιδευτικοί από την Ιταλία
Óåë. 15

• τη Σλοβενία

και την Πολωνία στην Καρδίτσα για τον
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΟΜΙΛΟ ESCHOOL

s

Óåë. 4

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr