Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

45.000€ από
την Περιφέρεια
Δυτ. Μακεδονίας
για την στήριξη
του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Κοζάνης

σελ ~ 5

Δ. Μακεδονία:
5.000 ευρώ
πρόστιμο, σε 5
άτομα, για μη
τήρηση των
υγειονομικών
πρωτοκόλλων
κατά την είσοδο
τους στη χώρα

σελ ~ 11

Δήμος Κοζάνης:
Τρεις εκθέσεις
- αφιερώματα στα
200 χρόνια από
το 1821

σελ ~ 13

Υπογραφή Προγραμματικής
Σύμβασης για το γεφύρι
του Πασά, παρουσία της
Υπουργού Πολιτισμού

σελ ~ 5

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τρίτη 24 Αυγούστου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7529

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Ποια δημοτικά υποβιβάζονται
στην Π.Ε. Κοζάνης - Συνεκπαίδευση,
κατάργηση νηπιαγωγείων και
οργανικών θέσεων εν έτει 2021
σελ ~ 3

100 παιδιά θετικά στον
SARS-CoV-2 στην παιδιατρική
του Μαμάτσειου - 2 με
πνευμονία και 2 με το
φλεγμονώδες σύνδρομο MIS-C

σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

Τρεις εργαζόμενοι της
Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Κοζάνης σε
αναστολή - Κανείς σε
δήμο Κοζάνης, Σερβίων
και Βελβεντού