Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κ1ΡΩΙΝΑ ΝΕΑ
Αρ. φύλλου 15567 Ιδρυτήs: Ιωάννηs Κόκκινos ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τρίτη 24 Αυγούστου 2021 www.proinanea.gr e0,50
|ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΑΣ ΓΙΑΝNΙΝΑ
αΕισαγόμενnν λαθροθηρία
από την Αλβανία
Σήμερα οι ανακοινσειs
για νέα μέτρα
Περιθριο για δουλειά
Σελ. 9
Λαθροκυνηγόs διέσχισε τα σύνορα για να σκοτσει αγριόγιδο στο Πληκάι η νέα αναβολή
Σελ. 14
Σελ. 5
Ρεκόρεπισκεψιμότηταs τον Ιούλο
και τον Αύγρυστο με ενθαρρυντικές
Προκρατήσει5 για τον ΣεπτέμΒριο
Ψήφos εμπιστοσύνns
στην ΉΠειρο
Σελ. 3
ΠΑΝΔΗΜΙΑ
ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αυστηρότερη φύλαξη στο Γιαννιτι κο
Σαλόνι μετά τη φωτιά
Περιορισμένε οι ζημές λόγω τns άμεσηs επέμβασηs
Κοινωνική Προστασία
σε τέσσεριs Πυλνες
Προσοχή στην επιστροφή
από τis διακοπές
Σελ. 11
Σελ. 4
Σελ. 6
Κ. Μιτσοτάκηs: Προστατεύουμε τα σύνορα τns Ελλάδαs που είναι και σύνορα τηs Ευρπης
Σελ. 16